onsdag 9 januari 2019

Regionernas Europa - en nödvändighet
Regionernas Europa - en nödvändighet.

En vän till mig Göran Hansson har skapat en imponerande faktasamling som finns i ett dokument som varmt kan rekommenderas. Dokumentet har den klockrena rubriken: Regionernas Europa - en nödvändighet.  

Regionernas Europa

Texten på engelska blev klar i sommars. Nu har Hansson översatt sin text till svenska. Dokumentet har en pedagogik utformning och är lätt att hitta i. Att de historiska- och kulturella aspekterna har fått stort utrymme gillar jag. Hanssons dokument har särskilt aktualitet detta år då vi maj ska välja våra ledamöter till Europa Parlamentet.


Foto från Europa Parlamentets sessionssal.

Hansson har rätt i sin analys om att en regionalisering har varit på gång länge i Sverige och i Europa. Hansson har också rätt i sitt konstaterade att denna utveckling är tämligen okänd i Sverige. Hans konstaterade om att denna utveckling har fått ny fart genom vårt medlemskap i EU har relevans. Liksom hans uppfattning om att flera starka krafter aktivet motverkar denna utveckling. Och att Sverige ännu bara har skrapat på ytan.

Jag delar Hanssons uppfattning om att en verklig regionalisering i Europa är en nödvändighet av flera skäl. 

Den traditionella nationalstaten är inte längre särskilt funktionell, om den överhuvudtaget har varit det. Nationalstaten är för stor och ligger för långt bort för vissa frågor som t.ex. arbetsmarknad, kultur och turism, men är för liten för att lösa globala miljöhot, terrorism, organiserad brottslighet, migration- och flyktingsituationen till Europa från Mellanöstern, Afrika och Asien.


Foto på när ett skepp tillhörande den irländska kustbevakningen
räddar flyktingar på Medelhavet under den europeiska operationen
Teriton juni 2015.

Sedan är myten om den enhetliga nationalstaten falsk. Inom nästan alla nationalstater finns flera länder, i ordets ursprungliga betydelse, som med olika grader av tvång har tvingats in i gemenskap som man i olika grader är främmade för. Det vill säga ett geografiskt område om kan avgränsas med en annan kultur och historia än den nationalstatliga. I många fall även med ett annat språk eller religion. 

I Sverige fall kan förutom samer och tornedalsfinnar: guter, jämtlänningar, skåningar, älvdalningar och svedjefinnar föras fram som exempel på regioner som har tvingats in i en Mälardals kultur. I Sverige liksom i andra, av tradition centralstyrda nationalstater, blir inhemska lokala- och regionala minoriteter utsatta för marginalisering och förföljelse. 

Sedan blir det alltmer uppenbart att centralstyrda stater som Frankrike, Sverige och Storbritannien får svårare att möta vår tids stora utmaningar som t.ex följer av klimathot och globalisering till skillnad emot mot nationer med verklig regionalisering som t.ex. Tyskland, Schweiz och Belgien har. 

Ett annat viktigt argument för regionalisering som Hansson tar upp är att nationer med federalism har en mer jämn fördelning av politisk-, ekonomisk- och social utveckling än centralitistiska nationer som t.ex. Sverige. Det är bland annat hur detta perspektiv man kan förstå utvecklingen i bland annat Katalonien, Skottland och på Korsika där regionala partier har vunnit majoritet och blivit största parti. 


Foto på den skåneländska flaggan, som är gemensam för
det gamla Östdanmark (Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm). 
Denna flagga blev trots hårt motstånd från olika statliga 
myndigheter officiell flagga för Skåne genom beslut av
Region Skåne.   
        

Ett annat viktigt skäl är precis som Hansson framför demokratiskt. Subsidiaritetsprincipen är viktig. Det vill säga en insikt om att det inte räcker att ett beslut har tagits på ett demokratiskt sätt i enlighet med gällande lagstiftning för att vara legitimt. Utan ett beslut också måste ligga så nära de som berörs som möjligt. Det vill säga på lägsta möjliga nivå. Man kan uttrycka denna princip så att det som en enskilda individer kan klara av ska han eller hon får sköta själv. Den som ett enskilt hushåll t.ex. en familj eller enskild grupp som t.ex. byalag eller annan ideell förening kan klara av ska kommunala organ inte lägga sig i osv. Denna principer innebär också att bevisbördan om att få lägga sig i gäller för nivån som agerar nedåt, staten mot regionen, regionen mot kommunen, kommunen mot den enskilde.

Visa källbilden
En familj ett exempel på en icke politiskt skapad ursprunglig
samhällsgemenskap.

Hanssons dokument fyller igen viktiga kunskapsluckor i det offentliga samtalet om hur demokratin ska stärkas och hur välståndet ska utvecklas i Sverige och i Europa.
Bild överst:
En illustration av Regionernas Europa hämtad från Göran Hanssons dokument.

Bilder nedan:
Foto på Manfred Weber respektive Frans Timmermans.
Weber och Timmermans är kandidater (Spetskandidater), för parlamentets två största partigrupper, till posten som ny ordförande för EU:s regering Kommissionen efter Jean-Claude Juncker (till höger om Timmermans). Weber är tysk kristdemokrat och Timmermans är nederländsk socialdemokrat.
Weber är kandidat för Europeiska Folkpartiet, den partigrupp i parlamentet som svenska kristdemokrater och moderaterna är medlemmar i. Timmermans är kandidat för den socialdemokratiska- och socialistiska gruppen. 

Etiketter:
Göran Hansson, Regionalism, Federalism, EU, Euroepiska Unionen, Skåne, Skåneland, Samer, Sameland, Älvdalen, Europa, Gotland, Gutar, Jämtland, Jämtar, Tornedalen, Tornedalsfinnar, Jean-Claude Juncker, Frans Timmermans, Manfred Weber, Europaval, Europa Parlamentet, Eu- Kommissionen, Kommissionen, Spetskandidat,  Socialdemokrater, Socialister, Kristdemokrater, Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Subsidiaritetsprincipen, Skånes flagga, Skåneländska flaggan, EU- val, Belgien, Östdanmark, Katalonien, Korsika, Skottland, Storbritannien