torsdag 28 november 2013

Heja Lambertz!


 

 Vadå rättsskandal?
Äntligen! Säga vad man vill om advokat Claes Borgström men här har han rätt.
Jag har tidigare framfört kritik mot Göran Lambertz, Justieråd och domare i Högsta domstolen och f.d. Justiekansler, men nu måste jag träda in till hans försvar. Det går ett näst intill hatiskt drev mot honom i medierna med klara inslag av pöbelvälde. I nedanstående artikel i Svenska Dagbladet träder Borgström fram till försvar för Lambertz. Visst har Borgström har rätt i att Lambertz civilkurrage är beundransvärd.  

Svenskans artikel

Högsta domstolen skylt 2010.jpgTrots vad som nu idag framförts i media har faktiskt inte Lambertz sagt eller fört fram åsikten att Thomas Quick är skyldig trots att han friats för de åtta mord han tidigare varit fälld för. Vad Lambertz har framfört är sin uppfattning att de poliser, åklagare, domare och nämndemän som agerat i fällande domar mot Quick inte varit korrupta, inkompetenta etc. som flera kända samhällsdebattörer t.ex. polisprofessoren Leif GW Persson vill påstå.

Om Lambertz vill föra åsikter om hur rättsväsendet fungerar har han, liksom du och jag all rätt all rätt att göra detta i offentligheten, utan att behöva bli smutskastad i media. Om Lambertz har rätt i sak är en helt annan sak. Det framgår inte av de beslut som fattas att upphäva tidigare domar mot Quick att juridiska insatser har dömt Quick på felaktig grund. Utan dessa domslut har upphävts på grund av att nya fakta tillkommit bl.a. på grund av Quicks mentala hälsa har blivit bättre. Men detta har inte kommit fram i debatten. Även för en icke juridisk skolad person, som jag själv, borde inte vara svårt att förstå att om två domstolar fattar olika beslut i ett samma ärende kan båda ha agerat rätt utifrån de fakta som respektive domstol då hade att tillgå.

Även en domare i högsta domstolen har rätt att framföra sina åsikter och försvara flera tiotals personer inom rättsväsendet och de svenska domstolorna mot vad Lambertz anser vara felaktig kritik utan att krav skall riktas på hans avgång. Att politiker som t.ex. Morgan Johansson socialdemokraternas rättspolitiske talesman i riksdagen mer eller mindre kräver att Lambertz ska avgå är anmärkningsvärt. Opolitiska domstolar och ett rättsväsen fri från de politiska partierna är en grundbult i en demokrati. Det är de politiker som kräver Lambertz avgång och som inte klarar av att skilja på sak och person som ska avgå.

Jag hoppas att Lambertz orkar stå upp för sin rätt att framföra sina åsikter (även dom uppfattningar jag inte själv delar). Jag hoppas också att andra inom rättsväsendet och offentliga tjänstemän inte har skräms till tystnad när deras åsikter kan anses vara kontroversiella, politiskt obekväma eller gå emot den allmänna menings tyranni.

Heja Lambertz! 

Bild överst: Göran Lambertz
 

Göran Lambertz, Thomas Quick, Sture Bergwall, Claes Borgström, Leif GW Persson, Högsta Domstolen, Justieråd, Justiekanslern, Domare, åklagare, polis, domstolar, rättsväsende, Rättspsykiatri, Säter, Morgan Johansson, Socialdemokraterna.

 

 

 
 

onsdag 27 november 2013

Oetiskt och känslokallt inför döden i Uppsala!

Akademiska sjukhuset i Uppsala sett från sportanläggningen Studenternas IP i närheten.

