måndag 3 mars 2014

Till försvarsberdningen om Ukraina

Foto: SOS! SOS! SOS! Please share

This is an appeal to the world community! We are the Ukrainian people, who respect and never attempted to seize any other nation in the world, and we are now being attacked by Putin and his military forces. Russian politicians and mass media would have you believe that Ukrainian society turned to fascism and became too radical and dangerous for Russian-speaking population of Ukraine. This notion is a blatant lie and provocation, aimed to help Russian government to carry out their criminal activities against Ukraine and around the world. We are the nation that suffered the most from the attacks of the Nazis in 1939-1945 and we would have nothing to do with fascism. Throughout history, Ukrainian nation has never been fascist, nor is it now. Ukrainians live all around the world and are known as scholars, athletes, artists, teachers, as peaceful people. As the latest example of Ukrainian hospitality, European Football Championship of 2012 was held at the highest level in Ukraine and not a single person was subjected to aggression or any action related to fascism.  Russian media is showing the world an open propaganda, labeling our nation fascists. 

We are asking the rest of the world for diplomatic, informational or any other humanitarian support again the 'new Hitler' Putin.  Today, his troops attacked us, tomorrow they might attack you.  

This has already happened with Hitler invading Poland in 1939. The world community cannot stand by and watch as Putin destroys the largest country in Europe and the nation, which has made a huge contribution to global development. We hope for your understanding.  

With respect, Ukrainians!

”Endast verklig försvarsförmåga och medlemskap i Nato erbjuder ett skydd. ”

Jag vill att ledamöterna av Riksdagens försvarsberedning som i morgon (2014-03-04) sammanträder att noga tänka över hur situationen för hur Sveriges fred- och säkerhet påverkas av den ryska aggressionen mot Ukraina och andra grannländer, som i den aktuella ryska försvarsdoktrinen kallas för: Det nära utlandet, t.ex. Estland och Georgien. Och att ledamöterna noga läser de två artiklar som jag tar upp i detta blogginlägg.

I Dagens Industri har PM Nilsson skrivit en tänkvärd artikel under rubrik:

"Mellankrigstiden är över."

Nilssons artikel har följande ingress:

Veckoslutets snabba utveckling i Ryssland och Ukraina innebär ett strategiskt skifte för Europa. Efter 20 år av avspänning och fred har hotet om krig nu återkommit på vår kontinent. Vi måste se det och det måste få konsekvenser för hur de europeiska staterna tänker om sin säkerhet. Ett misslyckande kan få oöverblickbara ekonomiska konsekvenser.

PM Nilssons artikel

Nilsson drar följande slutsats för hur denna nya situation i Europa ska påverka hur Sverige agerar:

Endast verklig försvarsförmåga och medlemskap i Nato erbjuder ett skydd. Det krävs nu ett moget politiskt ledarskap som kan säga att försvarsreformen har misslyckats och att läget är akut. Vi måste se på vår säkerhetssituation med mycket större allvar, räta ut frågetecknen om vem vi ska hjälpa och vem som ska hjälpa oss och bygga upp ett försvar för frihet och säkerhet som kan användas för att garantera stabiliteten i Östersjöregionen.

Nilsson fortsätter sin analys:

Nato kommer nu att skifta fokus från internationella operationer till ökad försvarsförmåga hos sina östliga medlemsländer. Baltikum och Polen bör få omedelbara förstärkningar. Det är en utveckling som Sverige bör bejaka och stödja. Sverige bör också inse att vi inte är så annorlunda jämfört med andra länder i Rysslands närhet.Sammanträde med Nato-ländernas utrikes-
och försvarsministrar i Bryssel.

I sin artikel argumenterar Nilsson för att Sverige måste öka försvarets resurser:

Konsekvenserna av den internationella säkerhetsstrukturens krackelering, USA:s minskande betydelse, EU:s oförmåga att skapa ordning kring sina gränser och Rysslands militära hot mot sina grannar är att EU-länderna måste öka sina försvarsanslag. Det är fullständigt oansvarigt att fortsätta nedrustningen, och det gäller även Sverige.

