måndag 17 mars 2014

Sverige behöver en strategi mot Putins propaganda"Vi skulle behöva en fortlöpande analys av medveten utländsk propaganda. Och vi skulle behöva beredskap för ett långt allvarligare läge."

Olle Wästberg har skrivit en intressant artikel i Svenska Dagbladet om att Sverige behöver en medveten och uthållning strategi för bemöta den ryska propagandan. Jag håller med Wästberg och påstår att inte minst våra egna bittra erfarenheter från den propaganda som olika diktaturer och totalitära stater har riktat mot Sverige och andra västerländska demokratier visar att en medveten strategi behövs. Vi har en hel del att lära ifrån 1920 talets fascistiska propaganda, nazismens under Goebbels på 1930- och 1940 talen och den sovjet kommunistiska under Det kalla kriget, fram till Putins propaganda angående Ukraina och det nyimperialistiska Rysslands agerande mot sina grannlander.  Dessutom håller jag Wästberg om att det var ytterst oklokt att lägga ner det psykologiska försvaret. Wästbergs artikel i SvD är publicerad under rubrik:
 
" Sverige behöver en strategi mot ryska propaganda."    
 
 
Image illustrative de l'article Vremia (émission de télévision)

Vremja (Tid) ett ryskt Rapport eller Aktuellt i 
statskontrollerad TV.
Russia Today (RT) är ett tydligt exempel på
Putins regimens medvetande media
strategi. Denna kanal engelsk språkiga
TV-kanal startade på Putins
initiativ för att motverka inflytande av 
västerländska TV-kanaler.
Foto från ett besök av Putin hos RT:s
konrollrum. RT är uppbyggd enligt
ett liknande koncept som FOX, CNN

och BBC-World, men den viktiga
skillnaden att RT är styrd
av den politiska eliten i Kreml.


Wästberg skriver i början av sin artikel
 
"Nu ser vi ett klassiskt propagandakrig av det slag som funnits vid tidigare krig och konflikter. I Sverige är vi tämligen oskyddade mot den medvetna desinformationen. När Styrelsen för psykologiskt försvar lades ner sades det att dess uppgifter skulle tas över av andra. Så har knappast skett.
 
Från Moskva till London till New York har den ukrainska revolutionen betraktats ­genom ett töcken av propaganda.

Så skriver Timothy Snyder, Yaleprofessorn som är en av de främsta samtids­ historikerna, i New York Review of Books."

Jag har på denna blogg kommenterat Snyders artikel om Putin och Ukraina som är intressant. Jag gillar Snyders tes om att vi i västvärldens demokratier har ett ansvar att bemöta den ryska propagandan på samma sätt som vi hade ett ansvar för att bemöta Mussolinis, Hitlers, Salazars, Francos, Stalin, Brezjnev och Pinochets eller mullornas i Iran.

Mitt blogginlägg om väst medias bild av Rysslands aggression mot Ukraina

I ett annat inlägg på denna blogg tar jag upp det revisionistiska försvar för Putins Ryssland som många inom den svenska vänstern omhuldar, även när det gäller angreppet på Ukraina, vilket bland annat märks i deras tes om ett behov av en tredje neutral ståndpunkt i konflikten mellan Ryssland  och Ukraina. I denna anda har t.ex. Åsa Lindeborg, välkänd västerradikal och kulturchef på Aftonbladet, gått till angrepp mot Synders och hans artikel.

Mitt blogginlägg om Lindeborg o.Putins etnoimperialismWästberg tar upp några intressanta exempel på rysk dessinformation som alltför många i väst okritiskt har tagit till sig, då även personer verksamma inom media. Han skriver:

" Rysslandsexperten Anne Appelbaum går i brittiska Daily Telegraph igenom konkreta exempel på propagandan: Hur västliga medier okritiskt återgav ryska uppgifter om att 675 000 ukrainare flytt till Ryssland. De stöddes av bilder på bilköer vid den ukrainska gränsen. Snart visade det sig att bilderna var gamla och från de vardagliga köerna vid gränsövergången till Polen. Västliga medier har också återgett – helt falska – uppgifter om att före­taget Blackwater landsatt amerikanska legotrupper i Ukraina."

