måndag 3 november 2014

Jordanien är en Palestinisk statEtt läsvärt inlägg på bloggen: "Mellanöstern i dag" om att Jordanien är en Palestinsk stat:

Inlägg på bloggen Mellanöstern i dag

Det har relevans att försöka förstå den historiska bakgrunden till konflikten mellan den judiska staten, palestinierna och Israels arabiska grannländer. Inte minst just nu med tanke på västerregeringens märkliga erkännande av en Palestinsk stat som saknar folkrättslig grund. Sveriges erkännande är också tveksamt ur en politisk aspekt. Särskilt med tanke på att Israel är Mellanösterns enda demokrati. Man kan också fråga sig vilket Palestina som regeringen har erkänt; PLO:s eller Hamas? Jag har kommenterat detta på denna blogg:

Mitt inlägg om vänsterregeringens erkännande av Palestina  

Det är intressant att denna text på Mellanöstern i dag tar upp aspekten av att en tvåstatslösning redan är genomförd. Israel och Jordanien har delat upp den största delen av forna brittiska mandatet Palestina mellan sig
(se ovanstående karta).

Jordaniens annektering av Västbanken från 1948 fram till sexdagarskriget 1967 var olaglig och Västbankens status är fortfarande en dispyt mellan Israel och Jordanien. Det kan vara värt att notera att enligt fredsavtalet mellan Jordanien och Israel så är Jordaniens kung Abdullah beskyddare av de heliga platserna i Jerusalem (en titel som också den Saudiska kungafamiljen gör anspråk på). Detta innebär att Israel garanterar Abdullah och hans familj tillträde till både västra- och östra Jerusalem. 

I texten slås vidare fast att om man accepterar det judiska folkets rätt till en egen stat så måste man avvisa en Palestinsk stat vänster som Jordan floden, som nu utgör gräns mellan Israel och Jordanien, annars är alternativit en förintelse av Israel.

Det är inte allmänt känt att Palestinierna utgör en majoritet (70 procent) av kungadömet Jordaniens befolkning. Jordaniens c:a 600 000 Palestinier måste få bli fullvärdiga medborgare i kungariket precis som Israel gjorde med de c:a 800 000 judar som fördrevs mellan 1948-1967 från flera arabstater i Nordafrika och i Mellanöstern. 

Jag delar också den bedömning som framförs i texten om att Palestinierna i Jordanien inte i längden kommer att acceptera nuvarande ordning med att utgöra andra klassens medborgare. Det Hashemitiska kungadömet måste reformeras och integrera sin palestinska befolkning eller på sikt gå under.

Jordaniens Palestinier måste både tillåtas och uppmanas att lämna de flyktingläger som de har levt i sedan 1948 eller 1967. De inskränkningar som finns för olika minoriteter och för palestinier att fritt välja bostad, utbildning och yrke måste tas bort. Israel och det internationella samfundet måste ha beredskap att hjälpa landet att emot Palestinier från väster om Jordan som inte kan acceptera att leva i en judisk dominerad stat innanför 1967 års gränser.        
 
Just nu tar Israel emot kristna flyktingar från flera av sina grannländer. Denna flyktingsström har uppmärksammas i utländsk media, tillskillnad emot svensk media, som inte alls har rapporterat om detta. Positiva nyheter från Israel ryms inte i den mentala trygghetszon som utformar svensk nyhetsrapportering från Mellanöstern.    

En intressant film (5 minuter) med Israeliska argument varför landet inte kan dra sig tillbaka till 1948 års gränser:

Varför 1948 års gränser inte är acceptabla för Israel  

Bild nedan: Kung Abdullah II av Jordanien.

Etiketter: Israel, Judar, Araber, Mellanöstern, Jordanien, Saudi Arabien, Saudiska kungafamiljen, Palestina, En palestinsk stat, den judiska staten, Fredsavtal, Jordan floden, Brittiska mandatet Palestina, Västbanken, Löfven regeringen, Vänsterregeringen, Sverige, Sveriges regering, Tvåstatslösning, Kung Abdullah II, Hashemiter, Hashemitiska kungadömet, Trans-Jordanien, Transjordanien, 1948, 1967, Sexdagarskriget, Nordafrika, PLO, Hamas,      

         

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.