I en mycket intressant och viktig ledarartikel i Norrköpings Tidningar ställs en rad viktiga frågor till oss alla om vår syn på döden och med vilken attityd vi möter våra döende medmänniskor. Artikeln  skrivs utifrån ett uppmärksammat rättsfall som nu ska avgöras.  En 60-årig man filmades av ett TV-team när dog på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Anhöriga till mannen har stämt sjukhuset på skadestånd. I TV programmet får vi se mannen dö med personalens kommenterarer. Allt skedde utan medgivande från patienten eller hans anhöriga. I tidningens artikel ställs inlednings vis bl.a. frågan:
"Vem vill bli filmad när man håller på att dö?"

Oanständigt, oetiskt och känslokallt. Jag skulle kunna fortsätta ett bara tag till.
Norrköping Tidningar frågor oss alla i denna artikel om det är denna syn på döden och på döende människor som du vill ha i vårt samhälle?
NT:s ledarartikel

Men man borde kanske inte förvånas. Den lågtgående sekulariseringen i det svenska samhället påverkar med vilken attityd vi möter döden och våra dödande medmänniskor.

Bild ovan: Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Uppsala, Akademiska sjukhuset, medicinsk etik, etik, död, döende, Norrköpings Tidningar, personlig integritet, sekularisering, sjukvård.

Sluta önskedröma om Iran!
Per Gudmundson har skrivit en intressant artikel i Svenska Dagbladet
om avtalet om Irans kärnvapen. Gudmundsons artikel har den talande rubriken:
"Naivt jubel med Iran".
Gudmundsons artikel

Historien tycks upprepa sig igen.
Ytterligare har västerlandets demokratier val att blunda för en totalitär stat med en aggressiv agenda. Chamberlain-Hitler nr. 2.

Gudmundsons har helt rätt i sitt påpekande att förutom Irans ambitioner att skaffa egna kärnvapen så bedriver detta land krig och terror runt om i Mellanöstern via olika ombud i tex. Israel, Libanon, Syrien och Jemen. Man bör fråga västvärldens förhandlare vilka tecken man kan se på att Iran har övergivit sina ambitioner på bli Mellanösterns politiska- och militära stormakt?

Irans stormaktdrömar om egna kärvapen påverkar även Sveriges säkerhet.  Kärvapen bestyckade ubåtar, som den som finns på bilden nedan, en rysk tillverkad ubåt av Killo klass och Iran har flera  ubåtar av denna  typ, kan komma att sända sina missiler över Sverige från undervattens läge.

Bildkälla: Wikepedia.
Bild ovan: Den islamiska republiken Irans flagga.
Bild nedan: En av Irans tre rysk byggda U-båtar av Killio klass, med
kapacitet att avfyra kärnvapen missiler i undervattens läge.Etiketter:
Iran, Per Gudmunson, Kärnvapen, Ubåtar, Killo klass, Israel, Libanon, Hizbollah, Jemen, Mellanöstern, Terror, Antisemitism, Ryssland, Sverige, Europa,


lördag 23 november 2013

Länge leve våra inhemska folkspråk!

Almedalen i Visby.

Glädjs åt en nyhet från Gotland.
Gotlands eget språk, regionala minoritetsspråk, även benämnd europeiskt småspråk: gutniska (inte gotländska som är den regionala varianten av rikssvenska och som t.ex. hör i TV) har numera en egen modern ordbok som nyligen presenterats. Som vanligt i Sverige är det verken nationella eller lokala myndigheter som ligger bakom utan ideella krafter.

Länk till gutisk ordbok

Det är en skandal att Sverige envist vägrar erkänna våra inhemska lokala- och regionala minoritetsspråk även kallade folkspråk, förutom gutniska (som i dag talas främst på östra och norra delarna av ön), har vi följande inhemska folkspråk: skåneländska, jämtländska, älvdaliska, orsamål (vårt ända lokala minoritetsspråk, även kallad orsadalsfinska), meälankeli (tornedalsfinska) som av Europarådet och dess byrå för småspråk och folkspråk erkänns som Sveriges egna inhemska minoritetsspråk. Av dessa erkänns endast meälankeli av den svenska staten.  Våra inhemska nationella minoritetsspråk, är enligt samma byrå, som numera drivs tillsammans med EU,: finska, sydsameiska, nordsameiska, jiddisch  och romani chib, som tvingades Sveriges regering ytterst motvilligt att erkänna för kunna bli medlemmar av EU. Tyvärr lyckades Sverige förhandla till sig ett undantag för sina lokala- och regionala minoritetsspråk med franskt stöd.

