tisdag 31 december 2013

Jan Guillou som KGB agent


RIAN archive 142949 Lubyanka Square in Moscow.jpg

Känd avhoppare från KGB bekräftar Guillous spioneri!

I en intressant artikel i Expressen med rubrik: "KGB chefen om fallet Jan Guillou ", intervjuvas Oleg Gordievskij  som hoppade av KGB och som nu lever med skyddad identitet i Storbritannien. Gordievskij vars avhopp blev mycket uppmärksamhet hade tidigare varit KGB agent i Danmark under två perioder 1965-1970, 1972-1978 och hade arbetet på den skandinaviska avdelningen på KGB högkvartet i Moskva. 1982-1985 var Gordievskij placerad i London. Han blev rekryterad av brittiska MI6 redan under sin tid Köpenhamn. Hans första kontaktperson var dansk, en tjänsteman från säkerhetspolisen PET. Under de sista åren av sin tjänstgöring i Storbritannien var Gorievskij befordrad till chef för KGB:s verksamhet i landet. I  Expressens artikel beskriver Gordievskij sin kollega  överste Jegenij Gergels rekrytering av Guillou som en framgång för KGB. Gergel var Gordievskijs chef under hans tid på den skandinaviska avdelningen.

Expressens artikel om Guillou

 Oleg  Gordievsky
 Oleg Gordievskij

Gergel som under några år var chef för KGB:s politiska sektion i Stockholm ansågs vara framgångrik vilket hans senare karriär inom KGB:s ledning vittnar om. Vi vet från dokument som har läckt ut efter Berlinmurens fall och från uppgifter från andra avhoppare, att KGB hade en medveten strategi att rekrytera inflytelseagenter genom att ta kontakt med opinionsbildare inom t.ex. politik, fackliga organisationer, statsförvaltning, ideella organisationer och media. Särskilt journalister angås ha ett stort värde för KGB.  En framgångrik journalist som Guillou var en källa som man beredd att satsa resurser på i form av kontaktmän, hemliga brevlådor och utbildning. Troligen har Gordievskij rätt i att Guillou styrdes direkt från den skandinaviska avdelningen i Moskva.

Emblema KGB.svg

KGB:s vapensköld

KGB.s strategi att medvetet satsa på journalister i väst hade utformats av den världsberömde dubbelagenten Kim Philby som var en av de agenter som sovjet rekryterade inom den brittiska säkerhetstjänsten som ingick den berömda spionringen Cambridge Four (som sedan kom att kallades för Ring of Five eller Cambridge Five). Philby (med ryskt kodnamn Stanley) var en period yrkesverksam som journalist i sin ungdom och sedan en andra period efter att han hade lämnat sin tjänst på den militära säkerhetstjänsten MI6. Han flydde till Sovjetunionen när han avslöjades som rysk dubbelagent 1963. Burgess (med kodnamn Hicks) och MacLean (kodnamn Homer) flydde redan 1951 när deras roll som sovjetiska spioner inom ringen hade blivit känd. Philby fortsatte att arbeta aktivet åt sovjetisk underrättelsetjänst flera år efter sitt avhopp och blev så småningom utnämnd till KGB general. Blut (med kodnamn Johnson) blev chef för drottningens konstsamling och adlad. Både titel och befattning tog ifrån honom när hans roll som sovjetisk agent kom ut i media.

Philby hederades med ett frimärke med hans proträtt så sent som 1990. Philby kan ha användes som rådgivare av Gergel angående hans kontakter med Guillou.  Det var Gordievskij som avslöjade att spionringens femte medlem var John Cairncross (med kodnamn Liszt) som hade varit verksam inom utrikespartementet och inom MI6. En av Cambridge Fives ryska kontaktman och kontrollör KGB officeren Yuri Modrin har beskrivit Liszt som den mest betydelsefulla medlemen av spionringen.Det ryska frimärket med Kim Philbys proträtt.
Lägg märke till att detta frimärke är från 1990.

Han undrar vilka fler inflytelseagenter som Östblocket och senare Ryssland har haft inom svensk media? Man kan också undra om hur Guillous kontakter med KGB har påverkat hans journalistiska arbete och därmed påverkat opinionsbildningen i Sverige? Hans avslöjande av den hemliga svenska militära underrättelse tjänsten IB ska ses mot bakgrund av hans relationer med KGB. Man undrar också om Guillou på KGB:s uppdrag har spridit dessinformation och spionerat på kollegor inom media? Dessutom bör detta får oss vara beredda att ompröva behovet av en effektiv underrättelse- och säkerhetstjänst som bl.a. använder sig av signalspaning för att komma åt spioner och terrorister. FRA, SÄPO och MUST är kanske inte så dumt ändå.En annan välkänd medarbetare i KGB, Vladimir Putin,
som var stationerad i Östtyskland under 1980-talet.

Bildkälla: Wikipedia.

Bild överst: KGB:s högkvarter Lubjanka i Moskva
(nu FSB:s högkvarter).

Läs gärna mer:
I Expressen skriver den forne IB agenten Gunnar Ekberg en debattartikel om Guillous spioneri för KGB.

Ekbergs artikel i Epressen

I Aftonbladet finns en annan intressant artikel om Guillou och KGB där Gunnar Ekberg intervjuas.

Aftonbladets artikel


Ring of Five
Kim Philby, Donald MacLean, Guy Gurgess, Anthony Blut, John Cairncross, som alla rekryterades när dom studerade i Cambridge 1930-talet och samtliga fick sedan tjänster vid MI5 och MI6. Cairncross var en av kodknäckarna i Bletchly Park under kriget som knäckte en tyska koden med hjälp av ENGIMA.

