onsdag 21 januari 2015

Ta bort ebo lagen

I en intressant artikel på DN-Debatt presenterar Göran Hägglund (KD) ett förslag till en ny politik när det gäller flyktingars boende. Hägglunds artikel är publicerad under rubrik: " Skrota stödet till eget boende för asylsökande."

Hägglunds artikel i DN

Det är bara att hålla med Hägglund att politiken på denna del, liksom på andra delar av migrationspolitikens område, behöver förändras. Hägglund har också rätt i sin analys om detta inte endast behöver ske av ekonomiska skäl utan också på grund av både sociala orsaker såväl som av politiska skäl.

Om detta skriver Hägglund i sin artikel:

"Skrota ebo-lagen. Sedan 1994 har asylsökande samma rätt till dagersättning oavsett om de väljer att bo i Migrationsverkets boende eller ordnar eget boende (ebo). Trots namnet har ebo blivit inneboende, inte eget boende. Konsekvensen är trångboddhet, frekventa flyttar och socialt utanförskap. Det finns fall där tio–tolv personer trängs i en tvårumslägenhet. Oseriösa aktörer utnyttjar situationen och handel med adresser förekommer. Ebo leder även till att nyanlända koncentreras till vissa områden. Lokalpolitiker i kommuner som Malmö och Södertälje har därför länge försökt uppmärksamma oss rikspolitiker på de svåra och allvarliga konsekvenser som ebo medför. Våra svar till dem, och till allmänheten, har varit otillräckliga. Nu måste vi både inse och medge att verkligheten har gett dem rätt. Vi behöver en jämnare fördelning mellan landets kommuner av såväl nyanlända som asylsökande. Både för invandrarnas skull, och för att underlätta arbetet med att ta emot och slussa in dem i samhället. För att fler ska välja anläggningsboende, och för att därmed bryta den destruktiva trångboddheten, vill vi att dagersättningen för den som väljer ebo tas bort.En spansk gränsövergång.

Det är bra att Hägglund vågar ta upp denna helga ko inom migrationspolitiken till debatt. Precis som det var mer än vällovligt att Hägglund strax innan jul vågade presentera vettiga förslag om att minska kostander bl.a. genom att införa tillfälliga uppehållstillstånd och snabbare ärendetider för asylsökande ifrån länder som i allra flesta fall innebär avslag. När det gäller boendefrågan för flyktingar och pressade kommunpolitiker så är volymer av största vikt. Den utgör en osynlig elefant i rummet precis som när det gäller migrationspolitiken i stort.Flykting och migration utgör en elefant
i rummet syndrom inom svensk politik.

Jag har kommenterat Hägglunds förslag innan jul till en ny mer realistisk migrationspolitik på min blogg: 

Hägglunds förslag till en ny inriktning på flykting- och migrationspolitiken 

Hägglunds förslag om att läsa bostadsfrågan dels genom slopa ebo, genom att få tillstånd en mer jämn fördelning mellan olika kommuner plus att införa vad han kallar modulbostäder med statliga garantier, är väl värd att pröva. Om detta skriver Hägglund bl.a.

"När antalet asylsökande och nyanlända ökar kraftigt på kort tid uppstår en akut bostadsbrist. Bostadsbristen drabbar enskilda, både de som väljer ebo och de som bor i anvisade boende med mycket låg standard. Bostadsbristen ökar också statens kostnader för mottagandet då Migrationsverket tvingas betala överpriser till privata aktörer som hyr ut bostäder. För att snabbt minska trångboddheten och kostnaderna bör staten kunna ge hyresgarantier för byggande av moderna modulbostäder med tidsbegränsade bygglov. Hyresgarantin minimerar risken för byggandet genom att staten garanterar att modulbostäderna kommer att hyras under en längre tid. Migrationsverket bör också ges möjlighet att själva äga boenden för asylsökande. Modulbostäderna går att flytta, och kan relativt snabbt sättas upp där de behövs. För att fler modulbostäder ska kunna byggas vill vi att en förhandlingsperson ges i uppdrag att arbeta med kommunerna. "

