måndag 19 januari 2015

Vadå förintelsen, Vadå Auschwitz?Med anledning att det den 27 januari var 70 år sedan koncentrationsläget Auschwitz befriades publicerar Dagens Nyheter tre artiklar av svenskar som överlevde förintelsen. Den första är skriven av Georg Klein välkänd samhällsdebattör och cancerläkare.  Kleins artikel som har fått rubrik: "Vi ska minnas förintelsen som är helt obegriplig."

Kleins artikel i DN om förintelsen och antisemitism

Kleins budskap kan sammanfattas med det tankvärda Shakespeare citat som avslutar hans artikel.

The readiness is all” (”Att vara beredd är huvudsaken”), säger Hamlet.

Georg Klein har rätt. I hans klockrena citat uttrycks en viktig lärdom som alltför många, och alltfler tycks ha glömt i Sverige och västvärlden i övrigt, att de som inte lär av historiens misstag är dömda att återupprepa dess misstag och tragedier.

Klein har också en viktig poäng i sin varning för den ny-antisemitism som manifesteras i den allians som kulturradikalism, den socialistiska vänstern och islamistiska krafter bildar i svensk offentlighet och som är tydlig när det gäller synen på Israel samt på konflikten i Mellanöstern. Denna oheliga allians kan exemplifieras med vänsterregeringens beslut att erkänna en palestinsk stat, den ensidiga rapporteringen i svensk media på Hamas robot beskjutning och det militära ingripande från Israel i Gaza som därefter följde. Men också när det gäller det milda försvaret för Muslimska Brödarskapets vanstyre i Egypten eller förtigandet av PLO:s förtryck av facklig- och demokratisk opposition i de självstyrande områdena på Västbanken eller i ointresset för ta upp för Hizbollahs terror och ockupation av sydöstra Libanon.

Klein har i sin text ett stycke där han, med all rätt, betonar betydelsen av att ha en realistisk syn på människan och samhället. Jag tror likt Klein att avsaknaden av krig och katastrofer i det moderna Sveriges historia har minskat vår förmåga till en verklighetsförankrad samhällsanalys och att detta i sin tur utgör en viktig förutsättning för antisemitismen i vår land. Om detta skriver Klein:

 Det är viktigt att förstå hur saker och ting hänger ihop och vilka krafter styr människors handlingar. Betydelsen av att ha en illusionsfri bild av verkligheten kan inte överskattas.

Min bortgångne gode vän Stig Claesson (alias Slas) undrade en gång om mina erfarenheter från Förintelsen kunde ha gjort mig krigsskadad. Nej, Stig, svarade jag, det är du och övriga svenskar som är fredsskadade. Århundradena utan krig, revolution och andra stora omvälvningar har format er tro att människan är i grund och botten god.

Det är en farlig illusion. Människan är kapabel till vilka illgärningar som helst, särskilt under stressande omständigheter. Hon kan också vara hjälpsam och god. Denna plasticitet är av central betydelse för hela vårt väsen.
  
Kleins påpekande om att förintelsen inte alls är obegriplig, utan är i högsta grad fullt förståelig, är en insiktsfull tanke om väcker lusten till att vilja lära mer och ökar mitt engagemang för att aktivet verka emot alla former av rasism och antisemitism. Om att Europas moderna historia ger oss ett svar skriver Klein:

Den ofta framförda uppfattningen att Förintelsen är ”obegriplig” är bara en undanflykt. Det är den inte. Men dess förverkligande var minst sagt osannolikt.

Man bör också notera att mordet på judarna var endast tänkt som ett första steg inom ”Generalplan Ost”. Senare skulle ”underlägsna raser” – bland dem alla slaviska folk – förslavas. De skulle lära sig att deras livsuppgift är att tjäna sina, ur ”rasbiologisk” synpunkt överlägsna germanska herrar. De skulle inte få skolas mer än att de kunde läsa trafikskyltar. Vågar man tänka igenom detta kan man inte undvika att ställa den mest skrämmande frågan: hur skulle Europa se ut i dag om inte Churchill hade funnits?Winston Churchill tar emot folkets jubel efter
Nazi-Tysklands kapitulation den 8 maj 1945.

Kleins artikel är både tankvärd och läsvärd ur flera aspekter inte minst för att han i text ger en klar bild av de mentala-, politiska och kulturella förutsättningar som skapar judehat och antisemitism. Att Klein tydligt betonar att hur olika aspekter av detta hänger ihop och bildar en helhet är den största förtjänsten med hans artikel. Sedan är det bara att instämma i hans slutsats om att alla former av judehat och antisemitism måste bekämpas för demokratins skull, för humanismens- och frihetens skull men också för det är vi skyldiga förintelsens offer, dess överlevare och deras efterkommande.

Läsa mer
På denna blogg har jag i ett inlägg kommenterat regeringens märkliga erkännande av Palestina:

Erkännandet av Palestina saknar grund  Bild ovan: Foto av överlevande barn i Auschwitz den 27 januari 1945

Bild nedan: Georg Klein

Etiketter: Georg Klein, Judar, Judendom, Antisemitism, Israel, Nazism, Förintelsen, Auschwitz, Adolf Hitler, Winston Churchill, Nazi-Tyskland, Tyskland, Europa, Hamas, Muslimska Brödarskapet, Egypten, PLO, Västbanken, Libanon, Hizbollah, Mellanöstern, Stig Claesson, Slas, Gaza, William Shakespeare, Hamlet, Andra Världskriget, Generalplan Ost, Palestina, Västbanken,    
                      


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.