Jan Guillou på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2013.

Jan Guillou

Etiketter: Jan Guillou, KGB- agent, Kim Philby, Oleg Gordievskij, Jegenij Gergel,  Donald MacLean, Anthony Blut, Guy Gurgess, John Cairncross, KGB, FSB, Expressen, MI5, MI6, Brittisk säkerhetstjänst, Storbritannien, Sverige, IB, IB- affären, Ring of Five, Cambridge Four, Cambridge Five, Danmark, Spioner, Dubbelagenter, Dubbelagent, Landsförrädare, Östblocket, Kommunister, Kommunism, Stanley, Hicks, Liszt, Homer, Johnson, Skandinaviska avdelningen, Skandinavien, Köpenhamn, Stockholm, Foreign Office, Bletchly Park, Engima, Media, Journalister, Statsförvaltning, Fackliga organisationer, Inflytelseagent, Yuri Modin, Kontrollant,  Övervakare, FRA, Signalspaning, SÄPO, MUST, Gunnar Ekberg, Aftonbladet, Informationsbyrån, Vladimir Putin, Östtyskland, Lubjanka,

Försvarets mörka år!

JAS 39 Gripen

Detta år blev ett år då försvarspolitikens misslyckade manifesterades med all oönskad tydlighet. 2013 blev försvarets mörka år. Det hela började med att intervju förra nyåret i Svenska Dagbladet där ÖB Sverker Göransson talade klarspråk genom att slå fast.

"Vi kan försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand".

Dessa och andra händelser under det senaste året redovisas i en intressant ledare i Gotlands Allehanda av Csaba Bene Perlenberg under rubrik: "2013 blev försvaret ett särintresse."
Artikel i Gotlands Allehanda  

Andra händelser som tas upp i artikeln är den så kallade Påsincidenten visade sig att det svenska flygvapnet inte hade några plan i beredskap för att skickas upp för att möta de ryska plan som agerade aggressivit ute i Östersjön och längs andra länders territorium. Va sa politikerna har vi inte beredskap dygnet runt? I stället fick danska NATO plan stationerade i Baltikum skickas upp.

Jag håller med skribenten om hans analys att detta borde inte har överraskat någon. ÖB hade redan under våren varnat politiker och andra vid flera tillfällen för att den så kallade insatsorganisation 14 som har riksdagen har slagit fast inte kommer att vara klar förrän en bit in på 2020 -talet.

Under den stora manövern av ryska, vitryska och ukrainska förband längs gränsen till Polen,  Baltikum och i Östersjön, Zapat, som betyder Väst, visade sig att 160 tusen man snabbt kunde mobiliseras och samövas längs gränserna till Finland, Norge och baltiska staterna. Enligt försvarsberedningens omvärldsanalys "Vägval i  en globaliserad värld" som släpptes under 2013 skulle detta inte vara möjligt. Detta dokument blev överspelad innan ens alla intresserade hade hunnit läsa rapporten efter att den hade lämnat riksdagens tryckeri.

Enligt min uppfattning är detta det mest allvarliga av alla de exempel som skribenten tar upp i denna intressanta och innehållsrika artikel.

I artikeln riktas också en berättigad kritik emot statsminister Fredrik Reinfeldt och hur moderaterna har agerat i försvars- och säkerhetspolitik. All heder för en konservativ tidning som Gotlands Allehanda som vågar tala klarspråk och värna om landets bästa i första hand och sätta partilojalitet åt sidan i denna viktiga samhällsfråga.

Avslutningsvis i artikeln citeras riksrevisorn Jan Landahl konstaterade:
"Regeringen har inte gett Försvarsmakten alla de förutsättningar som behövs för en effektiv insatsverksamhet."

Jag har skrivit om den missköta försvars- och säkerhetspolitiken i andra inlägg på denna blogg:
http://skanepaug.blogspot.se/2013/12/m-och-s-forsvars-fiasko.html
http://skanepaug.blogspot.se/2013/12/samverka-med-finland-och-ga-med-i-nato.html
http://skanepaug.blogspot.se/2013/10/sverige-och-finland-maste-bli-medelmmar.html
http://skanepaug.blogspot.se/2013/10/rysk-upprustning-maste-tas-pa-allvar.html
http://skanepaug.blogspot.se/2013/10/svart-att-forsvara-sverige-laser-om-att.html
http://skanepaug.blogspot.se/2013/10/svenska-forsvarets-kollaps.html

Etiketter: Försvaret, 2013, Försvarspolitik, Säkerhetspolitik, Alliansen, Fredrik Reinfeldt, Gotlands Allehanda, GA, Csaba Bene Perlenberg, ÖB, Sverker Göransson, Påsincidenten, Jan Landahl, Riksrevisonen, Zapat, Insatsorganisation 14, Personalförsörjning, Försvarsberedningen, Försvarsberedningens omvärldsanalys, Vägval i en globaliserad värld, Ryssland, Östersjön, Gotland, Baltiska staterna, Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Norge, Danmark, Nato, Svenska Dagbladet,JAS,

Bild ovan: Ett svenskt JAS-plan
Bild nedan: Statsminister Fredrik Reinfeldt

tisdag 24 december 2013

Det är sjukt att filma döende på sjukhus.

Akademiska sjukhuset i Uppsala sett från sportanläggningen Studenternas IP i närheten.

"En etisk dikesköring av gigantiska mått."

