fredag 29 juni 2018

Stätt stopp för svensk organturism till KinaBildresultat för Dödsstraff kina

I Dagens Samhälle har en debattartikel publicerats mot bakgrund av att kommunistdikaturen i Peking sedan lång tid tillbaka säljer organ på den internationella markanden som skördas från dödsdömda fångar i samband med avrättningar efter somariska rättegångar.

Artikeln om oetisk organhandel i Dagens Samhälle

Bildresultat för Dödsstraff kina  
Foto från en politisk rättegång i Kina.

Artikelns författare vill uppmärksamma oss på att numera tas organ även från levande samvetsfångar, vilket bl.a. Amnesty och olika företrädare för den demokratiska oppositionen har rapporterat om. Det finns tecken på att denna omoraliska organhandel kraftigt har ökat under senare tid. Regimen i Peking tycks uppfatta detta som en vanlig exportvara, vilken som helst.  

Detta fasanfulla faktum är ännu ganska okänt bland medborgare och politiker i västvärldens demokratier. I denna läsvärda- och tänkvärda artikel rapporteras om att flera länder har nu stiftat lagar för att förhindra organturism, och, det är bara att instämma i skribenternas uppfattning, att det är hög tid att även Sverige agerar. Naturligtvis måste all svensk organturism med Kina förbjudas och beläggas med straffansvar.

Blinddarm-01.jpg
Svenska kirurger i arbete. 

I sin artikel framför skribenterna bl.a.:

"Efter publiceringen av rapporten Bloody Harvest har flera länder an...tagit lagar som kriminaliserar organhandel, med syfte att förhindra organturism till Kina. Israel var först ut, och lagen antogs efter att en läkare fått veta att en av hans patienter i förväg fått ett exakt datum för en hjärttransplantation i Kina – något som bara är möjligt om man redan vet exakt när donatorn kommer avlida.


(...)


Representanter från Amnesty demonsterar
mot Guantanamobasen.

Nu höjs röster för att också Sverige ska följa samma exempel, så att ingen svensk medborgare ska kunna åka till Kina eller andra länder i syfte att köpa ett organ och därmed bli delaktig i dessa människorättsbrott. Flera motioner finns inlämnade till Sveriges Riksdag om lagförslag gällande oetisk organhandel."

Bland artikelns skribenter finns riksdagsledamöter från (M), (V) och (MP) tillsammans med några företrädare för den demokratiska kinesiska oppositionen i Sverige. 

Jojje Olsson
Jojje Olsson.

En av skribenterna, som jag skärskilt vill föra fram, är journalisten-, författaren och bloggaren Jojje Olsson som sedan flera år bor i regionen och talar mandarin. Tidigare var Olsson bosatt i Kina, men lever nu på Taiwan, sedan han nekades att återkomma in i landet efter ett utlandsbesök. Ett beslut kom efter hans skriverier bland annat om de två svenska medborgare som regimen har fängslat av opolitiska orsaker. Olsson har också skrivit om det ökande förtryck som kinesiska myndigheter utsätter en rad religiösa- och etiska minoriteter för, t.ex. buddister, tibetaner, muslimer och kristna. Och det ökade förtryck som myndigheter utsätter intellektuella för t.ex skribenter, journalister, lärare, studenter och oberoende kulturskribenter för. Eller om hur Kina utsätter sina grannländer för ett hårdare politiskt- och militärt tryck, vilket bland tvingat fram kraftigt ökade militära anslag i Japan, i Vietnam och i Malaysia. Jag kan dessutom varmt rekommendera Olssons blogg: InBeijing, och slå ett slag för hans intressanta bok om de kidnappade kinasvenskarna, som nyligen kom ut på förlaget Historisk Media, i Lund.

Du kan beställa Olssons bok: De kidnappade kinasvenskarna, här

Bild ovan:
Rum för medicinsk avrättning, som blir allt vanligare i Kina.

Etiketter:
Jojje Olsson, Organhandel, InBeijing, Kina, Kommunism, Medicinsk etik, Organturism, Mänskliga rättigheter, Samvetsfångar, Politiska fångar, Dödsstraff, Taiwan, 

torsdag 28 juni 2018

Nobelcentra, betongöknar och mordernismens folkförakt

I tidskriften Fokus kommenterar Jon Åsberg modernismens olyckliga hegemoni över arkitektur och stadsplanering i Sverige utifrån debatten om det nya Nobelcentrat, på Blasieholmen i centrala Stockholm. Hans artikel är publicerad med rubrik: " I puritanernas land."

