torsdag 13 mars 2014

Lindeborg och Putins etnoimperialism mot Ukraina"Är det rätt eller fel att vägra acceptera Rysslands etnoimperialism — att de anser sig ha rätt att med militära medel försvara rysktalande minoriteter var de än bor? "

Jag läste följande intressanta kommentar på Facebook ang en artikel som kritiserar den syn som Åsa Lindeborg, kulturchef på Aftonbladet och välkänd 68: radikal, skriv i sin tidning ang. Rysslands aggression mot Ukraina.

" Om någon undrar över var skiljelinjen mellan demokratisk och ickedemokratisk vänster, kort sagt mellan socialdemokrati och kommunism, går, kan den med fördel läsa Per Wirténs, socialdemokrat och grundare av tidskriften Arena, föredömligt sakliga inlägg nedan.

I sin artikel förlöjligar hon (Åsa Lindeborg) historikern Timothy Snyder. Alla som känner till hans forskning vet vilken ovärderlig insats han gjort för att bättre klargöra folkfördrivningarna, folkmorden och förintelsepolitiken under världskriget i nuvarande Litauen, Vitryssland, Ukraina och östra Polen. Det är svårt att förstå hennes raseri. Kanske för att Snyder haft fräckheten att även undersöka Sovjetunionens folkmordspolitik under kriget, och inte bara Nazitysklands. Hans bok: Den blodiga jorden gör ju att man enklare kan förstå dagspolitikens laddning."Foto från GULAG, ett läger med betäckning: Prem 36, ett sovjetiskt läger
endast för politiska fångar.

Denna artikel är skriven av Per Wirtén. Hans artikel är publicerad under rubrik: "Är Ukrainas kamp ett stormaktinferno?", i tidskriften Arena som Wirtén grundade och tidigare var chefredaktör för. Nu är Wirtén verksam som frilansjournalist och författare.

Wirtens artikel om Lindeborg och Ukraina

Wirtén sammanfattar:

"Om jag nu uppfattat Linderborgs artikel rätt reducerar hon dessa konflikter, som för människor som bor i Ukraina är väldigt konkreta, påtagliga och svåra, till ett "stormaktsinferno" bestående av "EU:s nykoloniala marknadslösningar, svartskjortor och Putin" där man gör bäst i att inte ta ställning. Hela revolutionen, som verkligen är klassisk enligt alla handböcker, försvinner bakom textridån. Människors vilja, och heroiska ansträngningar under upprorets kalla månader (nej Åsa, det är inte ett romantiskt påstående), rationaliseras bort. Människorna förminskas. Inför deras kamp anvisar hon en "tredje ståndpunkt". Jag tycker det är cyniskt."

Jag delar Wirténs uppfattning om Lindeborgs artikel. Visst är hennes artikel märklig. Wirténs kritik mot en "tredje ståndpunkt" är berättigad. Man måste kunna skilja på angripande och försvarare, demokrati och diktatur, intervention och självförsvar etc. Men Lindeborg propagerar för en ståndpunkt som inte bara är fel i sak, utan som dessutom utgår ifrån några ideologiska utgångspunkter som hon inte redovisar öppet. Hit hör traditionen av 68:a radikalismens diktatur krameri för Sovjet, som nu Lindborg och faktiskt ganska många med henne inom vänstern har flyttat över på Putins nationalistiska och nytotalitära Ryssland. Dit hör också en vänster agenda i form av ett ta avstånd ifrån Västeuropas demokratier som man alltför väl känner igen från Det kalla kriget. Denna mentalitet finns ännu kvar inom vänstern vilket märks t.ex. i en kamp mot EU och globalisering som kännetecknas av en övertygelse med övertoner som har klara likheter med religiös fanatism.  Men naturligtvis den främsta drivkraften av dom alla, vänsterns USA hat.

Jag har skrivit om 68 vänsterns förkärlek för olika vänster diktaturer och deras förkärlek för "Den tredje ståndpunkten" :

http://skanepaug.blogspot.se/2014/02/68orna-kulturvanstern-och-diktatur.html

Wirtén analyserar Lindeborgs artikel:

" Några avgörande saker blir inte klargjorda alls:
Är det rätt eller fel att vägra acceptera Rysslands etnoimperialism — att de anser sig ha rätt att med militära medel försvara rysktalande minoriteter var de än bor? 

Är det rätt eller fel att protestera mot Rysslands ockupation av Krim och hot mot östra Ukraina?

Sedan finns det en rad andra inslag i hennes artikel som jag reagerar mot. Hon kritiserar media för att "Russofobin bestämmer infallsvinklar och faktaurval" och att fascistpartiet Svobodas närvaro på Maidan mörkats av journalisterna. Jag vet inte vilka nyhetsrapporter Lindeborg följt i vinter. Men jag uppfattar hennes beskrivning som helt galen. "

Foto: World media about Putin, the "Peace maker”

En annan bild av Putins agerande än den som Åsa Lindborg har.


I sin artikel "Monstruöst hyckleri om Ukraina" skriver Åsa Lindborg bl.a:

"I svensk debatt och nyhetsbevakning ter sig frågan om Ukraina rätt enkel. Russofobin bestämmer infallsvinklar och faktaurval: det är Ryssland som är roten till det onda, medan den västvänliga oppositionen vägleds av en fram till nu uppdämd frihetslängtan. Man noterar att några högerextremister nästlat sig in bland de rättfärdiga, men det anses inte vara så mycket att orda eller bråka om. "

Lindeborgs artikel har följande ingress:

"Åsa Lindborg: Vi behöver en tredje ståndpunkt."

http://www.aftonbladet.se/kultur/article18478974.ab?service=print
Demonstrater på Euromajdan (Frihetstorget) i Kyiev, Kiev.