Länk till artikel om gutniska:
http://gotland.net/sv/bo-leva/gutamal-gutniska-gotlandska

Radio Gotland har trots påtryckningar från Stockholm sedan straten sänt program på gutinska vilket hedrar stationsledningen. Att gutniska trycks gå emot en renässans har Radio Gotland bidragit till. För 20-30 sedan var gutinskan allvarligt hotad. Språket höll på att dö ut.

Lite märkligt är det att en av öns dagstidningar Gotlands Allenhanda beskriver gutinska eller gutemål som en dialekt, det är gotländska som är en dialekt av rikssvenska. Denna begrepps förvirring är tyvärr vanligt förekommande i bland är den medveten maskering av fakta i språkfrågan som våra makthavare inte tycker om och i bland på grund av ren okunskap.

När ska någonting motsvarande göras för skåneländskan?

Etiketter:
Gotland, Gutniska, Gutemål, Skåneländska, Skånska, Inhemska minoritetsspråk, Europarådet, Meälankeli, Radio Gotland, Gotlands Allehanda, GA, Folkspråk, Småspråk, Euroepiskt småspråk,  Rikssvenska, Dialekt, Gutemålsgillet, Fårö, Lau, När, Östra Gotland, Norra Gotland.

Bilder: Överst Alemdalen i Visby. Nederst den skåneländska flaggan.

fredag 15 november 2013

Ryska hösten strategisk ryskt bombflyg mot SverigePå bloggen Jägarchefen kan man läsa en kunnig och intressant analys under rubriken Ryska hösten.
Inledningsvis ger skribenten följande sammanfattning:

"Den av Svensk media rapporterade flygövningen som genomfördes den 131028 i södra Östersjön bör ses i ett större sammanhang än som en begränsad övning enbart riktad mot de tre länderna, Sverige, Polen och Litauen, som det rapporterats om. Bedömt så har en mindre övningen liknande den som genomfördes på långfredagen 2013 mot Sverige genomförts. Övningen har bedömt varit ett svar mot den genomförda NATO övningen Steadfast Jazz 2013 som syftade till att öva Artikel 5 åtagande enligt NATO stadgan."

Artikel Ryska hösten

Skribenten framför i sin analys av ryska uppvisningen av sina ökade militära förmåga bl.a. följande:

"Således vad är det då som övades den 131028 på morgontimmarna i södra delen av Östersjön? Min bedömning är det som övades var att förhindra styrketillväxt av NATO stridskrafter sjövägen via Nordsjön in i Östersjön. Sverige bedömer jag ej var målet för den egentliga övningen med TU-22M flygplanen. Dock kan signalspaning genomförts för att inhämta data rörande hur dels Sverige agerade vid övningen dels NATO agerade så övningen kan ha fyllt flera syften. Men huvudsyftet bedömer jag var att öva hur man skulle kunna hindra en styrketillväxt sjövägen till området."
 

"Likväl bedömer jag att TU-160 flygplanen ingick i övningen dock var deras mål i Atlanten vilket är t ex fullt möjligt kan ha varit en simulerad hangarfartygsgrupp motsv. Således bör man se denna övning ur ljuset av NATO artikel 5 övning i Baltikum dvs Steadfast Jazz. Min bedömning är att Ryssland gjorde en tydlig motövning mot denna i form av att dels visa "flagg" i området dels visa att man besitter förmågan att kunna förhindra styrketillväxt i området sjövägen."
Russian Air Force Tupolev Tu-22M3 Beltyukov.jpg
 
TU22M ( Nato beteckning Backfaire) modernt ryskt strategisk bombflyg.
 