I en intressant nyhetsartikel i Svenska Dagbladet med rubrik: "Landstinget i Uppsala utesluter inte en framtida filmning", får vi en skrämmande inblick i en total avsaknad av känsla för rätt, fel och moral.

Artikel i SvD om filmning av svårt sjuka patienter i Uppsala

I SvD intervjuvas landstingets chefsjurist med anledning av de straka reaktioner som följde på att en döende man på Akademiska Sjukhuset i Uppsala filmades och hans dödskamp visasdes upp i TV 3 med personalens kommentar. Detta inträffade utan att anhöriga hade informeras. Lägg märkte till chefsjuristens frånvaro av förståelse för moraliska och etiska frågeställningar.

Man tar sig för pannan. Men man borde äntligen inte bli förförvånnad. Detta är endast ett av många exempel på att vår germaniska rättstradition som bl.a. kännetecknas av en svag ställning för naturrättsliga principer, vilket innebär att lagstiftning även har som målsättning att försöka avspegla rätt och fel, då även i en högre mening. 

Men trots allt ändå är det märkligt att tingsrätten avvisar anhörigas krav på skadestånd i sin dom med motivering att rätten anser att detta mål handlar om inspelning och sändning av tv-program, och då gäller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Tingsrätten har därför inte prövat anhörigas talan om att landstinget kränkt Europakonventionens 8 artikel om rätt till privatlivets helgd. Att svenska domstolar har problem med denna artikel och andra delar av Europakonventionen är ingen nyhet. Sverige är en av de länder som oftast blir fällda i Europadomstolen för brott mot enskildas personliga rättigheter. Dessutom är det märkligt att tingsrätten inte prövar om Hälso- och Sjukvårdslagens (HSL) sekretess bestämmelser har överträtts.

Den välkände Maciej Zaremba, har skrivit om detta i en läsvärd artikel i DN-kultur med rubrik:
"När medborgarna förlorade rätt att dö i frid."

Zarembas artikel i DN

Zarembas riktar en hård kritik mot domen, vilket glädjande nog, sker utifrån principiella och existentiella aspekter. Zaremba tar upp en viktig insikt i sin träffsäkra analys. Han skriver bl.a.:

" Domarna skulle avgöra en värdekonflikt: rätten till privathet mot Titan tv:s intresse av dramatiska bilder. De avvek från det uppdraget. Kanske kändes det ovant med en så principiell fråga. Så de styckade upp den i detaljer. Och snart försvann patienten K, hans anhöriga och vårdpersonalen, liksom allt annat som kunde andas, känna ansvar eller blygsel. Kvar blev en radda abstraktioner."

Kvällsposten tar också upp detta rättsfall i en intressant ledare under rubriken:
 "Nu är integriteten till salu på sjukhusen." KvP:s ledarskribent skriver bl.a. i denna artikel:

"Vad blir då nästa programformat från cyniska produktionsbolag? Ska vi tv-tablåerna kunna läsa: "En dag på bårhuset - se läkarna obducera döda kändisar?"

Kvällspostens ledare

All heder om Centrum för Rättsvisa http://centrumforrattvisa.se/  som på ideell basis har fört anhörigas talan i domstol. Jag hoppas att denna dom kommer att omprövas i högre instans. Stöd gärna Centrum för Rättvisa och deras insamling så att denna förening även fortsättningsvis skall kunna fortsätta företräda mannens anhörigas i deras kamp för värdig vård.

Ett fortsatt stöd åt de anhörigas rätt mot landstinget är viktigt även på ett mer principiellt plan. Tyvärr måste anhöriga troligen föra saken vidare mot landstinget även i Hovrätt och söka prövningstillstånd i Högsta Domstolen, innan man kan få saken slutgiltigt prövad i Europadomstolen. Hovrätten har möjligt att inhämta ett yttrande från Europadomstolen, men det är relativit sällan detta sker.

Om denna tragiska händelse blir föremål rättsprövning i Europadomstolen kommer Sverige med största sannolikhet att bli fälld för sin rättsliga hantering av den döda mannens och hans anhörigas privatliv. Man kan i så fall hoppas att en ny lagstiftning kan komma införas i Sverige som ger vårt privat liv och personliga förhållanden ett ökat rättsligt skydd.

Man undrar om landstingets engagemang för att få sina patienter friska utifrån deras  stora engagemang för en sjuk sak som att använda en döende man för att skapa TV underhållning?

Läs gärna denna debattartikel om detta viktiga rättsfall av Clarence Crafoord, chef för Centrum för Rättvisa, i Upsala Nya Tidning, "När etiken fallerar".

Crafoords artikel i UNT

Crafoord skriver bl.a.
"Den rättsliga fråga som tingsrätten nu ska besvara är enkelt uttryckt den här: Vilket ansvar kan utkrävas när ett landsting, en kommun eller staten bryter mot sekretesseregler och kränker människors privatliv?

I en annan artikel i Svenska Dagbladet tar två personer från den medicinska professionen upp tingsrättens dom till kritisk analys under rubrik: "Stötande dom efter att döende har filmats."

Deras artikel är intressant bl.a. för att skribenterna utifrån sin yrkeskunskap kritiserar domen och den anda av rättspositivism (ett rättsfilosofiskt förnekade av att lagstiftning och rättsordning skall förankras i någon högre mening) som har påverkat domstolen.

Överläkaren Karin Sparring Björkstén och professor emeritus Bengt Björkstén skriver i sin artikel bl.a.:

"Akademiska sjukhuset frikändes nyligen i målet om filmning av en döende man. Men innehållet i Uppsala tingsrätts dom är stötande. Hälso- och sjukvården skall inte syssla med utpressning."

