torsdag 10 oktober 2013

Jesus, kyrkan, ärkebiskop, media och Muhammed

Lunds domkyrka
                                                              
Är Jesus bättre än Muhammed? 

I Kyrkans Tidning frågar Barbro Matzols: ”Ger Jesus en sanare bild av Gud än Muhammed?”. Frågan riktas bl.a. till de som kandidaterar till att bli svenska kyrkans nya ärkebiskop.

Matzols ledare
 
I sin ledare tar Matzols upp medias roll. Hon skriver bl.a.: ”Det har ofta trumpetats ut att den viktigaste förmågan hos den kommande ärkebiskopen är att han eller hon ska göra avtryck i medier, göra sig bra i tv-sofforna. Men hur intresserade är medierna?

Frågan är berättigad med anledning av den utfrågning som nyligen hölls med fyra av de fem kandidaterna till ämbetet. Den blev nämligen en rent inomkyrklig historia. SVT 24 som brukar sända debatter och utfrågningar, visade inget intresse för saken.”

Kyrkans Tidning tog därför ett initiativ till en egen debatt mellan de fyra kandidaterna via webb. Denna sändning väckte ett stort intresse. Matzols skriver:  

”Men i den inomkyrkliga rapporteringen, i debatten och på sociala medier, har det skrivits desto mer, allt på grund av flera frågor som ställdes till de fyra kandidaterna under utfrågningen. Men den mest brännande frågan, som först ställdes i Kyrkans Tidning, var denna: Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed?”

På Facebook skriver PJ Anders Linder följande träffsäkra kommentar:

I vilket annat samfund än Svenska kyrkan skulle kandidater till det högsta ämbetet säga att det inte är något unikt med Jesus?”
 
Bilden överst: Lunds domkyrka.
                                     
                          Ärkebiskop Anders Wejryd.
                          Nuvarande ärkebiskop Anders Wejryd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.