onsdag 12 mars 2014

Sverige, Putin och rysk gas i Östersjön" Om vi inte vill tvingas anpassa oss till Rysslands intressen i Östersjöregionen, måste Sverige axla militärt och säkerhetspolitiskt ansvar."
 
I Östgöta Correspondenten, Corren kallad, har jag funnit en  mycket intressant artikel om den ryska gasledningen (Nord Stream). I en ledare av Christian Dahlgren behandlas den ryska gasledningen i Östersjön och vilket hot den utgör för Sveriges säkerhet. Dahlgrens artikel har rubrik: "Allvarets tid är nu."
 
Dahlgren beskriver projektet och dess konsekvenser på följande sätt:
 
" Projektet var omdiskuterat och kontroversiellt. Men med så mäktiga intressen på spel hade Sverige i realiteten inget annat att göra än att falla undan. Notabelt är dock att regeringen lät dåvarande miljöminister Andreas Carlgren (C) meddela beslutet. Han försökte låta som en hårding och förklarade att Nord Stream utsatts för många månader av tuff miljöprövning från Sveriges sida. En ansiktsräddande charad. Miljöaspekterna var förstås en bisak i sammanhanget, men fick tjäna syftet att vrida bort ljuset från huvudsaken: Sveriges impotens inom försvars- och säkerhetspolitiken. "
 
Det kan vara intressant att notera att ryska företaget Gazprom äger 51 procent av aktierna i konsortiet Nord Stream. Det är välkänt att Vladimir Putin har egna personliga intressen i Gazprom och att han har använt företaget dels för ekonomisk vinning men också för att stärka sin personliga makt. Tyska företagen Wintershall Holding och E.ON Ruhrgas äger båda15,5 procent. Andra utländska ägare i Nord Stram är franska GDF och holländska Gasunie båda med 9 procent.  
 
Dahlgens artikel kan sammanfattas i hans uppmaning om:

 " Om vi inte vill tvingas anpassa oss till Rysslands intressen i Östersjöregionen, måste Sverige axla militärt och säkerhetspolitiskt ansvar."

Dahlgrens ledare i Corren
 
Dahlgren analyserar och förklarar:
 
" Ty Nord Stream handlar först och främst om rysk stormaktstrategi. Det illustrerades redan samma höst då Ryssland iscensatte sin väldiga militärmanöver Zapad ("väst") 2009 i Östersjön. Förutom landstigning var ett av målen med denna kraftdemonstration att öva försvar av gasledningar... (betänk: i en uppflammande krissituation skulle ryssarna exempelvis kunna besätta vårt värnlösa gotländska territorium med ursäkten att Nord Stream måste skyddas). Kreml både betraktar, och använder, uttryckligen sin energiexport som ett utrikes- och säkerhetspolitiskt vapen. Nord Stream blev därvidlag rena jackpotten för Putin. Med gasledningen fick han dels en positionsstärkande revirmarkör i Östersjön, dels kunde han binda upp ett av EU:s kärnländer, tillika främsta ekonomi, i en beroendeställning till Kreml. Varför har Tyskland reagerat tämligen återhållsamt på Rysslands aggression mot Ukraina? Gissa. " 
 
Angela Merkel tillsammans med  bl.a.
Dmitrij Medvedev (dåvarande rysk president,
Mark Rutte och Francois Fillon,
premiärministerar i Holland respektive Frankrike,
när Nord Stram invigdes 2011.
 
Tyvärr har Dahlgrens påpekande om att Nord Stream " handlar först och främst om rysk stormaktstrategi." Jag håller med Dahlgren att detta faktum visades med all oönskad tydlighet 2009 när Ryssland genomförde en stor militärmanöver Zapad (väst), som man återupprepade 2013. Men också i att Ryssland har använt olja och gas som vapen mot sina grannländer. Gasleveranser till Ukraina har stoppats, då kranen helt har stängts, eller så har priset chockhöjs, när Kreml har önskat bestraffa den dåvarande ledningen i Kyiev (Kiev). Även t.ex. Vitryssland och Kazakstan har fått en liknade behandling av Putin.  

 Dahlgrens analys om att:

"Nord Stream-projektet visade på ett symptomatiskt vis Sveriges kombination av svaghet, nonchalans och strutsbeteende i säkerhetspolitiken.",

och hans konstaterande om: 

"Under kalla kriget bidrog vi verksamt till att möta Rysslands ambition att skaffa sig dominans över Europas norra flank. Vi var en producent av säkerhet. Så icke längre med dagens nedbantade försvar. Problemet nu är inte bara att vi saknar förmåga att hävda den egna integriteten. Vi äventyrar även våra grannars säkerhet (främst Finlands och Baltstaternas) eftersom det hyfsat starka försvar som krävs för att Sverige ska kunna axla en stabiliserande roll i Östersjöregionen upphört att existera.

Är en riktig analys. Vi har all anledning att ompröva vår försvars- och säkerhetspolitik.
Dahlgren har också helt rätt i sin uppfattning om vad Sverige behöver göra. Han skriver:
 
"Endast Lettland och Litauen satsar i relativa tal mindre resurser på försvaret än vi. Men dessa länder är åtminstone Natomedlemmar. Vi har inte ens några allierade om det bränner till. Vilket det som bekant har gjort genom Putins intervention i Ukraina. Med detta är naivitetens och ignoransens tid i Sverige rimligen över. Vi behöver återbygga ett fungerande försvar, vi behöver gå med i Nato. Andra alternativ vore ansvarslösa. "


På sajten News Europe har jag funnit en annan intressant artikel om hur den ryska exporten av gas påverkar Europa. Artikeln handlar om att Polens premiärminister Donald Trusk anser att Europas suveränitet och EU:s gränser hotas av att vara beroende av rysk gas. I artikeln referats till ett möte mellan Trusk och Angela Merkel där Trusk lär ha vädjat till den tyska förbundskanslen att minska hennes lands beroende av rysk gas.

http://www.neurope.eu/article/polish-pm-germanys-russian-gas-dependence-threatens-eu-sovereignty    
 
Premier RP D Tusk.jpg
Donald Trusk

Bildkälla: Wikipedia.
Bild ovan: Ihop svetsning av två rör under arbetet
med ledningen på ett italiensk utläggningsfartyg i Östersjön.

Etiketter: Nord Stream, Gasledning, Rysk gasledning, Gotland, Östersjön, Polen, Donald Trusk, EU, Europeiska unionen, Nato, Nato medlemskap, Svenskt Natomedlemskap, Det kalla kriget, Försvar, Militärt försvar, Försvars förmåga, Sveriges försvar, Angela Merkel, Förbundskansler, Tysk förbundskansler, Tysklands förbundskansler, Corren, Östgöta Correspondenten, Christian Dahlgren, Andreas Dahlgren, C, Centern, Centerpartiet, Sverige, Alliansregeringen, Sveriges regering, Den borgerliga regeringen, Miljöprövning, Försvars- och säkerhetspolitik, Försvarspolitik, Säkerhetspolitik, Gazprom, Vladimir Putin, Tyskland, Wintershall Holding,  E.ON Ruhrgas, Frankrike, GDF, Holland, Nederländerna, Gasunie,  Zapad, Ryssland, Kreml, Ukraina, Krim, Kyiev, Kiev, Kazakstan, Vitryssland, News Europe, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Baltikum, Baltiska staterna, De baltiska staterna, Dmitrij Medvedev, Mark Rutte, Francois Fillon, 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.