Partet Björkstens artikel på SvD-Brännpunkt

I den katolska tidskriften Signum tar Bengt Säfsten upp fallet i en artikel med rubrik:
"Får man filma döende patienter?"

Säfstens artikel

Säfsten skriver om fallet utifrån en etisk konsekvens analys om hur detta kan påverka vår syn på samhälle, människa, sjukdom, lidande och död:

"Detta är ett enormt misslyckande av flera skäl. ett misslyckande för de av juridikens folk, som med retoriska uppvisningar försöker förminska ett problem som upplevs som ett hot av uppdragsgivaren. Det är ett misslyckande för allt vad värdegrundsarbete och etik heter inom landstinget. Vilka signaler ges till barn och vuxna i allmänhet? Till anställda? Till landstingets egna politiker? Bristen på förebilder tyder på en etisk dikesköring av gigantiska mått.

Egentligen förstår nog alla det omrimliga och oerhörda i detta."

File:European Court of Human Rights Court room.jpg

Bild ovan: Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Bild nedan: Europadomstolens sessionsal i Strasbourg.

Etiketter: Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Centrum för Rättvisa, Clarence Crafoord, Anna Rogalska Hedlund, Sebastian Scheiman, UNT, Upsala Nya Tidning, SvD, Svenska Dagbladet, Högsta Domstolen TV 3, Produktionsbolaget Titan, Titan Television AB, Rikskapitalbolaget Capman, Capman, Expressen, Kvällsposten, Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen,  Europakonventionen 8 artikel, Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL, Sekretess, Landstinget, Landstinget i Uppsala län, Rättspositivism, Naturrätt, Germansk rätt, Karin Sparring Björkstén, Bengt Björkstén, Maciej Zaremba, DN Kultur, Dagens Nyheter, DN, Signum, Bengt Säfsten,fredag 20 december 2013

Islamofobi, den arabiska våren och mord på kristna.En tankvärd debattartikel i Skånska Dagbladet av den välkände journalisten Kjell-Albin Abrahamsson med rubrik Mördade kristna, en icke nyhet, inledes med:

"I des­sa gläd­jens jul­da­gar mås­te det på­min­nas om hur si­tu­a­tio­nen för krist­na har för­säm­rats på se­na­re år "

Abrahamsson skriver vidare:

"I län­der som Sy­ri­en och Egyp­ten mör­das, våld­tas, kid­nap­pas och för­följs krist­na i en ti­di­ga­re ald­rig skå­dad om­fatt­ning. Den ara­bis­ka vå­ren har för de krist­na för­vand­lats till dö­dens höst. I Sverige gäl­ler ändå man­trat: visa to­le­rans, ar­be­ta bort din för­doms­full­het, be­käm­pa is­la­mo­fo­bi. Var­för törs så få vet­ti­ga män­ni­skor pro­te­ste­ra mot sa­ker­nas till­stånd? "

Abrahamssons artikel

Visst har Abrahamsson rätt i att det är märkligt att den omfattande förföljelsen av kristna i Mellanöstern anses av svensk media vara en icke nyhet. Abrahamsson ger en rad intressanta siffror som borde mana till eftertanke. Han skriver i denna artikel:

"För hund­ra år se­dan var 20 pro­cent av be­folk­ning­en i Mel­lan­ös­tern krist­na, i dag bara 5 pro­cent."

"Årets ba­lans­räk­ning över mör­da­de krist­na lig­ger kring 105 000 män­ni­skor. Glo­balt dö­das en kris­ten bro­der el­ler sys­ter var fem­te mi­nut för sin tros skull. Det be­ty­der tolv män­ni­sko­liv i tim­men. 287 slock­na­de liv per dag. Var­je dag, 365 da­gar om året. Värst är si­tu­a­tio­nen i Mel­lan­ös­tern, de krist­nas ur­hem. Alla des­sa mord och för­föl­jel­ser är i det post­re­li­giö­sa Sverige underrapporterade hän­del­ser, icke-ny­he­ter."

Abrahamsson tar upp en viktig sak i sin artikel. Det internationella samfundet har en skyldighet att skydda befolkningsgrupper som förföljs och dödas även om deras egna regeringar motsätter sig detta. Och med all rätt konstaterar Abrahamsson att kristna i Mellanöstern inte är undantagna denna rätt till skydd, även om militärt våld måste användas.

Dessutom har Abrahamsson rätt i att det finns en märklig dubbelmoral bland våra politiker och media också i det avseendet att om man påtalar att det orättfärdiga i muslimska straffskatten, Jizya, som kristna tvingas betala i Gaza och på Västbanken, inte automtiskt behöver stämplas som Islamofobi. Jag undrar man om denna märkliga ryggmärg reflex kan förklaras av den svenska mentaliten av Teofobi (Gudsskräck) för allt som har med kristendom att göra.

En intressant artikel på den engelska dagstidningen The Spectators blogg beskriver på ett klart sätt det bristande engagemang som finns i väst för de kristnas situation i Mellanöstern:
 http://blogs.spectator.co.uk/edwest/2013/12/britains-refusal-to-defend-christians-in-the-middle-east-is-shameful/

Tänk på alla som riskerar förföljelse och i värsta fall sina liv om de vågar fria jul. Just i år bör vi särskilt tänka på alla dessa barn och vuxna runt om i Mellanöstern. Man undrar vilken jul dom kommer att få?  Sedan finns det som Abrahamsson nämner även förföljelse av kristna i andra länder utanför Mellanöstern.  I kommunistiska länder som Nordkorea och Kina och i andra muslimska länder som t.ex. Sudan, Pakistan och Indonesien.