Blackwaters logga

Det är tyvärr bara att hålla med Wästberg i hans analys om:

" I Sverige är vi tämligen oskyddade mot den medvetna desinformationen, som ökat inför folk­omröst­ningen på Krim i morgon. Exi­stensen av nazi­anstrukna högerextremister i den nya ­ukrainska regeringen har också gjort det ­lättare för den ryska berättelsen att få försteg."

Jag gillar att  Wästberg i sin artikel gör en analys om hur den "svenska mentaliteten" gör oss  extra sårbara och gör det extra svårt för oss att stå emot andra staters dessinformation. Här kan jag märka en stor skillnad mellan hur svensk och dansk media skildrar konfliter ute i vår omvärld. Då jag bor strax utanför Malmö kan följa hur man i danska medier rapporterar från Ukraina. Där är en skillnad som delvis har med Danmarks egna erfarenheter av att bli angripa av en totalitär stat och sedan de erfarenheter som följde på den efterföljande nazityska ockupationen mellan 1940-1945, att göra. Erfarenheter som har gjort dansken mer immun mot diktatur och politisk extremism. Sedan har det även en betydelse att landet är medlem av Nato. Men inte enbart tror jag. 
En sten till minne av Danmarks befrielse den 5 maj 1945.

Efter Andra världskriget och under Det kalla kriget gjorde det danska samhället upp med både nazism och kommunism som vi inte har gjort i Sverige (vilket gör oss ganska unika i västerländskt perspektiv). I Danmark finns inte alls på samma sätt som hos oss en tradition av diktatur krameri för Sovjet, som personer inom vänstern kan flytta över på Putins nytotalitära och imperialistiska Ryssland. Kritik mot Nato, EU och USA finns naturligtvis från vänsterhåll och framförs också från borgerligt håll. 

Men i Danmark detta tar detta sällan samma hysteriska former av en näst intill religiös betingad extremism och ett fantastiskt USA hat som i Sverige. Trots att det i Danmark finns två partier i parlamentet som ligger till vänster på socialdemokraterna: Socialitisk folkeparti och Enhetslistan som är ett valförbund för den yttersta vänstern t.ex. Danmarks Kommunistiska Parti. De autonoma, Västersocialisterna etc. (Vänsterpartiet i Sverige skulle jag vilja placera in mellan dessa partier på en höger- vänster skala).

Wästerberg skriver om detta i sin artikel:

" Långt svårare är det med den psykologiska propagandan. Kanske är vi i den svenska kulturen ovanligt oskyddade. Vi har en tendens att försöka förstå den andre, att tycka att det inte är ens fel när två träter, att mena att sanningen ligger mittemellan. Det kan vara goda egenskaper, men utnyttjas lätt av en medveten propagandist. "

Vad som kan förvåna många godtrogna svenskar är för att citera Wästberg:
"Slaget om folkopinionen gäller också i Sverige."
Wästberg exemplifierar:

"Engelskspråkiga, statsstyrda Russia Today citeras flitigt i västerländska medier. Freedom House visade nyligen i en rapport att bland andra Ryssland anställer kommentatorer som agerar på kommentarssidor i västliga medier. "

Foto


Wästberg ger en bakgrund till att det psykologiska försvaret bildades. Jag delar hans slutsats att det är en skandal att verksamheten lades ner. För egen var jag medlem av psykförsvarets frivillig verksamhet trots att jag, tillskinnad mot Wästberg, aldrig var krigsplacerad i verksamheten. Wästberg skriver:

"Efter andra världskriget startades det svenska civila psyk­försvaret. Det skedde efter erfarenheterna av ­Goebbels propaganda, den tyska infiltrationen av ­svenska medier – men också som reaktion mot ­andra världskrigets självcensur i vissa medier och statens publiceringsförbud.