På min blogg har jag kommenterat den artikel av Snyder som både Wirtén och Lindeborg refererar till. Jag inleder detta inlägg med att skriva:

"I den mån vi har accepterat bilden av revolutionen som en fascistisk kupp, har vi fördröjt politiska mått och steg som kunde ha stoppat dödandet tidigare, och hjälpt till att bana väg för kriget." I en mycket intressant artikel Dagens Nyheter tar den amerikanska historikern och Östeuropa experten Timothy Snyder upp bakgrunden till revolutionen i Ukraina, händelserna på Majdan och detta lands relation med EU och Putins Ryssland. Hans artikel som fått rubrik:

"När propagandans dimridåer banar väg för kriget."
http://skanepaug.blogspot.se/2014/03/mediebilden-i-vast-och-den-ukrainska.html

I ett annat inlägg på min blogg tar jag upp Rysslands sovjetisering under Putin och dess angrepp på Ukraina. Jag skriver bl.a.:

"Många i väst har också underskattat Putins beslutsamhet om att stoppa demokratin i vad han uppfattar som Ryssland sfär (eller Livsrum, för att nu citera Hitler). Ett annat misstag är att många beslutsfattare och opinionsbildare inte riktigt vill inse att Putin och ledarna i Kreml fruktar att en demokratisering av Ukraina och andra forna sovjetrepubliker till slut ska leda till ett regimskifte först i Minsk (Vitrysslands huvudstad) och sedan till slut även i Moskva. Putin ser Ukrainas närmande till Västeuropa och EU som en överlevnadsfråga för sin egen person och hans regim. För Putin är kampen mot den Ukrainska revolutionen och demokrati aktivisterna på Euromajdan (Frihetstorget) i Kiev en strid på liv och död. Putin noterade säkert, med fasa, att det första offret för krypskyttarnas eldgivning på Majdan var en aktivist från Minsk."
http://skanepaug.blogspot.se/2014/03/georgien-och-anschluss-2.htmlVladimir Putin

Ledarbloggen kommenterar David Lindén Lindborgs artikel under rubrik: "Lindeborgs försvar av sovjet skrämmer." Lindén skriver bl.a.:

" I dagens DN finns det en intressant kulturdebattartikel av den amerikanske historikern Timothy Snyder, där det påpekas att många i väst med hull och hår har köpt Putins desinformationskampanj när det gäller Ukraina. Snyder som är professor vid Yale universitetet räknas också som en av världens främsta experter när det kommer till öst – och centraleuropas blodbesudlade nutidshistoria. Men Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg håller inte med honom och har därför kommenterat artikeln, med ett eget alster som säger mer om hennes världssyn än om Snyders teser om rysk propaganda.

Likt sin vän Sven Wollter är Åsa Lindeborg kommunist och har heller aldrig skämts för detta. Hon grät exempelvis när Berlinmuren föll då Sovjetimperiets sammanbrott gav borgerligheten en chans att ”posera som demokrater”. Men hon är faktiskt historiker i grunden och hennes avhandling om den svenska arbetarrörelsen är bland det bästa som skrivits i ämnet. Därför blir det rent ut sagt tragiskt att hon i sin strävan att motbevisa Snyder hemfaller åt historisk propaganda som kan spåras till Röda Armén under Stalin. "

http://btledarblogg.wordpress.com/2014/03/05/asa-linderborgs-forsvar-av-sovjet-skrammer/Åsa Lindeborg

Etiketter: Åsa Lindeborg, Aftonbladet, Vladimir Putin, Ukraina, Krim, Kiev, Kyiev, 68:or, 68 vänster, Vänsterradialism, Arbetarrörelsen, Aftonbladets kulturchef,  Marxism, Kommunism, EU, Europeiska unionen, Majdan, Euromajdan, Kreml, Maidan, Ryssland, Sovjet, Sovjetunionen, KGB, Stalin, GULAG, Socialdemokrati, Socialdemokrat, Arena, Tidskriften Arena, Per Wirtén, Timothy Snyder, Folkfördrivning, Folkmord, Anders Tilly, Tillys Blogg, Andra världskriget, Tredje ståndpunkt, Den tredje ståndpunkten, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Polen, Baltikum, Tyskland, Nazityskland, Det tredje riket, Adolf Hitler, Slobodan Milosevic, Serbien, Sarajevo, Serbisk nationalism, Rysk nationalism, Tysk nationalism, Demokrati, Diktatur, Socialism, Demokratisk socialism, Sudetenland, Tjeckoslovakien, Österrike, Anschluss, USA, Sverige, Neville Chamberlain, Den blodiga jorden, Globalisering, Svoboda, Etnoimperialism, Imperialism, Ryskt imperium, Ett nytt ryskt imperium,  Russofobin, Minsk,  Ledarbloggen, David Lindén, Sven Wollter, Berlinmuren, Röda Armén, Yale, Yale University, Yale universitet, Centraleuropa, Östeuropa, Västeuropa, Europa,      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.