Till alla oss, som kan fria jul utan risk och särskilt för alla dom som riskerar förföljelse på grund av denna helg, önskar jag en god jul och gott nytt år!

Jag har följt upp detta i en senare publicerad kommentar, på denna blogg, där Lars Adaktusson kräver att Sverige och EU måste kopplas bistånd till religionsfrihet och att ett gemensamt europeiskt asylsystem för religiöst förföljda införts:
http://www.skanepaug.blogspot.se/2014/01/eu-och-sverige-maste-sta-upp-for.html

Etiketter: Kristna, Mord, kristna i Mellanöstern, Kristna minoriteter, Mellanöstern, Syrien, Egypten, Sudan, Pakistan, Indonesien, Nordkorea och Kina, Kjell-Albin Abrahamsson, Skånska Dagbladet, SkD, Islamofobi, Sverige, Islamism, Förföljelse, Icke-nyhet, Jul, Jizya, Jihad, Teofobi, Nigeria, Mark Simmonds, Utrikesminister, Storbritannien, Brittiska regeringen, Organisation of the Islamic Conferences, Alan Johnson, The Telegraph, The Silence of our Friends, Christianophobia, Kristusskräck, Kristusfobi, The Global of War on Christians, Den arabiska våren, Betlehem, Västbanken, Gaza, Palestina, Palestinska myndigheten, Hamas, Terror, Antisemitism, Israel

Bild ovan: Kjell-Albin Abrahamsson.
Bild nedan: Bild från en kristen ortodox kyrka i Syrien när den plundras av islamistiska rebeller. Lägg märke till att krucifixet saknar Kristus figur som redan har tagits bort när korset avlägsnas.

религия христианство крест христиане католическая церковь

torsdag 19 december 2013

M och S försvars fiasko

Stridsfordon 90 Revinge 2012-2.jpg

Denna ledare Norrköpings Tidningar (NT) om den misskötta försvars- och säkerhetspolitiken är intressant.

NT:s ledare om försvaret

Vi är inte bortskämda med klarspråk i dessa frågor.

Visst har NT rätt i att riksrevisionens kritik om försvarets bristande förmåga borde uppmärksammas mer. Inte minst den kritik som revisionen riktar ang. försvarets resurser i förhållande till de uppgifter som riksdagen har givit.

NT har också rätt i att den svenska avrustningen av vår militära förmåga skapar osäkerhet och instabillitet inte bara för vårt land utan också i hela Östersjön. Inte minst våra tre baltiska grannländer, Finland och Polen har all anledning att känna oro över vilka konsekvenser detta medför för deras egen nationella säkerhet.

För det tredje har NT också rätt i att försvarsfiaskot kan bli en framgångsfråga för Sverigedemokraterna i nästa val. Här kan tyvärr detta parti stjäla många röster både från M och S. KD och FP har talat klarspråk om behov av ökade försvarsanlag men övriga partier i Alliansen har tigit. V och MP är ensamma att förespråka minskade anslag. S och M har båda misskött försvaret och kan få betala för detta i nästa val.

Denna ledare rekommenderas varmt! 

Karin Enström, Alliansen, Moderaterna, Socialdemokraterna, Regeringen, Per-Egon Johansson, Partisekreterare, Kristdemokraterna, KD, Sverigedemokraterna, SD, Dag Sundström, Dagens Nyheter, DN, Sverige, Finland, Polen Estland, Lettland, Litauen, Baltikum, Försvar, Det svenska försvaret, Militär, Försvarspolitik, Riksrevisionen, Insatsbataljoner, Armén, Personalförsörjning, Norrköpings Tidningar, NT, Gotland, Säkerhetspolitik, Östersjön, Vänsterpartiet, V, Miljöpartiet, MP, Folkpartiet, Fp, V90, P7, Revingehed.

Bild ovan: Pansarskyttefordon V90.
Bild nedan: Kvinnlig soldat tillsammans med sina manliga kollegor på P7 i Revingehed (utanför Lund).

onsdag 18 december 2013

Träning och tragglande behövs i skolan!

 I tidningen Modern Psykologi läser jag en intressant artikel om den svenska skolan. Under rubriken: Vad det jag sa! Martin Ingvar om den svenska skolkrisen, intervjuvas denna välkända hjärnforskare vid Karoliniska Institutet av Ann Lagerström. Av artikeln framgår att Martin Ingvar själv hade problem med att lära sig att läsa som barn. Men Martin hade tur. Han var född i en akademisk familj. Hans far, David Ingvar, var också professor i medicin och medverkade i TV-programmet: Fråga Lund under 1960-1970 talen. Martin hade också tur att ha en mor som tålmodigt tränande med honom och som inte gav upp trots att det gick trögt. Flertalet småbarnsföräldrar kan känna igen sig i denna beskrivning av träningens betydelse.

Artikeln med Martin Ingvar

Martins analys om att den svenska skolans största misstag är att man har undervärderat träningens och "tragglandets" betydelse för inlärning, är intressant. Denna artikel rekommenderas varmt.

I artikeln skriver Lagerström bl.a.:

" Att lära sig gå gör ett barn av sig själv, programmerad som hon är att resa sig och ta sitt första steg. Men att lära sig läsa det är ingenting som hjärnan känner igen. Den är inte organiserad för att låta ett ljudande språk symboliseras av små grafiska former på ett papper. De många nervcellerna i olika delar av hjärnan, som måste samarbeta för att det här ska fungera, är inte bara ovana. De är, säger Martin Ingvar, rent ut sagt ovilliga.

