onsdag 26 november 2014

Socialismens och liberalismens blinda fläck

Marika Formgren som numera är verksam som fristående skribent i Svenska Nyhetsbyrån och i Barometern har skrivit en läsvärd civilisationskritik artikel om den "anda" som präglar det svenska samhället och hur extrem den är i ett västerländskt perspektiv. Jag fann artikeln på hennes privata blogg.

Formgrens artikel

I Formgrens analys finns flera synpunkter som är kloka och väl värda att ta värde på. Men jag delar inte hennes slutsats om att konservatism i en mer traditionell mening är lösning på de problem med obalans i det svenska samhället eller i det offentliga samtalet som beskrivs i artikeln.

För mig är konservatismens attityd av att slå vakt om det bestående en alltför defensiv och statisk attityd, tillika med dess dröm om att kunna återskapa en gyllene guldålder t.ex. det victorianska England, den habsburgska dubbelmonarkin eller 1800-talets oscarianska ämbetes Sverige sedd utifrån deras främsta filosof Agust von Hartmansdorff.  

Konservatismens tendens av elitism och nationalism är andra intellektuella- och praktisk politiska problem med denna ideologi. Men utifrån min kristna humanism, som står den kontinentala kristdemokratin nära, kan jag instämma i flera av de konservativa bygder som Fromgren för fram. T.ex. att det är klokt att vara skeptisk mot rådande tidsanda och att ifrågasätta de nu allmänt rådande uppfattningar i samhället. Nu utgör ingen garanti verken för rätt eller fel. Samma gäller även för då. Insikt om att utveckling inte automatiskt är av godo, har inte minst ur ett erfarenhetsmässigt perspektiv, en hög grad av relevans. 

Formgrens avvisande av socialismens och liberalismens utvecklingsoptimism instämmer jag i. Människan är inte perfekt verken som individ eller som en del av ett kollektiv. Därför kan inte det perfekta samhället existera. Försök att skapa ett sådant samhälle har lämnat frukansvärda spår efter sig t.ex. jakobinernas terror under franska revolutionen, nazismens fruktansvärda rasbiologi, Stalins sovjetimperium, Mao tse Tungs Kina, Pol-Pot:s Dödens fält i Kambodja eller IS/ISIS pågående försök att bilda ett kalifat i Mellanöstern.  

  

 
Ett foto av judiska barn i nazismens
koncentrationsläger Auschwitz. 

Styrkan i Formgrens artikel är att hennes klarsyn om att det finns ett stort behov av en balans mellan individ och det offentliga samt mellan stat/myndigheter och företag. Hennes slutsats är välgrundad om att det svenska samhället sociologiskt är extremt, på ett i huvudsak negativit sätt, jämfört med andra utvecklade länder i Västvärlden. 

Formgren har också helt rätt i att både socialismen och liberalismen har en blind fläck när det gäller civilsamhället och den betydelse som dessa aktörer har för ett sunt samhälle t.ex. familj, släkt, vänner, grannskap, byalag, eller församlingar. Att den trånga svenska åsiktskorridoren bl.a. kommer härav är en annan av hennes slutsatser som ger en rättvisade beskrivning av det svenska samhället.   

I samma anda som Formgren har Alf Svensson, f.d. partiledare för Kristdemokraterna, ofta framfört sin uppfattning om att familjen är "samhällets främsta solidaritetsskola". Detta ganska självklara konstaterande har varit och är märkligt nog fortsatt mycket kontroversiellt. Att olika informella "civila" sammanslutningar utgör samhället ursprungliga gemenskaper, de är inte skapade av politiker eller av politiska beslut, och därför har ett extra skyddsvärde, är det få som vill inse i vårt svenska samhälle. Vårt arv från Gustaf Wasa av en enväldig kungamakt och en enstatlig nation lever tyvärr kvar i vänsters tradition om att makt är rätt och i liberalismens strävan efter en koncensus kultur. Alf Svensson (KD)

Läs mer:
På denna blogg har skrivit ett inlägg om hur den svenska vänsterns Neo-socialism lägger en våt tung flit över vår offentlighet och likriktar samhällsdebatten på ett likartat sätt som Formgren för fram i sin artikel:

Mitt inlägg om Neo-socialism

Mer information:
Svenska Nyhetsbyrån är en nyhetsbyrå som skriver ledare, kulturartiklar och producerar annat bakgrundmaterial åt moderat- och konservativ landsortspress som t.ex. Barometern, Nya Wermlandstidningen, Norrköpings Tidningar, Borås Tidning, Smålands Posten och Gotlands Allehanda. 

Bild ovan: "Kulturkartan" en välkänd bild från ett internationellt forskningsprojektet: World Values Survey.
Denna bild bygger på enkätssvar från hela världen.

Bild nedan: Marika Formgren.


Etiketter: Marika Formgren, Kulturkartan, Civilsamhället, Svenska Nyhetsbyrån, Civila sammanslutningar, Samhällets ursprungliga gemenskaper, Opolitiska gemenskaper, Samhällsgemenskaper, Samhällsgemenskap, Opolitiska samhällsorgan, Samhället, Sociologi, Samhällssociologi, Kultur, Kultursociologi, Andlighet, Samhällsanda, Liberalism, Socialism, Politisk sociologi,  Gotlands Allehanda, Barometern, Norrköpings Tidningar, Nya Wermlandstingen, Smålands Posten, Borås Tidning, Konservatism, Ideologi, Samhällssyn, Samhällsfilosofi, Idéhistoria, Civilisationshistoria,  Civilisationskritik, Nationalism, Kristdemokrati, Humanism, Kristen humanism, Europa, Västerlandet, Gustav Wasa, Familj, Alf Svensson, KD, Ursprungliga gemenskaper, Familjepolitik, Utvecklingsoptimism, Utvecklingsrealism, Auschwitz, IS, ISIS, Kalifat, Irak, Syrien, Mellanöstern, Nazism, Oscariansk ämbetsmana filosofi, Agust von Hartmansdorff, World Values Survey, 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.