NATO, Baltikum, Östersjön, Steadfast Jazz, TU-22M, TU-160,  Sverige, Polen, Litauen, Kallingard, Jägarchefen, Ryska hösten.

tisdag 12 november 2013

Fler flyttar över Öresund

 

Öresund och Øresund, Väst Danmark och Öst Danmark!

Vi har ytterligare  än en gång fått ett bevis på Skåne och Själland alltmer blir en gemensam arbetsmarkand. Vi har också fått ett bevis på att nationsgränser inte är så avgörande som vi ofta vill tro. 

Nyhetsbyrån News Øresund meddelar att antalet personer som flyttar över Öresund har ökat med 18 procent De flesta flyttar från Skåne till Danmark - många av dem är danskar som tar med familjen "hem".  (Se tabell nedan)

Det såg ut som att 2009 var toppåret då flest personer tog med sig sina flyttkartonger över Öresund - men sedan dess har det minskat succesivt. Men en vändning ser ut att vara på väg, skriver. Mest ökar flyttarna från Skåne till Östdanmark, men även antalet flyttlass från Östdanmark till Skåne har blivit fler till antalet.

Antalet personer som har flyttat från Skåne till Östdanmark under det första halvåret 2013 har ökat med 25 procent. Totalt kommer ungefär 1 200 fler personer lämna Skåne för Danmark under 2013.
I andra riktningen - alltså från Danmark till Skåne- är det sju procent fler under första halvåret 2013 jämfört med första halvåret 2012.

Flyttning, Öresund, Øresund, Ørestat, Region Skåne, Arbetsmarknad, Sverige, Danmark, Malmö, Köpenhamn, Själland, News Øresund. torsdag 7 november 2013

Nej till Turkiet i EU

Turkiets flagga

Turkiets sätt att praktisera demokrati platsar inte i Europa! 

Journalisterna Dikran Ego och Murat Kuseyri har skrivit en artikel på SvT-Debatt om
Turkiet inför premiärminister Erdogans besök i Sverige.

Ego och Kuseyri inleder sin artikel med:

"När Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan kommer till Sverige är det hög tid
att prata om Turkiets bristfälliga demokrati. Erdogan och hans regering försöker styra
vad medborgarna ska ägna sig åt, prioriterar religion över hälsa och förtrycker
journalister, oppositionella och minoriteter.  Erdogans sätt att praktisera demokrati har
ingen plats i Europa. Sverige måste bryta tystnaden."

Artikel om Turkiet

Situationen i Turkiet för fri- och mänskliga rättigheter har gradvis försämrats sedan den sunni islamiska AKP partiet tog över makten. Turkiets politik för Mellanöstern har förändrats i en klar antisemitisk riktning. 

Ett argument som ofta framförs från officiellt svenskt och turkiskt håll är att landet har en viktig roll att spela som en brobyggare mellan Europa och Asien. Då främst med islamska länder. Men detta stämmer faktiskt inte. I flertalet av sina grannländer har Turkiet ett dålig rykte från sin tid som kolonialmakt t.ex. i Irak, Syrien, Libanon, Grekland, Bulgarien och Armenien. För mig att det märkligt att land som dessutom som har över 90 av sin yta i Asien ens skall räknas som ett europeiskt land. Turkiets ockupation av delar av ett annat EU-land, Cypern, diskvalificerar landet för ett medlemskap. Dessutom är Turkiet ingen demokrati, vilket också är ett skäl till för att ett EU-medlemskap inte ens borde diskuteras.

Ett annat viktigt hinder för medlemskap är att Turkiet vägrar erkänna sin skuld i det välplanerade folkmord som genomfördes 1915-1918 på landets kristna befolkningsgrupper som: pontiska greker, armenier, assyrier, syrianer, kaldéer. Turkiets nuvarande EU-minister har likställt debatten om Seyfo folkmordet, med "en själslig onani."