Det flesta behöver en tydlig instruktion för att komma i gång. Och enda sättet att bli bra, enligt de senaste tjugo årens forskning i neuro­vetenskap och psykologi, är att träna, träna och åter träna.

– Det är här hela felet ligger, säger Martin Ingvar. De pedagoger och politiker som var trötta på korvstoppningsskolan lanserade på 1980-talet nya helt ovetenskapliga pedagogiska metoder, där man missade en så enkel sak som skillnadenkunskaper och färdigheter.
– Kunskaper, det hade de helt rätt i, behöver man kanske inte belasta hjärnan med i samma utsträckning längre, vi kan söka på nätet och slå upp i Wikipedia. Men färdigheten att lära sig läsa och skriva, den går inte att få utan att traggla. "

Bild ovan: Martin Ingvar.Etiketter: Modern Psykologi, Martin Ingvar, David Ingvar, Ann Lagerström, Karoliniska Institutet, Fråga Lund, Läsa, Skriva, Hjärna, Hjärnforskare, Pedagogik, Inlärning, Barn, Neurovetenskap, Neurologi,  Den svenska skolan, Skola, Skolpolitik, Grundskolan, Skolminister, Jan Björklund, S, Socialdemokraterna, Fp, Liberaler, Folkpartiet, Pedagoger, Politiker, Tragglande, Korvstoppning, Utbildning, Utbildningspolitik,fredag 13 december 2013

Skolans kris är politikens krisI en klok och intressant artikel i svenskspråkiga Hufvudstadsbladet från Helsingfors jämför Maria Wetterstrand, f.d. språkrör för Miljöpartiet, debatten om skolan i Sverige och i Finland. Hennes artikel har fått den träff säkra rubriken: Syndabok sökes.
Wetterstrands artikel

Maria Wetterstrand skriver bl.a.:

"Utbildningsminister Jan Björklund och socialdemokraterna beskyllde varandra.  Lärarnas organisationer skyllde på politikerna, på eleverna och föräldrarna.
 Sverigedemokraterna skyllde, i vanlig ordning, på invandringen.
Reaktionerna på Pisaundersökningen 2013 är klargörande. "

Längre ner i sin artikel lämnar Wetterstrand följande klargörande analys:

"Avskaffa det fria skolvalet så blir allting bra, skanderar några och menar att problemen beror på att duktiga elever väljer bättre skolor. Men även duktiga elevers resultat har försämrats, så analysen har sina brister.
Förbjud företag att driva skolor, menar andra, trots att faktiskt inget i resultaten tyder på att det skulle vara just driftsformen som är problemet.
Förstatliga skolan och ge mer resurser, säger andra, som menar att kommunerna skurit ner på skolan. Anställ fler lärare. Sanningen är dock att skolan hade mindre resurser när den var statlig och även lärartätheten har ökat. Sverige tillhör de länder som lägger allra mest resurser på skolan och lärarna.
Alla har sina egna enkla lösningar, ideologiskt anpassade. "

Precis! Vill man utbrista.Wetterstrand har rätt.  Tyvärr är det som hon skriver: "I Finland är skolan församarbete och politikerna eftersträvar en professionell approach."

I Sverige är det inte så. Lära lösa lektioner, krav på att ta bort betyg, avskaffandet av lektorstjänster och att undervisningen i klassiska språk har tagits bort på många håll, är exempel på det klimat av förakt för bildning och kunskap som har rått i Sverige under efterkrigstiden.  Den moderna grundskolan som är en gemensam skapelse av socialister och liberaler kännetecknasav en blind tillbedjan av det moderna. Grupparbete i stället för traditionell kaderundervisning (som naturligtvis bevarats i Finland) var ett av många kännetecken på en överpolitiserad och över ideologisk skola.

Plötsligt slås jag var en insikt. Kanske är det inte den svenska skolan som är i kris utan den svenska politiken med sin överdrivna tilltro till olika sociala floskler, pedagogiska experiment och politiska reformidéer som är problemet.

Jag delar Wetterstrands uppfattning att det inte är synd om den skolan i Finland men att man har all anledning att känna oro för den svenska.

Maria Wetterstrand, Skola, Utbildning, Bildning, Kultur, Klassiska språk, Lektorer, Det fria skolvalet, Förstatliga skolan, lärare, Sverige, Finland, utbildningsminister, Jan Björklund, Pisa, Grupparbeten, Pisaundersökningen, Sverigedemokraterna, Sd, Socialdemokraterna, Folkpartiet Liberalerna, Fp, Utbildning, Lärartäthet, Grundskola, Utbildningspolitik, Pedagogik, Experiment, Reformidéer, sociala floskler, Pedagogiska experiment, Modernism, Invandring, Invandrare


onsdag 11 december 2013

FRA SD Avpixlat och Expressen
Jag kan inte låta bli att skriva en kommentar om Expressens agerande ang hackningen av skribenter på Avpixlat i ljuset av denna tidning har skrivit om FRA.

Det ändå lite märkligt att den underliggande tonen i rapporteringen kring FRAs tjuvlyssnande och hackningen och av anonymiseringen av skribenter på Avpixlat skiljer sig så?

Visst kan man ifrågasätta FRA och FRA-lagen, men myndigheten är trots allt en del av vårt försvar och saknar ingalunda relevans i dagens IT-värld.

Av någon anledning tycks den grundlagsskyddade anonymiteten väga fjäderlätt när det kommer till Avpixlat. Därför lär Expressens avslöjanden ge ytterligare skjuts åt hatarpartiet SD framöver.

