torsdag 8 januari 2015

"Se där! Priset för att inte vårda det offentliga samtalet."


House of Commons.jpg

De senaste dagarna har läsvärda artiklar publicerats i svensk media som borde uppskattas av alla som vill värna om ett demokratiskt samhälle och ett debattklimat med sans och humanism.

I tidningen Folket har chefredaktör Widar Andersson, f.d. socialdemokratisk riksdagsledamot och tidigare ordförande för folkhögskolornas riksförbund, skrivit en ledare om hur nuvarande utveckling med ett alltmer uppskruvat och onyanserat debattklimat påverkar oss alla.

Under rubrik: "Så i vind och skörda i storm." försöker han analysera den natt-svarta verklighetsbild som enligt Andersson blir en allt större hot mot ett öppet och ett demokratiskt samhälle. I sin artikel kopplar han detta bl.a. till terrorattentat i Paris.

Anderssons ledare i Folket   
 Valsedlar till EU-valet 2009.

I Svenska Dagbladet vill Torbjörn Sjöström, VD på undersökningsföretaget Novus, varna för ett tillstånd där konstlade, påhittade, överdrivna och verklighets främmande "sanningar" alltmer breder ut sig. Enligt Sjöström var denna "samhällssjuka" tydlig i den senaste valrörelsen. Då en majoritet av befolkningen för första gången ansåg på fullt allvar att samhället höll på sprängas itu på grund av ökade sociala klyftor, nedmontering av välfärdsstaten, ökad rasism, massinvandring, globalisering, bolånebubblan, klimatförändringar och EU-medlemskap etc.

Vad som jag särskilt tyckte var intressant med Sjöströms artikel, som publiceras med den träffsäkra rubriken: "Varför är så många väljare så arga?", är hans analys av att det svenska samhället alltmer präglas av en utveckling där små ytterlighets grupper, både till vänster och höger, med närhet till media får ett allt större genomslag för sina respektive beskrivningar av samhällets utveckling.

Sjöströms artikel på SvD Opinion


I Smålands Posten har Peter Luthersson skrivit en kulturkrönika med rubrik: "SD och FI är det pris vi får betala." Luthersson är docent i litteraturvetenskap, tidigare verksam som förläggare och som kulturchef på Svenska Dagbladet. I sin krönika gör Luthersson en dyster beskrivning av svensk kulturdebatt som han menar har tagits över av extremister. En utveckling som enligt Luthersson har öppnat upp för extremistiska partier. 

Luthersson krönika i SMP

Luthersson skriver bl.a.

"En kulturnation kännetecknas inte minst av det offentliga samtalets kvalitet. I Sverige är denna kvalitet sedan kanske tjugo år eller akut sedan tio år vacklande eller mer än vacklande.                                                            

Kulturdebatten i snävare mening rymmer allt mindre, i dag snart sagt ingenting av kritisk dialog, utbyte av argument för att skapa större klarhet om egna och andras ståndpunkter. I stället går allting eller nästan allting ut på att etikettera."
 
Lutherssons slutsats om att 1968 hade partier med olika extremistiska uppfattningar 3 procent av rösterna. 2014 hade denna siffra växt lavinartat till hela 28,59 procent. Detta är ett konstaterande som borde utgöra en röd varningslampa för alla vill värna ett samhälle med frihet, humanism och kultur. Helt enkelt slå vakt om ett samhälle med västerländska värderingar. Detta är också någonting som borde väcka alla humanister och demokrater till engagemang och motstånd.
   
Tyvärr Luthersson, Sjöström och Andersson har rätt. Sans, eftertänksamhet, bildning, humanism, ödmjukhet, allmänbildning, tolerans etc. är avgörande för vilket kulturellt- och politiskt klimat vi får i det svenska samhället. Eller för att citera Luthersson:

 "Se där! Priset för att inte vårda det offentliga samtalet."

Till alla värdenihilister och kulturradikaler: De normer som finns i en vänsterländsk etik med sina rötter i arvet från Rom, Jerusalem och Aten, skapar inte bara en god ton i det offentliga samtalet utan också ett klimat av respekt och eftertanke. Ett samhällsklimat präglat av en traditionell kultur är kanske inte så dumt ändå. 

Bild ovan: Världens första moderna demokratiska parlamentet. Det brittiska underhuset: House of Commons.

Bild nedan: Akropolis klippan i Aten med Diana templet på toppen.

Etiketter: Peter Luthersson, Widar Andersson, Torbjörn Sjöström, Smålands Posten, Svenska Dagbladet, Folket, Kultur, Kulturdebatt, Samhällsdebatt, Samhällsklimat, S, Socialdemokraterna, V, Vänsterpartiet, SD, Sverigedemokraterna, MP, Miljöpartiet, FI, Feministiskt Initiativ, Extremism, Det offentliga samtalet, Bildning, Humanism, Västerländsk kultur, Aten, Rom, Jerusalem, Paris, Akropolis, Kulturradikalism, Värdenihilism, Underhuset, House of Commons,        

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.