Du kan läsa Åsbergs artikel här  

I sin artikel framför Åsberg bl.a.:  

Venice D81 2951 (38613830401).jpg
Vy från Venedig.

"I Venedig skulle man aldrig komma på tanken att riva ett gammalt hus. Där renoveras fallfärdiga kåkar som har stått i flera hundra år. Vi borde kunna göra samma sak i Nordens Venedig. Och måste en öppen plats med bra läge bebyggas om den är skräpig och ogästvänlig? Den kan väl snyggas upp och göras till park? Eller promenadstråk med uteserveringar? Så som man gjort längs Strandvägen tvärs över Nybroviken. Att något är dåligt är knappast ett vägande skäl att byta det mot något annat dåligt."

Åsberg analyserar i sin artikel:

"Jag har länge tänkt på om den kompromisslöshet i stadsbyggnadsfrågor som finns i Sverige bottnar i ett kulturellt särdrag. Varför är Sverige det land i Västeuropa där man mest oreserverat har anammat Le Corbusiers modernism med dess förakt för kulturarvet? Där man under de senaste femtio, sextio åren har förstört trevliga, mysiga och fullt funktionsdugliga stadskärnor i en omfattning som bara kan jämföras med de skador som krig orsakat på andra håll. Och byggt fyrkantiga betonglådor i stället."Parhus av Le Corbusier och Pierre Jeanneret,
i tyska Stuttgart, byggt 1927. 

Det är bara att hålla med Åsberg.

En viktig aspekt på detta är dels att peka på att i denna dyrkan av det moderna, som tar sig fundamentalistiska övertoner av nästan religiös art, finns dels ett förakt för den smak som så kallade vanligt folk har. Att gilla det sköna, det harmoniska, förespråka glidande färgskalor, ha en motvilja att blanda kalla och varma färger, att gilla bursprång och kakelugnar etc, ska experter och företrädare för den moderna och upplysta "eliten" förskona att de obildade tvingas leva med. Skulle man dessutom komma snacka om klassiskt estetik i form av Det gyllene snittet, från antikens Grekland, så riskerar man nästintill att bli lynchad på offentlig plats.

I stödet för modernismens härjningar i våra städer ligger också en motvilja att granska den syn på människa och på samhälle som olika modernistiska ideal faktiskt har. Ett exempel är futurismen som var den italienska fascismens intellektuella ideal inom konst, arkitektur och litteratur. Liknande ideal fanns i den tidiga sovjet diktaturen. Utomlands, men inte i Sverige vad jag vet, har idéhistoriker, filosofer och stadsplanerare påtalat detta arv och hur detta i sin tur har påverkat bland annat funkis och annan modernism som t.ex, strukturalism och positivism.


En vacker byggnad vid 
Stortorget i Malmö.


Utan dessa kunskaper blir det svårt att förstå de totalitära drag som fanns under det svenska folkhemmets glansdagar manifesterat bl.a. genom tvångssteriliseringar på så kallade tattare och zigenare, och skallmättningar av samer och tornedalingar eller det så kallade Vipeholms experimentet i Lund där personer med grava utvecklings nedsättningar, under flera årtionden, användes helt legalt i forskning på karies.     


Skiss av Antonio Sant´Elia, en av den
italienska futurismens mest kända arkiteter.

Sammanfattningsvis:
Modernismen innebär inte endast att man skapar fula och ogästvänliga miljöer som flertalet människor inte trivs särskilt bra i. Modernism har också, i sin barlast, ett arv med inslag av totalitärism alltifrån folkhemsfanatism till ren fascism och kommunism, kombinerat med ett förakt för vanligt folk att göra upp med. Dessutom så talar betongöknar i våra stadskärnor t.ex. Klara kvarteren i Stockholm, Haga i Göteborg, Triangeln i Malmö, tillsammans med förorternas nedslitna miljonprogramsområden, från 1960- och 1970 talen, sitt tydliga språk. 