Artikel om signalspaning och pressfrihet i expressen

Jag anser att de uppfattningar som framförts på Avpixlat är hemska minst sagt, men vi har ett grundlagsskyddat rättighet att framföra våra åsikter anonymt.

Det blir inte  Expressen, demokratin eller anständigheten som vinner på detta utan endast Sverigedemokraterna. Det är märkligt att Expressen som annars brukar försvara anonymitet med näbbar och klor, nu väljer att ta del i aktiviteter som man annars fördömer och, i andra sammanhang, anser utgöra ett hot mot demokratin. Uppgifter om personers konto som man stoltserar med att ha kommit över, kommer från kommentarssystemet Disqus. Det är också anmärkningsvärt att Expressen inger sig i aktiviteter som begränsar en fri debatt och som kan bli föremål för en allmän åtalsprövning.

Att dessutom samverka med ett västerextremistiskt nätverk, med klara kopplingar till Antifascistisk Aktion (AFA), och dessutom med ett nätverks där flera av egna medlemmar blivit dömda för att ha utfört politiska våldshandlingar. Att Expressen inte är mer noggrann med att välja samarbetspartner skadar tidningens trovärdighet. Anarkister, maoister, och troskister är inte precis kända som förkämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.

FRA, Försvarets Radioanstalt, NSA, Kommentatorsystemet Disques,  FRA-lagen, Expressen, IT, Avpixlat, SD, Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, Edward Snowden, Yttrandefrihet, Uppdrag Granskning, NSA, Signalspaning, Brittiska FRA, GCHQ, AFA, Antifascistisk Aktion

måndag 9 december 2013

Live från Kiev!

#EuroMajdan

 

Euro Majdan!Följ live, i direkt sändning vad som händer i Ukraina och på Självständighetstorget (Frihetstorget) i Kiev på denna länk:


http://ustre.am/17xtx

Se kämpande människor som förstår EU:s betydelse för demokrati, välstånd och frihet.

Ännu så länge så styrs detta land av gammelkommunisten Viktor Janukovytj (Janukovitj) som lyckades göra come back, trots den orangea revolutionen, tack vare uppbackning från Putin och andra hökar i Kreml. Hur ska det hela sluta?  Det finns tyvärr all anledning att befara att en allt mer trängd totalitär regim tar till våld påhejade av den ryska ledningen som upplever ett demokratiskt Ukraina som hot mot sin egen maktställning. För man vet mycket väl att demokrati smittar, framför allt om den får fäste i ett annat närstående slaviskt grannfolk. Den självklara oppositionsledaren Yulia Tymoshenko kan inte vara med på torget för hon har fängslats och väntar på nya åtal i en uppenbar politisk räfsa och rätta ting emot henne direkt orkestrerad från Janukovytj personligen.

Länge leve ett fritt Ukraina och heja EU!

EU, Euro Majdan, Live, Live sändning, Live Kamera, Stream TV, Reality, Kiev, Dödskjutning, Östeuropa, Självständighetstorget, Frihetstorget, Ukraina, Ryssland, Viktor Janukovitj, Viktor Janukovytj, Yulia Tymoshenko, Vladimir Putin, Demokrati, Diktatur, Kreml, Kommunister, Kommunism, Gammelkommunist, Den Orangea Revolutionen, Prosteter, Massproster, Östereuropa, Sovjetunionen,

Europeiska flaggan

Budgetsveket och SDNär man tog budgeten på allvar!
När Göran Persson var statsminister skapades ett  regelverk om statens budget som har tjänat oss väl.  Dessa strama regler har bl.a. medfört att Sveriges tidigare skamfilade rykte "som ett Italien i norra Europa", för nu citera Göran Perssons träffande beskrivning, eller som ett  land som missköte sin budget och med en oklar budgetprocess kunde tvättas bort. Men det tog tid.

En annan konskevens är att staten har fått lägre räntor på sina lån och kunnat ta upp nya lån till ett lägre pris. Perssons budgetregler har också underlättat för Riksgäldskontoret att sälja statens skuldväxlar och optioner utomlands. Men nu är det andra tider tyvärr. En bra artikel i Skånska Dagbladet av Lars J Eriksson tar upp den röd-gröna oppositionens uppgörelse med Sverigedemokraterna och de problem som detta medför för Sverige.

SkDs artikel

"De rödgröna partierna har lierat sig med Sverigedemokraterna för att stoppa regeringens skatteförslag i budgeten. Därmed skjuter oppositionen i sank det finanspolitiska ramverk som skapades av S-regeringen en gång i tiden och som syftade till att värna en ansvarsfull ekonomisk politik."

"Den stora vinnaren är SD med Jimmie Åkesson i spetsen."

Bild överst Göran Persson f.d. partiledare (s) statsminister och bl.a. finansminister.

Göran Persson, Socialdemokraterna, budget, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, räntor, statsskuld, Lars J Eriksson, Riksgälden, Riksgäldskontoret, skuldväxlar, optioner, Skånska Dagbladet, SkD, Italien, Sverige, finanspolitik, ramverk, finanspolitiskt ramverk, ekonomisk politik, opposition, röd-gröna oppositionen, statens budget, statsverkspropositionen, Nådiga Luntan, riksdagen, talmannen, Per Westerberg.

onsdag 4 december 2013

Ingen Metro under Öresund.Nyhetsbyrån NEWS ØRESUND rapporterar att en metro mellan Malmö och Köpenhamn under Öresund når inte riktigt upp till de danska och svenska samhällsekonomiska kraven på investeringar i infrastruktur - men har ändå en bättre kalkyl än Västlänken i Göteborg och Metrocityringen som just nu byggs i Köpenhamn. När rapporten presenterades offentligt medverkade Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen och kommunstyrelsens ordförande i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh båda är socialdemokrater.

