måndag 26 januari 2015

Glöm inte bort ChurchillI en ledare i Smålands Posten, med rubrik: "Låt oss infria Churchills dröm" uppmärksammas att det var nu är 50 år sedan Winston Churchill dog. I artikeln framförs med all rätt Churchills stora betydelse för att rädda den vänsterländska civilisationen ifrån dess fiender, de totalitära ideologierna nazismen/fascismen, kommunismen och hans kamp emot europeisk nationalism. I denna välskrivna artikel tas också upp Churchills principfasta engagemang för europeiskt sammarbete och frihandel.

SMP:s ledare om Churchill

I SMP:s ledare förs ett intressant resonemang om Churchills roll i historien: 

"Vanligtvis tonas betydelsen av historiska personligheters individuella insatser med tiden ned. Med lite avstånd finner historikerna mer strukturella förklaringar till världens utveckling.

Men i fallet Churchill verkar det vara tvärtom. I takt med att fler källor blir tillgängliga uppvärderas den brittiske statsmannens personliga betydelse för dagens värld. "

Om detta kan det sägas mycket. Jag håller med om att Winston Churchill tyvärr, fortfarande måste jag säga, är allt för aktuell i dagens Europa. Grundläggande västerländska värderingar hotas och ifrågasättas i vår tids Europa i en omfattning som vi har upplevt sedan 1930-talet. Väster- och höger radikal populism vinner allt större uppslutning bland väljare i många europeiska länder. Demokrati, marknadsekonomi och en lagstiftning byggt på rättsstatens principer föraktas och ifrågasätts av extrem nationalister i allians med kommunister, nynazister och Vladimir Putins ny-sovjetiska imperialism. Anti-amerikanism och dess USA-hat förenar, nationalister, extrem höger och vänster intellektuella. Vilket märks inte minst i vårt eget land med dess Nato-noja och neutralitetsfundamentalism. Euro-skepticism med dess ryggmärgmässiga motstånd mot att införa Euron och dess skräck inför ett frihandelsavtal mellan EU och USA är andra exempel.

Vladimir Putin - 2006.jpg

Vladimir Putins politik står för värderingar
som Churchill tog upp en kamp emot:
religiös intolerans, rasism, diktatur
och nationalism.

För mig är det lätt att inse att vi skulle behöva en Churchill i vår egen tid. En politiker likt Churchill som redan 1932 förstod vad som var på gång, som nu förstår vad som håller på att ske i Europa. Som, likt vad Churchill då var, är beredd att sätta hela sin politiska karriär på spel och stå upp för vänsterländska ideal, även när få andra, då som nu, håller med. Och det finns en större risk än vad många vill inse, att vi just nu behöver en politiker likt Churchill som 1940, fast kampen då allmänt ansågs svår att vinna, vägrar att ge upp dessa ideal. Och som faktiskt var beredd att offra sitt eget liv i kampen för frihet och civilisation. 

Anne Applebaum, författare och välkänd amerikansk expert på Östeuropas moderna historia, fällde nyligen uppmärksammat yttrande: "Ett storkrig i Europa är ingen hysterisk idé utan utgör en ytterst påtaglig realitet." Churchill skulle om han verkat i vår tid inte haft svårt att instämma i denna dystra framtids utsikt och vidtagit åtgärder därefter. Men våra politiker tycks sakna denna handlingskraft och principfasta hållning emot demokratins fiender som kännetecknade Churchills politiska gärning.Anne Applebaum författare bland annat till
"GULAG boken som de sovjetiska fånglägren"
och "Bakom Järnridån".

I ett annat inlägg på denna blogg kommenterar jag en intressant artikel i Dagens Nyheter av samhällsdebattören och cancerläkaren Georg Klein som han skrev i tidningens serie med svenskar som överlevde förintelsen.  I denna artikel skriver Klein om följande Churchills betydelse:

Den ofta framförda uppfattningen att Förintelsen är ”obegriplig” är bara en undanflykt. Det är den inte. Men dess förverkligande var minst sagt osannolikt.

Man bör också notera att mordet på judarna var endast tänkt som ett första steg inom ”Generalplan Ost”. Senare skulle ”underlägsna raser” – bland dem alla slaviska folk – förslavas. De skulle lära sig att deras livsuppgift är att tjäna sina, ur ”rasbiologisk” synpunkt överlägsna germanska herrar. De skulle inte få skolas mer än att de kunde läsa trafikskyltar. Vågar man tänka igenom detta kan man inte undvika att ställa den mest skrämmande frågan: hur skulle Europa se ut i dag om inte Churchill hade funnits?

Vadå förintelsen, Vadå Auschwitz?

Inför 50 årsdagen av Chruchills bortgång har BBC skrivit en intressant artikel om honom där hans mest berömda tal m.m. finns samlat. Denna sida rekommenderas varmt. Ju mer man läser om Churchill, ju mer inser man att det tyvärr inte finns någon like bland ledande politiker i dagens Europa. 

BBC:s artikel om Winston Churchill 

Jag har också rekommendera den bok som Svante Nordin, Idé- och lärdomshistoriker ifrån Lund, har skrivit om Churchill: "Winston: Churchill och den brittiska världsordningens slut" som du kan beställa här ifrån Adlibris:

Nordins bok om Churchill

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill föddes den 30 november 1874 och dog den 24 januari 1965. 

Bild ovan: Winston Churchill 1943.

Bild nedan: Churchill tar emot folkets jubel efter Nazi-Tysklands
kapitulation den 8 maj 1945. Etiketter: Winston Churchill, Europa, Andra Världskriget, BBC, Svante Nordin, Georg Klein, EU, USA, Frihandel, Demokrati, Rättstat, Lagstiftning, Kommunism, Nazism, Fascism, Nationalism, Vänsterpopulism, Högerpopulism, Extrem vänster, Extrem höger, Förintelsen, Auschwitz, Generalplan Ost, Euro-skepticism, Vänsterintellektuella, Vladimir Putin, USA, Alliansfrihet, Neutralitet, Neutralitetsfundamentalism, Totalitärism, Totalitära ideologier, ITTP-avtal, USA-hat, Anti-amerikanism, Frihandelsavtal, Nato-medlemskap, Euro, Nato-noja,    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.