Jakriborg (61a-I).jpg


Ett tydligt exempel på arkitektur som befriat sig
från det modernistiska arvet.
Området Jakriborg, i skånska Hjärup,                                                                              
Staffanstorps kommun. 

Fotomontage ovan:
Foto över Blasieholmen med det tilltänkta Nobelcentra inlagt med grått.

Etiketter:
Modernism, Funkis, Fokus, Jon Åsberg, Futurism, Positivism, Strukturalism, Nobelhuset, Nobelcentra, Fascism, Kommunism, Italien, Sovjet, Le Corbusier, Jakriborg, Hjärup, Blasieholmen, Klara, Antonio Sant`Ella, Folkhemmet, Nybroviken, Haga, Triangeln,   

onsdag 27 juni 2018

Person ett begrepp för vår tidDagens Nyheter har publicerat en artikel på ledareplats om personalismen, en filosofisk inriktning som växte fram bland kristna intellektuella i Syd- och Mellaneuropa under första halvan av 1900-talet. "Personalismen är filosofin för vår förvirrade tid " är skriven av den amerikanske författaren och journalisten David Brooks som också är en regelbundet återkommande kolumnist i DN.

Brooks artikel i DN


Tertullianus.

Detta begrepp har sitt ursprung i Tertullianus (†220 ), från Karthago, jurist och son till en romersk officer. Denna antika filosof och teolog är mest känd för sin term: Person som han använde för att förklara Guds tre existenser (Fader, Son och Ande), som han kallade Personer. Hans tankar kom att få en stor betydelse för västerlandets juridik, filosofi och teologi.  

Emmanuel mounier 1905–1950.jpg
Emmanuel Mounier.

Precis som Brooks nämner i sin artikel har begreppet person har inspirerat flera moderna filosofer som t.ex. Edith Stein (†1942), Emmanuel Mounier (†1950) och Étienne Gilson (†1978) vars filosofi kom att benämnas Nypersonalism. Brooks utgår i sin artikel speciellt utifrån Mounier. Strävan efter självförverkligande i nära gemenskap med andra, är en central tanke i modern personalism. Brooks tar upp att en annan välkänd förespråkare för denna filosofi var påve Johannes Paulus II (Karol Wojtyla †2005), vars etik byggs upp kring begreppen: egenvärde, ansvar och relation.

John Paul II on 12 August 1993 in Denver, Colorado
Påve Johannes Paulus II
(Karol Wojtyla)

Den kristna humanismens syn på människa och samhälle har påverkats av personbegreppet, särskilt i katolsk tradition. Flera kristdemokratiska partier i central- och södra Europa anger personalisk filosofi och dess människosyn som en viktig inspirationskälla för sin ideologi. Personalism har även påverkat protestantiska miljöer. Ett exempel  är att personalism tas upp i de svenska kristdemokraternas idéprogram.


Aristotle Altemps Inv8575.jpg
 Byst av Aristoteles.

I Europa tillskillnad emot i andra kulturer och stora civilisationer tycks människa varit ett självklart begrepp, avskilt från andra, i motsatts till Gudarna, djuren samt eventuellt till de främmande folken, barbarerna. Grekerna formulerade de flesta av de frågor som senare filosofer, teologer och skalder tar upp. Den europeiska människans självuppfattning är präglad av den västerländska antiken, den judisk-kristna symbolvärlden och den naturvetenskapliga revolutionen. Vi lever på detta arv, vare sig vi vill det eller inte, medvetet eller omedvetet, i symbios eller i protest. Detta arv har vi har exporterat vidare till övriga världsdelar.

Bust of Cicero (1st-cent. BC) - Palazzo Nuovo - Musei Capitolini - Rome 2016.jpg
Byst av Cicero.
  
Den kristna traditionen med att definiera människan som en person (som i sin tur påverkats av antika tänkare som t.ex. Cicero (†43 f.Kr.), som kyrkofadern Tertullianus  tog initiativ till, togs upp av andra i senantiken och under tidig medeltid. Mest känd av dessa är den kungliga ämbetsmannen och filosofen Anicius Boethius (†524) som efter romarrikets fall kom att utforma en definition av begreppet person. Detta kom att få en kolossal betydelse för vår vänsterländska civilisation. Hans begrepp påverkade kultur, filosofi och religion.
 