Nilsson analyserar Rysslands syn på sin omvärld och vilka mål som styr Putins politiska agenda för landets utrikespolitik:

Ryssland har med mycket stor tydlighet visat att rysktalande minoriteter i andra länder lever under ryskt beskydd och i realiteten betraktas som ryska medborgare. Det gällde i Georgien 2008 och nu i Ukraina. I teorin skulle samma logik kunna tillämpas i Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Kazakstan med flera tidigare Sovjetstater. Den ryska synen frontalkrockar med EU:s som sedan 1945 arbetat med andra metoder för att lösa samma problem. Men Kreml perverterar också den politiska utvecklingen i grannstater med ryska minoriteter och skapar osäkerhet, nationalism, etniska konflikter och separatism. Det är en ytterst farlig väg och Ryssland är fast besluten att gå den.Ryska trupper i Ukraina.

I ett annat inlägg på denna blogg har jag tagit upp de olika synsätt som finns inom Alliansregeringen på situationen i Ryssland och vilka konskevenser detta bör få för Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Medan kristdemokrater och folkpartister varnar för en fortsatt rysk sovjetisering och framhåller en ökad rysk aktivism i sina grannländer som ett hot även mot Sverige (vilket S delvis instämmer i, inte minst genom partiets talesman i utrikespolitik Urban Ahlin) och framför krav på att Gotland åter ska militäriseras, så har M-ledningen med Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, försvarsminister Karin Enström och Cecilia Widegren, ordförande för den parlamentariska försvarsberedningen, intagit en annan hållning och argumenterat för det senaste försvarsbeslutet.

http://www.skanepaug.blogspot.se/2014/01/allians-kritik-mot-forsvarets-svarta-hal.html

Det är värt att notera att det även inom moderaterna finns olika uppfattningar. KD:s och FP:s kritik överensstämmer med den kritik som två tidigare moderata försvarsministrar har framfört offentligt: Mikael Odenberg och Anders Björck. Agrell har rätt i att Bildt står för en mer tydlig och en mer aktivistisk utrikespolitik än Reinfeldt. Centern har hitintills var passivit i försvars- och säkerhetspolitiken. Partiets nej till Nato-medlemskap är väl känt. Men annars har C mest ställt sig bakom M inom dessa politikområden.

Man kan anta att KD:s och FP:s argumentering om ökade försvarsanlag kommer att få ökad tyngd, inte minst genom en mer intensiv uppbackning från S. I denna fråga kommer M-ledningen att tvingas backa vilket kommer att ge en tydlig prestigeförlust åt trion: Reinfeldt, Borg och Enström. Jag delar Nilssons syn om att en svensk analutning till Nato kommer allt närmare. Här har framför allt FP varit tydligt för och under senare tid fått uppbakning från KD.


Urban Ahlin

Urban Ahlin (S) ordförande för
Riksdagens utrikesutskott.

I Svenska Dagbladet läser jag en TT artikel av Mikael Holmström där Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, framför skarp kritik mot statsminister Reinfeldt för dennes ord om Rysslands aggression i Ukraina. 
Holmströms artikel har rubrik:

Ett av de mest obehagligaste uttalanden jag kan påminna mig om."
 
I artikels ingress finns ett annat citat från Agrell:
 
Obehagligt", felaktigt och uttryck för "eftergiftspolitik mot Ryssland ,
 
 
Wilhelm Agrell
 
Vad Agrell vänder sig emot är Reinfeldts uttalande i en radiointervju där statsministern framför en annan syn än den som Carl Bildt har framfört. Holmström skriver:
 
Statsministern slog an en annorlunda ton än utrikesminister Carl Bildt. Reinfeldt sade till Sveriges Radios Eko-redaktion:

"Det är i någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina, men inte på det sätt man agerar", sade Fredrik Reinfeldt.