Styrelsen för psykologiskt försvar var en civil myndighet, i nära samarbete med medier och folkrörelser. Som en del av krympningen av försvars­anslagen lades SPF ner 2008. Det var en myndighet som grundats i ett annat samhälle, där man tänkte sig att nykterhets- och frikyrkorörelser liksom fackföreningar skulle spela en viktig roll i ”folkberedskapen”. Men den stod också för en analys av den propaganda Sverige utsattes för.""En svensk tiger" på Beredskapsmuseet,
Djurmossa mellan Helsingborg och Viken,
vid Öresund, originalet
skapades av Bertil Almqvist
1941 på uppdrag av dåvarande Statens
Informationsstyrelse.
   
Det är bara att hålla med Wästberg:

" I dag är behovet av propagandaanalys större än någonsin.  Sociala medier och webbens ständigt ­pågående flöde gör det svårare att skilja sanning från lögn. Den som googlar på ”Förintelsen” riskerar att hamna på nazisternas skickligt uppbyggda hemsidor. Den europeiska fascistiska vågen närs av okunskap, obildning och nätets jämställande av alla uppgifter. "

Men det allra bästa med Wästbergs förtjänstfulla artikel är han vågar ta upp frågeställningen om vår oförmåga att bemöta rysk dessinformation och propaganda för att påverka hur Sverige ska agera i ett läge av konflikt med Ryssland. Spontat kommer jag att tänka på när ( jag skriver när för jag är övertygad om att vi snart är där) vi på allvar börjar att diskutera ett svensk medlemskap i Nato. Vi vet vilken kraftfull propaganda de Baltiska staterna och andra länder i det forna Östeuropa blev utsatta för inför deras medlemskap i organisationen. Troligen har Putins propaganda maskineri skruvats upp flera varv jämfört med då. Det finns en stor risk att det kan komma att bli den ryska propagandan och inte vi själva som avgör den framtida utformningen av vår utrikes- och säkerhetspolitik. Wästberg skriver:

" Skulle Sverige i en framtid utsättas för ryskt tryck i någon fråga – kanske i samband med hot mot de baltiska staterna – kommer detta helt säkert att vara omgivet av propagandistiska beskrivningar av Sverige utomlands och av försök att påverka den svenska opinionen. För det har vi ingen beredskap. ... . Av allt att döma kommer vi nu åter börja bygga upp det nationella försvaret. I det måste ingå att återupprätta ett civilt psykologiskt försvar. Vi ligger i dag vidöppna för propagandakriget."Olle Wästberg

Olle Wästberg har en intressant bakgrund. Har varit verksam som politiker, diplomat (Generalkonsul i New York) och journalist. Folkpartist, riksdagsledamot och statssekreterare, tidigare chef för Svenska Institutet och anställd på utrikesdepartement. Wästberg har också var varit ledarskribent och chefredaktör på Expressen.

Etiketter: Olle Wästberg, Expressen, Chefredaktör, Svenska institutet, Psykologisk försvar, Psykförsvar, Styrelsen för samhällsskydd och beredskap, Nato, Sverige, Danmark, Ukraina, Krim, Ryssland, Sovjet, Sovjetunionen, liberal, FP, Folkpartiet,  Folkpartiet Liberalerna, Baltikum, De baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, Civilt psykologiskt försvar, Nato, Nato medlemskap, Medlemskap i Nato, USA, Europa, Västeuropa, Östeuropa, Kommunism, Ockupation, Nazityskland, Tyskland, Iran, Mullor, Joseph Goebbels, Vladimir Putin, Benito Mussolini, Åsa Lindeborg, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, SvD, Fascism, Nazism, Det kalla kriget, Andra världskriget, Propaganda, Dessinformation, Styrelsen för psykologiskt försvar, Timothy Snyder, Moskva, London, New York, Kiev, Kyiev,  Adolf Hitler, Agusto Pinochett, António Salazar, Francisco Franco, Leonid Brezjnev, Josef Stalin, Anne Appelbaum, Daily Telegraph, Polen, Blackwater, Legosoldater, EU, Europeiska unionen, Socialdemokratiet, Socialdemokraterna, Socialitisk folkeparti,  Enhetslistan, Västersocialisterna, Danmarks kommunistiska parti, Russia Today, Freedom House, Förintelsen, UD, Utrikesdepartementet, Beredskapsmuseet, Djurmossa, Viken, Helsingborg, Öresund, Vermja, Russia Today,
CNN, FOX, BBC-World

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.