onsdag 30 oktober 2013

Sverige och Finland måste bli medelmmar av Nato!

Finnish air force hornet f-18c hn-450 arp.jpg

Finskt jaktflyg FA/M Hornet. 

Pauli Järvenpää har skrivit en intressant artikel i Frivärld Magasin om Finlands och Sveriges säkerhetspolitik och hur dessa länders politik inom detta område påverkar deras relation till Nato. I sin artikel med rubriken: "Bara några steg kvar för Finland och Sverige" argumenterar Järvenpää för ett svenskat och ett finländskt medlemaskap i Nato.  Artikelförfattaren är numera säkerhetspolitisk forskare verksam i Tallinn. Järvenpää var under många anställd av finska UD med en lång diplomatisk karriär som bl.a. innebar poster i Finlands delegation till Natos högkvarter i Bryssel och var en period landets ambassadör i Afghanistan.

Järvenpääs mest intressanta argument är:
"Det är kanske ironiskt att svensk och finsk försvarspolitik och starka ställningar, som stabiliserade säkerhetsläget i norra Europa under det kalla kriget, nu gör det motsatta: trovärdigheten sätts ifråga och därför åstadkommer våra militära bidrag inte stabilitet utan motsatsen."

Järvenpääs artikel

Järvenpää fortsätter:
"Vår egen militära kapacitet stöddes på den tiden av ett starkt Sverige. Idag är läget radikalt annorlunda. De senaste 15 åren har Sverige reducerat sitt nationella försvar till den grad att dess militära förmåga nu allvarligt kan ifrågasättas. Situationen är måhända fortfarande något bättre i Finland, men det är ett faktum att om vi inte skaffar oss betydligt större resurser under andra halvan av årtiondet kommer vi inte att kunna behålla vårt försvars trovärdighet.

Järvenpääs slutsats:

"Medlemskap i Nato för Finland och Sverige skulle återskapa den militära trovärdighet som nu snabbt bleknar bort. Det är mer sannolikt att fientlig makt angriper ett land vars förmågor betvivlas snarare än ett land som kan dra nytta av kollektiva försvarsåtaganden från en hel allians med 28 medlemmar. Till exempel skulle ett försök att inta Gotland eller viktiga delar av den finska sydkusten inte bli fall bara för Finland och Sverige utan för hela alliansen. I en eskalerande kris skulle svenskt och finskt medlemskap i Nato alltså ha en starkt stabiliserande effekt i hela norra Europa."

Etiketter: Pauli Järvenpää, Nato, Sverige, Finland, Natomedlemskap, Gotland, Försvarspolitik, militärt försvar, Säkerhetspolitik, Utrikespolitik, Östersjön, Russland, Militärt försvar, Sveriges försvar,

Bild nedan: Pauli Järvenpää

Pauli Järvenpää

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.