– Detta är ett av de märkligaste och obehagligaste uttalanden av en svensk statsminister som jag kan påminna mig. ... 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hard-kritik-mot-reinfeldt-obehaglig-och-felaktig-eftergiftspolitik_3322268.svd

I intervjun kritiserar Agrell Reinfeldt för en "relativisering" av folkrätten och utrikespolitiken. Holmström skriver:

Wilhelm Agrell som skrivit flera böcker om 1900-talets svenska säkerhetspolitik anser att Reinfeldt drar en helt orimlig slutsats. Det går inte att likställa en stormakts militära våld i strid med folkrätten med Sveriges behov och rätt att skydda sig självt:

– Här jämställer statsministern svenska beredskapsåtgärder för att skydda landet med en rysk militär aggression i strid med folkrätten och ingångna avtal, kritiserar Wilhelm Agrell. Han anser att Reinfeldt därmed också ursäktar Ryssland och visar prov på "eftergiftspolitik", alltså den typ av undfallenhet som Sverige visade mot Sovjetunionen under det kalla kriget. 

I DN-TV och i en tillhörande artikel tillbakavisar Reinfeldt kritiken:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/reinfeldt-tillbakavisar-kritik/

I en krönika i Expressen kommenterar KG Bergström Reinfeldts uttalande:

Håll klaffen i fortsättningen, Reinfeldt.
Låt Bildt sköta utrikespolitiken. Han är ett superproffs på det.
Ditt uttalande i går tyder på att du har långt dit.

http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/k-g-bergstrom-hall-klaffen-i-fortsattningen/

I ett annat blogginlägg kommenterar jag en syn på Rysslands aggression i Ukraina som är likartad med Agrells av Ove Bring, professor emeritus i folkrätt från universiteten i Stockholm och Uppsala, tidigare folkrättslig expert på UD och nu verksam som domare vid Internationella Tvistemålsdomstolen i Haag (Haagtribunalen):

http://www.skanepaug.blogspot.se/2014/03/ondskans-imperium-slar-till.html

Fyra andra artiklar om Ukraina, Sverige och Ryssland:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18466680.ab

http://www.nsd.se/nyheter/obehagligt-av-reinfeldt-om-ukraina-8322811.aspx

http://www.sydsvenskan.se/sverige/olle-lonnaeus-om-ukrainadarfor-paverkar-rysslands-aggression-var-sakerhet/

http://www.dn.se/nyheter/varlden/utan-ukraina-ar-ett-imperium-inte-mojligt/


Mikael Odenberg

Mikael Odenberg

Etiketter: PM Nilsson, Dagens Industri, Europa, Ryssland, Sovjet, Sovjetunionen, Ukraina, Nato, Nato-medlemskap, Medlemskap i Nato, USA, Barak Obama, USA:s president, Vladimir Putin, Östersjön, Östersjöregionen, Sverige, Baltikum, Statsminister, Utrikesminister, Carl Bildt,  Försvarsreformen, försvarspolitik, Utrikespolitik, Säkerhetspolitik, Regeringen, Alliansregeringen, Polen, Försvarsanslag, Militära resurser, Nedrustning, Upprustning, Georgien, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Kazakstan. Moldavien, Nationalism, Etniska konflikter, Separatism, Lydstater, Ryska, Ryska minoriteter, Minoritetspolitik, Internationell rätt, Folkrätt, Ove Bring, UD, Utrikesdepartementet, Haagtribunalen, Internationella Tvistemålsdomstolen, Haag, Lunds universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Wilhelm Agrell,Underrättelseanalys, Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Mikael Odenberg, Anders Björck, Karin Enström, S, Socialdemokraterna, KD, Kristdemokraterna, FP, Folkpartiet, C, Centern, Det nära utlandet, Det kalla kriget, Nytt kallt krig, Rysslands försvarsdoktrin, Försvarsdoktrin, Den ryska försvarsdoktrinen, Gotland, Dagens Eko, SR, Sveriges Radio, Undfallenhet, Eftergift, Eftergiftspolitik, Krim, Krimhalvön, Ukrainska, Krimtatarer, Minoritetspolitik, Minoriteter, Sveriges Television, Agenda, KG Bergström, Expressen, Mikael Holmström, Wilhelm Agrell, Ove Bring, Cecilia Widegren,     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.