måndag 7 oktober 2013

Regeringen vs regionerna

http://bloggkartan.se/registrera/981/arloev
Regeringen vs regionerna!
Gunnar Wetterberg historiker och chefsutredare på SACO, har som vanligt något vettigt att säga i en viktig samhällsfråga. I en artikel i Expressen anklagar han regeringen, den nuvarande såväl som den den dåvarande, för att ha misskött regionfrågan och därmed missat en möjlighet för att skapa en modern samt en effektiv offentlig struktur i Sverige.

Jag håller med Kenneth Holmstedt, som tidigare varit verksam bl.a. som regiondirektör i Skåne, om att denna artikel är intressant. Ett exempel på detta är det resonemang som Wetterberg för fram ang. behov av en regionalisering av gymnasieskolan.

Wetterbergs artikel

Wetterberg skriver bl.a.:

"Med en modern regionindelning skulle nya möjligheter öppna sig för en mer effektiv offentlig sektor.
Inte minst vore det bra för skolans skull. Knappast någon samhällsservice är i dag så ojämn över landet som gymnasieskolan.
Mediankommunen har i dag 15-16 000 invånare - ändå är det många som envisas med egna gymnasier, och därtill kommer friskolorna. Det säger sig självt att många skolor blir för små för att erbjuda mer än det torftigaste.
Med regionerna som huvudmän skulle skolan få ett välbehövligt lyft. Gymnasiet skulle återupprättas som självständig och kvalificerad skolform. Regionerna skulle kunna handla upp platser som stämmer med arbetsmarknadernas behov. Gymnasielärarna skulle bli en egen lärarkår."


                                                

                                                 Gunnar Wetterberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.