Vi kan vara säkra på två saker. Dessa tankar hur vettiga de än de kan komma att uppfattas av flertalet medborgare, så kommer dessa förslag att väcka debatt. Hägglund och kristdemokraterna kommer att beskyllas för att gå SD:s ärenden och bejaka en främlingsfientlig politik. Denna reaktion är fullt naturlig för alla de som lever i sina elfenbenstorn och därför inte kan se elefanten i rummet. Det andra är att många kommer att uppskatta att denna omprövning framförs även ifrån demokratiska politiker med humana motiv som dessutom tycker att vanliga medborgares oro och frågor är av värde.
Finsk kontroll av polis och tull vid ryska gränsen.

I ett annat inlägg på denna blogg om att förändra flykting- och migrationspolitiken kommenterade jag en artikel av Mats Edman chefredaktör för Dagens Samhälle. I sin artikel " "Att diskutera volymer är inget utslag av neofascism.", skriver Edman bl.a.:

"Min bild är att medborgarna förväntar sig att politiken är balanserad, utvecklar samhället istället för att långtidskonservera sociala problem. Friktioner märks i dag tydligast i kommuner och stadsdelar där andelen utrikes födda ökat kraftigt på kort tid. På många håll i landet kan man se hur stödet för SD växer i takt med flyktingmottagandet. 2018 eller 2022 kan SD vara lika stora som Moderaterna eller Socialdemokraterna. 

Eftersom regeringen och alliansen ännu inte vågat röra vid de hetaste potatisarna får kommunpolitikerna tala högre och vara tydligare. För de själva fixar inte att vare sig nu eller framöver erbjuda jobb, bostad och välfärd till uppemot 100 000 nya asyl- och anhöriginvandrare. Per år. Bara 2014-2018, fem korta år, blir det uppemot 500 000 personer eller motsvarande 15 stycken normalkommuner. Det kan blir mer eller mindre, men ekvationen kan inte gå jämt ut på mycket, mycket länge. "

Mitt blogginlägg om Edmans artikel

Hägglunds förslag är kloka och skulle ge svensk migrationspolitik en folklig förankring och ökad legitimitet. Hans förslag skulle också underlätta integration av flyktingar och asylsökande samt ge dessa en ökad livskvalité. KD:s förslag skulle också leda till att sociala-, ekonomiska- som politiska spänningar som den nyarande politiken innebär skulle minska.

För att återvända till Edmans ovan nämnda artikel:

"Fast utan verkligt progressiva reformer som syftar till att öka landets förmåga att erbjuda invandrare riktiga jobb hjälper inga decemberöverenskommelser mot SD:s tillväxt i opinionen. Allt som minskar incitamenten att anställa och arbeta slår fel. Och det är nog jobbskapande politik som det toleranta svenska folket vill se mer av, samt slippa bli missnöjesväljare. Om den leveransen uteblir väljer folket nya politiker men just SD är inte de mest lämpade för uppgiften. Snarare tvärtom.

Bild ovan: Ett typiskt exempel på en tillfällig skolmodul.

Bild nedan: Göran Hägglund (KD) ifrån sommarens politikervecka
i Almedalen.Etiketter: Asyl, Flyktingar, Asylpolitik, Flyktingpolitik, Migration, Migrationspolitik, Göran Hägglund, Dagens Nyheter, DN, DN-Debatt, Kristdemokraterna, KD, Invandring, Invandringspolitik, Dagens Samhälle, Mats Edman, Ebo, Ebo-lagen, Migrationsverket, Eget boende, Bostadspolitik, Bostäder, Integration, Malmö, Södertälje, Tensta, SD, Sverigedemokraterna, S, Socialdemokraterna,  Flyktingförläggning, Modulbostäder, Modulboende, DÖ, Decemberöverenskommelsen,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.