I vår egen tid blev Person en filosofiskt- och en etisk term som fick en stor betydelse för den naturrättsliga renässans som kom att påverka politik och samhällsliv i Västeuropa efter Andra världskriget, t.ex. den västtyska grundlagen, Europarådets- och FN:s människorättskataloger.

Eleanor Roosevelt med den spanskspråkiga versionen av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Foto från 1949.
Ellinor Roosevelt med den engelsk 
språkiga  versionen av  FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna. 
Foto från 1949. 

Boethius som var verksam professionell logiker, under medeltiden ofta benämnd som Den siste romaren, var van att arbeta med filosofiska motsatser och definitioner (distinktioner). Boethius för fram argument om att en Person är en tänkande och enskild substans, som verken är något djur, eller allmänbegrepp, och är inte egenskaper. Det är endast en människa som kan benämnas person: persona est naturae rationalis individua subsatantia.

Enligt Boethius passar hans definition lika bara på Gud, änglar och människor. Hans begrepp fick betydelse för den kyrkliga juridiken, Den kanoniska rätten, lärdes ut i klostren, i skolorna och på akademierna, blev självklar för otaliga generationer studenter och fick därigenom en verklighetsförklarande funktion under mer än tusen år. Att vara en Person kom att betyda att hamna på Guds och änglar sida gentemot djuren, och detta i kraft av tankeförmåga och språk. Det innebar att vara individ, skild från alla andra men odelbar i sig själv, med en unik existens; bara en individ har sin egen historia, sig egen situation, sina egna relationer.Boethius grav i Pavia.

Att ha substans, den oförändliga kärnan bakom och under fenomenen. Innebär att människan är identisk med sig själv under alla förändringar till det yttre och det inre, för att hon har ett jag, som bär upp alla förändringar under livet utan att själv upphöra att existera. Boethius slutsats är att människan genom sitt gudomliga ursprung hör evigheten till.

Att personen har substans betyder också att barn, medvetslösa och dementa är personer, att de har en kärna före och djupare än fenomen, än alla sina yttringar. Denna värdighet i sig, förklaras bl.a. utifrån en övertygelse om att människan kan uppträda väl genom ombud i sina olika sociala roller, t.ex. lärare, politiker, granne, ordförande, världsmästare, vän, kollega, älskare, make, hustru, chef, etc., men som persona, där hon är en avspegling av Treenigheten, är hon både unik och oersättlig.

Rättsfilosofen Jacques Maritain (†1973) var aktiv i arbetet med att utarbeta FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. I sitt arbete med FN:s deklaration utgick Maritain från Nypersonalismens etik.

Jacques Maritain.jpg
Rättsfilosofen Jacques Maritain.


Vad innebär människans unika ställning, att hon är en Person? En konsekvens som brukar tas upp i personalistisk tradition är hennes möjligheter att bestämma sig för att förverkliga ett visst mål samt att välja medlen för att nå det. Människan kan välja att agera eller att låta att bli. Detta gör människan till en mer obestämd varelse än alla andra: en sten kan endast agera på grund av yttre påverkan, ett djur måste följa sina insikter, men människan är ensam om att handla självständigt. Att den ena personen kan handla helt olikt den andra, till skillnad emot djuren, ansågs som ett uttryck personligheten.

Detta faktum uppfattades som ett bevis för att människan har en fri vilja och ett samvete. Därför kan också en och samma individ ändra sitt handlande över tid och under skiftande omständigheter. Dessa ”gåvor” innebär att människan i viss mån kan bli allt, kan förstå alla sammanhang och är öppen för allt. Vilket i sin tur leder till en slutsats om att varje enskild individ har rätt till frihet och ett värdigt liv, men samtidigt att individen är ansvarig för hur hon väljer att använda sin frihet och sitt förstånd.

Einstein 1921 by F Schmutzer - restoration.jpg
Albert Einstein, ett tydligt exempel
på människans intellektuella förmåga.

Foto ovan:
Tänkaren av August Rodin. Denna skulptur kan ses i Köpenhamn. Den finns på Ny Carlsberg Glypotek.