De greker som bodde längs Turkiets västkust klarade sig hyggligt, men hundratusentalas greker som levde längs Turkiets kust längs Svarta Havet dödades i folkmordet. Som om detta var inte nog blev dessa pontiska greker utsatta för tvångsförflytting genom deportation 1923. Flertalet av dessa 2-3 miljoner som förflyttades lämnade Turkiet, några tog sin tillflykt till Grekland. Andra emigrerade till andra länder som USA och Australien. Det är också från denna gruppen som en stor del av grekerna i Sverige kommer.

Alexandra Pascalidou, välkänd journalist och författare, har ett namn som avslöjar ett pontisk grekiskt ursprung. Pascalidou och t.ex. Staffilidis, är typiska suffix som i feminmin och i maskulin form brukar känneteckna grekiska namn med pontisk bakgrund.

Är ett erkännande av detta folkmord viktigt för försoning inom Turkiet mellan landets olika befolkningsgrupper och mellan Turkiet och dess grannländer, särskilt Armenien och Grekland? Ja det menar jag att det är. Så länge detta folkmord förnekas av den turkiska staten är en verklig försoning omöjlig. Ett förnekade öppnar dessutom upp för fortsatt förföljelse och diskriminering. Det är som Annelie Enochson, riksdagsledamot och kristdemokrat, skriver på sin blogg, ang. ett svenskt erkännande av Seyfo-folkmordet, att dagens omfattande antisemitism både i Österike och i Ungern kan förklaras av att dessa länder inte har erkänt sin skuld när det gäller massmord och förföljelse av judar under 1930- och 1940 talen. Gör man inte upp med sitt förflutna så är risken stor att man göra om sina misstag igen.

Inlägg på Annelie Enochsons blogg om att riksdagen erkänner folkmordet

Läs gärna mer om Seyfo-folkmordet på denna länk:

Artikel om att Seyfo-folkmordet i riksdagenEn minnesstund med representanter för olika kyrkor och samfund, i Armeniens
huvudstad Jerevan, vid det officiella mausoleet för Seyfo-folkmordets offer.

Etiketter: Turkiet, EU, Jerevan, 1915, Seyfo folkmordet, Seyfo-folkmordet, Seyfo, Armenien, Armenier, Kaldéer,
Syrianer, Assyrianer, Greker, Pontiska greker, Folkmord, Folkrättsbrott, Mellanöstern, Irak, Syrien, Libanon, Grekland, Bulgarien, Cypern, USA, Australien, Sverige, Pascalidou, Alexandra Pascalidou, Staffilidis, Recep Tayyip Erdogan, AKP, AKP-partiet, Österrike, Ungern, Annelie Enochson, Antisemitism, Dikran Ego, Murat Kuseyri, EU-medlemskap, Svarta Havet,

tisdag 5 november 2013

Bussdådet i NorgeLäs om bussdådet i Norge på denna intressanta blogg:
http://jihadimalmo.blogspot.se/2013/11/woolwich-dadet-i-repris-nu-i-norge.html

Artikel om busskapningen i norska Dagbladet

Dagens Nyheter har en artikel om dådet där tidningen informerar om att en av de som dödades var en svensk medborgare: http://www.dn.se/nyheter/varlden/svensk-dod-i-norsk-busskapning/
 
"En av de döda i busskapningen i västra Norge på måndagskvällen är en svensk man i 50-årsåldern, uppger norsk polis för DN. En man i 30-årsåldern har gripits. 

– Jag kan bekräfta att en av de omkomna är en man som är svensk medborgare, han skall var i 50-årsåldern, säger Trine Erdal, polisintendent i Sogn og Fjordane, till DN."

Övriga två dödsoffer var bussens chaufför en man i 50 åldern och en ung norsk kvinna född 1994. 
 
 
Islamism, Norge, Årdal, Buss, Terorrism, Woolwich, Dagbladet, DN, Sogn og Fjordnane, Sudan.