Artikel om en Öresundsmetro

Men märkligt nog då har ingen hänsyn tagit till så kallade dynamiska effekter som kan uppstå när städerna integreras bättre. En mer gemensam arbetsmarkand och bostadsmarkand i Öresund skulle öka vår levnadsstandard, minska vår arbetslöshet, ge mer resurser till vår välfärd och göra både skåningar och boende på Själland rikare helt enkelt.

Men för att ta riktiga beslut som måste alla tänkbara aspekter tas med i underlag inför viktiga beslut som inventeringar i en metro under Öresund. Kan det vara så att detta kan förklaras med att Malmö och sydvästra Skåne inte är Sveriges huvudstadsområde utifrån ett nationellt svenskt perspektiv och ett dansk, samt  att Köpenhamn alltmer orienterar sig ner mot norra Tyskland med Hamburg, Kiel och Lübeck? Men om Själland slår följe med Skåne, tillsammans skulle vi båda Öresundsregionerna  kunna bli en starkare part, i denna naturliga utveckling med en ökad orientering söderut och en samverkan med Tyskland.

Själland, Skåne, Köpenhamn, Metro, Öresund, News Øresund, Tyskland, Hamburg, Lübeck, infrastruktur, samhällsekonomisk kalkyl, Västlänken, Göteborg, Metrocityringen,  Överborgmästare Frank Jensen (s), Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (s), Kungens Nytorv och Örestad.

Bild ovan: Skylt för metro stationen under Kongens Nytorv i centrala Köpenhamn.
Bild nedan: Ørestads Metro station utanför Köpenhamn.

Ørestad--metro.jpg

måndag 2 december 2013

Avskaffa kommunernas planmonopol!I en intressant i artikel i den förtjänstfulla tidningen: Från Riksdag och Departement beskrivs olika åtgärder som bostadsminister Steffan Attefall (kd) tänker vidta för få fart byggandet av bostäder.


Artikel i RoD

Jag håller med Attefall om att byggprocessen måste snabbas på och förenklas. Jag delar också slutsatsen om att kommunernas planmonopol är ett problem. Bostadsförsörjning tillsammans med annan infrastruktur som järnvägar, motorvägar etc. måste ses i ett regionalt perspektiv och kan inte anses huvudsakligen vara en lokal fråga. Men detta är mycket politiskt kontroversiellt i Sverige. Tillskillnad mot de flesta andra länder i Västeuropa ses dessa frågor i Sverige enbart ur ett lokalt och ett nationellt perspektiv.

Vår fysiska planering är endast en av många samhällsområde där vi i Sverige inte inser den regionala nivås potential och kraft. Naturligtvis ska den fysiska planeringen beslutas av folkvalda politiker på regional nivå medan länsstyrelsens statstjänstemän roll ska renodlas till kontrollera att lagstiftning följs.

Jag delar den uppfattning som framförs i artikeln är det låga bostadsbyggandet i Sverige delvis kan förklaras på kommunerna är fel nivå att hantera dessa viktiga frågor på.

Det finns många exempel på bristande samplanering mellan kommuner, bl.a. personliga motsättningar mellan olika lokala starka män/kvinnor och olika politiska majoriteter har satt käppar i hjulet när det gäller byggandet av bostäder, etableringar av företag och handel, och planering av infrastruktur. Många  kommuner saknar dessutom resurser och kunskap för att hantera dessa viktiga frågor på bra sätt.

Tyvärr hotas Från Riksdag och Departement av nedläggning efter beslut av talmannen och riksdags förvaltningskontor.  Du kan läsa mer om detta på rod:s hemsida:
www.rod.se

Bild: Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (kd)

Stefan Attefall, kristdemokraterna, bostadsminister, civilminister, infrastruktur, kommuner, kommunerna, planmonopol, bygg- och planfrågor, bostäder, bostadsbyggandet, Sverige, regioner, järnväg, staten, länsstyrelser, länsstyrelsen, RoD, Från Riksdag och Departement.


söndag 1 december 2013

Samverka med Finland och gå med i Nato!Charly Salonius-Pasternak forskare vid utrikespolitiska institutet i Finland hävdar att " Svenska försvaret är nu i så eländigt skick, att det inte längre kan fullgöra sin uppgift."

Salonius-Pasternak rekommenderar att "svenskarna inleder samarbete med Finland och utreder följderna av Natomedlemskap."

Artikel om Salonius Pasternak på finska Yle:s svenskspråkiga sajt:
Salonius Pasternek

Yle har givit sin artikel den träffsäkra rubriken: "Forskare: den svenska försvarets slagkraft utplånad."

Det är tyvärr endast att hålla med Salonius-Pasternak i hans analys om att Sverige inte längre kan försvara sitt territorium.

Salonius-Pasternak har också rätt i hans varning för det orealistiska i att "Sverige räknar självt alltmer med att få hjälp från utlandet, i händelse att landet angrips. Det är en ytterst riskabel politik.  Dessutom saknar Sverige förmåga att ta emot hjälp, även om sådan står att få."

Bild överst: Ett svenskt Jas plan.
JAS, Sverige, Finland, Östersjön, Nato, medlemskap i Nato, Natomedlemskap säkerhetspolitik, Salonius-Pasternak, Yle, Utrikespolitiska Institutet,