Etiketter:
Person, Personalism, Kristen humanism, Johannes Paulus II, Kristdemokraterna, Tertullianus, Emmunel Mounier, Anicius Boethius, Cicero, personlighet, individ, mänskliga rättigheter,    

 

måndag 25 juni 2018

Öka skyddet för vår demokrati

Frankfurt Am Main-Gerechtigkeitsbrunnen-Detail-Justitia von Westen-20110408.jpg


Moderaterna presenterade nyligen några tankar för att stärka det legala skyddet för vår demokrati. I en läsvärd ledare, med rubrik: "Grundlagar som står stadigt", från Nya Wermlandstidningen i Karlstad kommenteras dessa förslag på ett insiktsfullt sätt.

Du kan läsa denna ledare i NWT här

Detta ämne tas även upp i en läsvärd artikel av Staffan Myrbäck i tidskriften Folkhögskolan där EU-juristen Stellan Gärde intervjuvas. Myrbäcks artikel är publicerad under rubriken "Det är enkelt att avskaffa demokratin".Foto från Nürnbergs rättegångens första dag
1945. Där ledande nazister ställdes inför rätta
för folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsbrott. Under denna rättegång försvarade
Hermann Göring (längst till vänster
på nedre raden av de åtalade) och flera andra
av de åtalade sina gärningar med att 
Tyskland innan nazismens maktövertagande
hade en infört en lagstiftning byggd på 
folksuveränitet och värdenihilism som gav
den politiska makten rätt att göra vad den vill.   Du kan läsa intervjun med Stellan Gärde här


Jag har i ett tidigare inlägg på denna blogg analyserat hur vår rättstradition av folksuveränitet, som Gärde benämner Folkmakt, tillsammans med vårt intellektuella klimat av värdenihilism har påverkat vår lagstiftning. Att våra grundlagar bygger på rättsprincipen av folksuveränitet, det vill säga en tanke om att ingenting får hindra det som den politiska majoriteten just då vill göra. Denna rättsfilosofi var allmänt populär under senare hälften av 1800- talet och i början av 1900- talet. Men övergavs efter 1945 i den uppgörelse av olika totalitära ideal som genomfördes i flertalet nationer i Västeuropa efter Andra världskriget. Politiker, jurister, filosofer och statsvetare konstaterade att fascismens, nazismens kommunismens och nationalismens illdåd hade varit möjliga bland annat genom att lagstiftningen hade sin grund i principen Folksuveränitet.
  

Barn i Auschwitz när detta koncentrationsläger
befriades i januari 1945. Tyvärr genomfördes aldrig någon uppgörelse med olika totalitära ideologier i Sverige efter 1945. Till skillnad emot våra nordiska grannländer Danmark och Norge, som utifrån sina erfarenheter av den nazityska ockupationen införde ökat skydd för demokratiska- fri och rättigheter. För min egen del ser jag också vänster- eller höger populism som en totalitär ideologi med dess tankar om folkmakt, folkviljans primat över andra värden, hyllande av enhetsstaten och gradering av olika grupper utifrån språk, klass, ras, religion, etnologisk- geografisk- och historisk hemvist etc. Foto från EU-domstolen i Luxemburg.

Du kan läsa mitt inlägg här     

I mitt inlägg tar jag upp ur Sverige på ett negativt sätt skiljer ut sig i detta sammanhang. Vilket bl.a. förklarar varför vi nu har Västeuropas starkaste kommunistparti i (V) och en av de största högerradikala- nationalistpartier i (SD).

Att toleransen för politisk extremism är större i Sverige än i flertalet andra länder i Västeuropa, vilket den så kallade Studentmarxismens nystalinism med rötter i 1968 års studentuppror, som fortfarande har ett stort inflytande inom politik, media, utbildning, juridik och offentlig förvaltning, kan förklaras utifrån att Sverige under sin moderna historia har varit isolerad från övriga Västeuropa. Först av religiösa skäl sedan av politiska skäl. Vi blev sent fullt ut medlemmar av Europarådet, blev ganska sent medlemmar av EU. Sverige är ännu inte medlemmar av Nato.  En annan viktig förklaring som jag tar upp i mitt inlägg är värdenihilism har kommit att dominera vår filosofi och det intellektuella klimatet i Sverige sedan 1920-talet.  Vilket innebär en tanke om att det är meningslöst att tala om rätt eller fel i någon högre mening. Och att resonemang och övertygelser om detta inte ska få ha något inflytande i samhället. Just denna intellektuella dogm har inneburit att Sverige efter Andra världskriget har stannat kvar i en rättstradition och i en filosofi som flertalet andra länder i västra Europa har övergivit. Sverige har helt enkelt blivit alltmer isolerade mentalt från övriga Västeuropa efter Andra världskriget.Domarkopor som används under rättegångar
i EU- domstolen.

