måndag 14 oktober 2013

Sex, ungdomar, RFSU, skolan, Kristdemokraterna, Annelie Enochson, Emma Hendriksson

                           

Våga stå upp mot RFSU!

I tidningen Världen i dag har Sara Fredestad skrivit en debattartikel, med rubrik: "Tacksam för Annelie Enochsons mod". Fredstads artikel är ett försvar för Annelie Enochson, kristdemokratisk ledamot av riksdagen ang. hennes motion om att RFSU:s inflytande i skolorna ska minskas.

Fredestads artikel om RFSU, ungdomar och sex     

Är man som jag far till en dotter som snart är tonårsflicka är det inte svårt att inse att denna debatt är viktig för oss alla, inte minst våra ungdomar. Är viktig både för pojkar och flickor, men också för oss föräldrar och vuxensamhället i övrigt.

Fredstad skriver bl.a.:
"När någon vågar kristisera RFSU-initiativ som "Sex på kartan" och "Sex i skolan" så får de ofta höra att de väljer att lyfta fram detaljer men inte ser till helheten. Men jag vill inte att mina barn ska utsättas för varken RFSU:s detaljer eller helhet. Varken lek med kondomer och glidmedel, explicita filmer och sexprat eller deras normupplösande ideologi."

Fredestad konstaterar i sin artikel:
 "I riksdagen och i media bryter man mot normen när man ger utryck för denna åsikt. När riksdagsledamot Annelie Enochson lägger fram en motion om att RFSU:s inflytande i skolorna bör begränsas, skyndar KD:s gruppledare Emma Henriksson till RFSU:s försvar och medierna hugger som kobror. Intresseorganisationen RFSU – med statligt stöd, pengar från Allmänna arvsfonden och inkomster från preventivmedel och diverse sexprodukter – är uppenbarligen en helig ko som obehindrat ska få bedriva lobbying bland våra barn, helst så mycket och så tidigt som möjligt."

Fredestad drar följande slutsats:
"Sex är inte ett tidsfördriv bland andra, eller en konsumtionsvara bland andra – utan någon stort och vackert, något personligt och intimt som inte bör exploateras. Nej, jag tror inte att RFSU kan bidra till det som jag hoppas på för mina barn. Runt omkring mig ser jag konsekvenserna av deras lobbyverksamhet: trots en flod av kondomer och upplysningskampanjer florerar könssjukdomar, och antalet oönskade graviditeter är högre i Sverige än i de flesta andra europeiska länderna. Vi ser en pornografisering och en brutalisering av sexualiteten hos svenska ungdomar– i många fall verkar de helt ha tappat omdömet i fråga om hur man närmar sig varandra.
Dessutom växer problemet med psykisk ohälsa. Allt detta är i praktiken uppmuntrat av RFSU eftersom det riskbeteende som de förespråkar får dessa konsekvenser."

Fredestad avslutar sin artikel med följande:
. .. "det är dags för ett alternativ. Jag är tacksam för att Annelie Enochson har modet att föreslå ett sådant i Sveriges riksdag, och oändligt besviken över att hennes eget parti inte sluter upp vid hennes sida."

                                                    Annelie Enochson.jpg
                                                    Annelie Enochson (kd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.