måndag 5 januari 2015

DÖ spottar på demokratin


Demokratin bygger på att vi inte plötsligt kommer överens om att strunta i den. Socialliansens 6 partier bakom den så kallade Decemberöverenskommelsen (DÖ), även allmänt kallad Decembersveket eller Julavtalet, har enats om att ändra de demokratiska spelreglerna för att man inte gillar den sammansättning som väljarna gav riksdagen genom det senaste valet. Detta är minst sagt både oetiskt och odemokratiskt. 

I den danska dagstidningen Politikken som står det vänster liberala partiet Radikale Venstre (som bildar en minoritetsregering med landets socialdemokrater) nära har publicerat en intressant debatt artikel om DÖ ur ett danskt perspektiv. Denna artikel är skriven av Flemming Ytzen och publicerad under rubrik: "Er Sverige på vej at blive Nordens Hongkong?"  Ytzen vill beskriva varför DÖ är otänkbar i vårt södra grannland. Jag vill inskjuta att när man läser Ytzens artikel förstår man varför denna överenskommelse också skulle vara otänkbar i Sverige.  

Ytzens artikel om DÖ i Politikken

Ytzens artikel är intressant. För rikssvenska läsare kan det vara värt att påpeka att danska är lättare för flertalet svenskar att förstå i skrift än i tal.

Artikeln ska också förstås utifrån det faktum att Danmark liksom flertalet andra länder i Västeuropa har en större medvetenhet om hur viktig parlamentarism är för sund demokrati. 

En annan upplysning av intresse. I Danmark finns två partier till vänster som Socialdemokraterne, representerade i Folktinget. Socialistik Folkeparti och Enhedslisten. Det sist nämnda partiet är en valkoalition för yttersta vänstern. Det svenska Vänsterpartiet skulle jag vilja placera mitt emellan dessa två partier på en höger-vänster skala. Enhedslisten nämns i artikeln. 

I ett tidigare inlägg på denna blogg tar jag upp en kritisk granskning av DÖ. I mitt inlägg jämför jag hur en dansk minoritetsregering, till skillnad emot i Sverige, är tvingad att förankra sin politik i parlamentet (Positiv Parlamentarism) och jag försöker förklara varför vi har en tradition av Negativ Parlamentarism i Sverige. 

Mitt inlägg om Socialliansens maktarrogans mot riksdagen

I Danmark har man en helt annan  förståelse för att den konstitutionella demokrati inte vidmakthålls av några inledningssidor i en lagbok. Den bygger på sådant som tradition, ömsesidig tillit och politisk kultur. Om varken makthavarna eller folket är besjälade av den konstitutionella demokratins principer – dess anda – är det en smal sak att avveckla demokratin i exakt den ordning som författningen föreskriver.

Vilket faktiskt Socialliansens överenskommelse i december är ett första steg emot att göra. Denna överenskommelse, med sex partier, vilka tillsammans företräder ca 80 % av platserna i riksdagen, har som bekant, enats om ett upplägg som innebär att den största av de två blocken både får regeringsmakten och får igenom sin budget, som om den hade stöd eller acceptans av majoritet i riksdagen. Merparten av oppositionen förpliktar sig helt enkelt på förhand att inte fälla kommande budgetförslag från regeringen. Detta innebär att dessa sex partier har enats om viktiga förändringar av de demokratiska spelreglerna. Just detta, framför allt hur det gick till, är problematiskt ur demokratisk aspekt.

Det folkliga medbestämmandet som möjliggörs genom val till riksdagen som inte bara tjänar som garant för att folkviljan ska få genomslag, utan även som potentiell nödbroms när exempelvis makthavarna hyser lägre tankar om den konstitutionella demokratin än vad folket gör. Och inte har berättat om sina idéer före det senaste valet. Vilket partierna bakom denna överenskommelse inte har gjort.

DÖ är att spotta den svenska demokratin rakt i ansiktet. Eftersom som denna uppgörelse en uppvisning i förakt för medborgarna, de sex partiernas medlemmar och riksdagens roll som medborgarnas kontrollorgan över regeringen. Det är just därför denna överenskommelse är odemokratisk.

Bild ovan: Illustration av DÖ i Politikken.

Bild nedan: Riksdagens entré.Etiketter: Parlamentarism, Alliansen, DÖ, Decemberöverenskommelsen, Riksdagen, Grundlagen, Regeringsformen, Sverige, Danmark, Socialliansen, Politikken, Flemming Ytzen, Parlamentarismens principer, Parlamentarismens ideal, Riksdagen, Folketinget, Riksdagens kontrollmakt, Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Socialdemokraterna, Socialitisk Folkeparti, Enhedslistan, Enhetslisten, Vänsterpartiet, Decembersveket, Positiv Parlamentarism, Negativ Parlamentarism,       

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.