Gärde har rätt i sin analys om att ett populistiskt och ett radiakalt parti, som Sverigedemokraterna, kan genom att få egen majoritet eller tillsammans med andra partier, avskaffa mänskliga rättigheter och andra demokratiska värden, som t.ex. rättsväsendets oberoende. Gärde för fram hur man i olika länder har valt att minska risken för den utveckling som nu sker i Polen eller i Ungern. Gärde har rätt i sin analys om att dessa frågor är aktuella och viktiga även i Sverige. Att ledande Sverigedemokrater har uttryckt en förståelse för utvecklingen både i Polen och i Ungern inger oro och borde väcka till efter tanke, inte minst inför höstens val.

Jag saknar i Nya Wermlandstidningens artikel och i Gärdes intervju ett resonemang om att det finns ett tydligt alternativ till vår nuvarande rättstradition, den så kallade rättspositivitiska, det vill säga den naturrättsliga tradition som bland annat Tyskland och Benelux länderna återinförde efter 1945. Denna rättsfilosofi beskrivs i det inlägg som jag länkar till i detta inlägg. Naturrätt innebär bland annat flera medvetna åtgärder för att begränsa statlig makt t.ex. genom att införa författningsdomstolar, regionalt självstyre, införa en andra kammare i de nationella parlamenteten valda av regionala församlingar, ge olika minoriteter ökade rättigheter, legalt erkänna ideella organisationers betydelse och säkra deras oberoende. Till detta kommer det, som Gärde nämner, ta ifrån regeringen makt när det gäller tillsättning av domare och andra högre statliga ämbetsmän. 


Foto från Förbundsförsamlingen i Tyskland som 
1954 valde liberalen Theodor Heuss till
Förbundspresident. Förbundsförsamlingen består
till hälften av det direktvalda Förbundsdagens
ordinarie ledamöter och till hälften av ledamöter
valda av de regionala parlamenten.
Förbundsförsamlingens enda uppgift är att utse
president. Ett exempel på att tillämpa naturrättens
principer om att begränsa och övervaka statlig
makt för att stärka skyddet för demokratin.

Läsa mer:
I Göteborgs Posten har Aleksandra Boscanin skrivit en ledare med rubrik: "Ge lagrådet större inflytande".

Du kan läsa Boscanins artikel om Lagrådet här 


I Expressen har den välkände K G Bergström skrivit en artikel ang moderaternas förslag som publiceras med en låg titel: Diktatur i Sverige inom ett halvår - är det möjligt? Ja tyvärr måste man svara med tanke på hur våra grundlagar ser ut.


Du kan läsa KG Bergströms artikel här


Foto ovan:
Fru Justia, rättvisans Gudinna
här med sin balansvåg.

Etiketter:
Grundlagar, Demokrati, Lagstiftning, Rättsfilosofi, Värdenihilism, Folkmakt, Folksuveränitet, SD, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Populism, Enhetsstat, Naturrätt, EU, EU domstolen, Europarådet, Lagrådet, k g Bergström, Aleksandra Boscanin, Folkhögskolan, Expressen, Göteborgs Posten, Nya Wermlandstidningen, Staffan Myrbäck, Stellan Gärde,  

tisdag 19 juni 2018

Sluta svika de kristna i MellanösternLars Adaktusson (KD), vice partiordförande och ledamot av Europa Parlamentets utrikesutskott, skriver i Göteborgs Posten om vad EU och Sverige kan - och har en skyldighet - att göra för att skydda Iraks kristna urbefolkning. Människorna det handlar om är offer för Islamiska statens brutala övergrepp och terror. De tillhör gruppen kristna kaldéer/syrianer/assyrier som i århundraden befolkat områdena kring Mosul och Nineveslätten i norra Irak.

Här kan du kan läsa Aktussons artikel i GP

Lars Aduktusson (KD).

I sin artikel skriver Adaktusson bland annat:

"1.5 miljon kal
déer/syrianer/assyrier bodde 2003 i sina historiska hembygder i Irak. Därefter ha situationen förvärrats, i spåren av växande islamism. Dråpslaget kom 2014 när IS dödspatruller intog Mosul och därefter begav sig mot den omgivande Nineveslätten. Under de två år av ockupation som följde drev IS en systematisk kampanj för att förgöra varje spår av kristen kultur och historia. Befolkningen var på flykt, men genom att vandalisera kyrkor, förstöra kristna symboler och bränna biblar skulle kristendomen utplånas.


Floden Tigris vid Mosul
Foto av Mosul och floden Tigris.


 Det är mot denna bakgrund som dagens situation ska ses. År av förföljelse mot kaldéer/syrianer/assyrier har lett till att endast omkring 250 000 kristna finns kvar i Irak, åtskilliga som lämnat har gjort det för gott. Även vi i Sverige har en skyldighet att förhålla oss till det som sker. Förhoppningsvis kan ett regeringsskifte i september leda till att konkreta insatser kommer till stånd för att bistå Iraks kristna. Kristdemokraterna vill bryta den rödgröna regeringens passivitet i frågan. Det behövs ett aktivt stöd för självstyre på Nineveslätten och riktat ekonomiskt stöd till konkreta projekt för återuppbyggnad och återvändande."


Assyriansk folkdans.

I sin artikel nämner Adaktusson konkreta punkter för en ny borgerlig regeringspolitik för kristna och andra minoriteter i norra Irak (yezidier, kurder och turkmener): • Erkännande av IS folkmord på Iraks ursprungsbefolkningar, kaldéer/syrianer/assyrier samt yezidier.


 • Aktivt stöd för självstyre på Nineveslätten och en långsiktig politisk lösning som sätter stopp för uppdelningen av provinsen.


 • Direkt bistånd till utbildning av irakisk militär och polis, rekryterade från Nineveslättens folkgrupper.


 • Riktat ekonomiskt stöd till konkreta projekt för återuppbyggnad och återvändande, samt till demokratiutveckling och viktiga samhällsfunktioner.


 • Påverkan via FN för ett reformerat irakiskt valsystem som omöjliggör för majoritetsgrupper att ta mandat från minoriteternas kvot i parlamentet.  • Yezidiska män.


  Det är bara att hålla med Adaktusson om att både EU och Sverige kan och måste göra mer. Han har också rätt i sin analys om att den nuvarande rödgröna regeringen uppvisar en beklaglig passivitet när det gäller områdets minoritetsgrupper. Man kan misstänkta förutom ett allmänt ointresse och bristande kunskap för minoritetspolitik i stort (vilket tydligt märks när det gäller våra egna inhemska minoriteter t.ex. samer) så kan detta förklaras främst utifrån det faktum att förföljelse och diskriminering främst berör kristna, som nuvarande regering inte gillar särskilt väl och ett kryperi för Turkiet som inte alls vill stödja de kristna befolkningarna i Mellanöstern, utan snarare vill resa ut dem från denna del av världen. "Turkiska" väljare är en viktig grupp för socialdemokratin. Detta gör att (S) undviker att ta konflikt med Erdograns regim.   Turkiets alltmer maktfullkomliga
  presidiet, Tayyip Erdogran.


  Istället önskar Turkiet och andra muslimskt dominerade stater i området att kristna och yezidier ska fördrivas och ersättas av muslimer. Det är utifrån detta perspektiv man kan förstå folkmordet på områdets icke muslimska befolkning i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet när det Ottomanska imperiet föll samman, Turkiets vägran att ens erkänna detta folkmord har ägt rum (vilket märkligt nog även moderater, centerpartister och socialdemokrater gör) och den fortsatta diskriminering som dessa minoriteter och kurder drabbas av i dag. Turkiet kommer med näbbar och klor att motverka att de kristna befolkningar får inre självstyre inom Irak och Syrien, precis som man gjorde när det gäller kurderna. Och liksom med kurder är Turkiet beredd att ta till militära medel för att förhindra detta. Redan nu har Turkiet låtit Sverige förstå att vi ska hålla fingrarna borta politiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt från Iraks och Syriens norra delar. Och framför allt ska inte Sverige, EU och det internationella samfundet i övrigt, lägga sig i vad som händer med områdets olika minoriteter.  Jungfru Marias Hus i Efesos. Ett talande exempel
  hur gammal kristendomen är i detta område.
  Enligt flera källor från tidig kristen tid (urkyrkan) bosatte
  sig Apostel Johannes med Maria i Efesos efter Jesus
  korsfästelse omkring år 32. Efesos i sydöstra Turkiet var
  under antiken ett viktigt kulturellt- och religiöst centrum.

  Foto ovan:
  En amerikansk soldat med en erövrad ISIS-flagga i Irak.

  Etiketter:
  Lars Adaktusson, Mellanöstern, EU, Europaparlamentet, EU-parlamentet, Turkiet, Irak, Syrien, Kaldéer, Yezidier, Nineveslätten, Mosul, IS, Islamska Staten, ISIS, Syrianer, Assyrier, Turkmener, Kurder,       
   

  fredag 15 juni 2018

  Europa måste ta handelsfajten med Trump
  Den svenska liberalen och f.d. Europaminister Cecilia Malmström, EU:s handels- kommissionär, för fram i en intervju med SVT-Nyheter att USA och dess president Donald Trump kommer att införa höga strafftullar även på bilar och lastbilar Jag delar hennes analys.


  Cecilia Malmström (cropped).jpg


  EU:s handelskommissionär
  Cecilia Malmström.

  Du kan läsa denna artikel här
  Justin Trudeau in Lima, Peru - 2018 (41507133581) (cropped).jpg
  Kanadas premiärminister
  Justin Trudeau.


  Det gick bra för USAs president att medvetet förolämpa Kanadas premiärminister Justin Trudeau under G-7 mötet i Qubec. För Kanada skrämmer ingen i Trumps krets. Men ärkekommunisten Kim var han snäll emot, tillskilland emot Kanadas demokratiskt folkvalde regeringschef. Detta  för att Trumps prestige och hans ego inte kunde tåla ett misslyckat toppmöte i Singapore. Ett slutsats man dra av detta är att det faktiskt är så att Europa måste vara bredda att starta upp ett fullskaligt handelskrig med USA och Trump för att slippa få en konflikt överhuvudtaget. Trump kan skrämmas om han bedömer att hans makt och hans prestige är i fara. Denna uppfattning, som jag också delar, har bl.a. framförts  av Hans Stigsson, politisk redaktör på Norrköpings Tidningar.

  Du kan läsa Stigsson ledare här

  Malmström har rätt. Trumps argument om att USAs handel med Europa måste förändrats för att den diskriminerar USA, är endast ett svepskäl. Washington hade ändå infört olika strafftullar.
  USA:s president Donald Trump.


  För det första för att Trump lovade att göra just detta i sin valrörelse "America first". Trump har varit tydlig med att han kommer att ge fan i olika internationella avtal och överenskommelser. Dessutom vill inte Trump att han och hans administration ska behöva förhandla med ett starkt multinationellt block, som ett samhållet EU är. Detta av både idologiska skäl som av rent taktiska skäl. Likt Putin vill Trump härska genom att söndra. Och därför strävar han, likt sin ryska vän, att målmedvetet montera ner EU. Det är därför både Putin och Trump söker bilaterala avtal med ett land i taget. Dessutom får USA lättare att dominera över andra om Europa uppträder splittrat.

  Bilindustrin är ett medvetet val från Trump. Denna industri är viktig för stora medlemsländer i EU som Tyskland, Frankrike och Italien. Att flera europeiska bilmärken har fabriker och underleverantörer i USA, är grundläggande fakta som Trumps administration inte tar någon hänsyn till. Men denna attityd är typisk för det sätt som Trump och hans krets vill regera USA på. I Vita Huset trängs fakta och analys medvetet undan för nationalism, populism, känslor och förutfattade maningar.  


  Kim Jong Un with Honor Guard portrait.jpg
  Nordkoreas diktator Kim Jon-un.


  Foto ovan:
  En Volvo XC 90. när denna modell
  premiärvisades på bilmässan i Frankfurt
  2003.

  Etiketter:
  USA, Handelskrig, Cecilia Malmström, EU, Donald Trump, USA, Strafftullar, Bilindustri,  Världshandeln, Nordkorea, Kanada, Kim Jon-un, Justin Trudeau,