fredag 14 november 2014

55 laglösa No-go-zoner i SverigeSom en konsekvens av upploppen i Husby, Rinkeby och Tensta runt Järvafältet i Nordvästra Stockholm har kriminalitet och politisk extremism i storstädernas nedslitna förorter fått aktualitet i samhällsdebatten. I en nyligen publicerad rapport kartlägger Rikspolisstyrelsen (RPS) särskilt kriminellt belastade bostadsområden i Sverige.

RPS rapport om förortens kriminella nätverkHusby T-station.

RPS fann att det  i 22 svenska städer finns 55 så kallade "No-Go-Zoner." Det vill säga mer eller mindre laglösa bostadsområden där polis och andra myndigheter inte längre har kontroll. Områden där territoriella och väl strukturella kriminella nätverk regerar. Gäng som enligt rapporten sysslar med grov maffia liknande kriminalitet i from av t.ex. narkotikahandel, utpressning mot lokala näringsidkare och planerade övergrep i rättssak.   

Det är djupt upprörande att de boende i dessa nedslitna och förslummade områden förutom ett socialt utanförskap med arbestlöshet, bristfälliga skolor också ska få sämre service från samhället när det gäller bekämpning av brottslighet och droger. Att vi låtit dessa områden tas över av kriminella gäng är en skandal.

I utländska medier uppmärksammades RPS rapport som fick den krypiska- och byråkratiska titeln: Områden med kriminella nätverk med stort inflytande på lokal samhället.

Till skillnad emot rapporteringen i svenska medier vågade utländska medier som tala klarspråk om vilka gäng som härskar dessa 55 laglösa områden. Medlemmar i gängen är ofta socialt- och kriminellt belastade ungdomar. Flertalet är väl kända av polisen sedan tidigare. I huvudsak består dessa gäng av personer med etniskt ursprung från Mellanöstern och Nordafrika. Detta faktum måste få sägas i den politiska korrekthetens svenska offentlighet. Om vi inte vågar eller vill se problemen, kartlägga dess struktur eller lyfta fram orsaker kan situationen aldrig bli bättre.


SÄPO:s tidigare lokaler i Stockholms polishus,
Polhemsgatan i Stockholm.

I RPS rapport utpekas bl.a. bostadsområden i våra tre storstäder:

I Stockholm:
Hallunda/Norsborg, Rinkeby/Tensta, Husby/Kista, Alby/Fittja, Hässleby, Farsta och Hagsätra.

I Göteborg:
Södra-och norra Biskopsgården, Bergsjön, Majorna, Hammarkullen och Backa.

I Malmö:
Herrgården (i Rosengård), Saved, och Oxie.

Av rapporten framgår att även mindre-och medelstora städer som t.ex. Södertälje, Landskrona, Kristianstad, Uppsala, Örebro och Enköping har dessa problemområden.

Det kan vara värt att notera att rapporten slår fast att dessa områden inte alls finns i Norrland.

Tidigare har Säkerhetspolisen (SÄPO) och Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) också kartlagt utvecklingen i dessa bostadsområden funnit att förekomst rent kriminella ungdomsgäng kompliteras med en väl utbredd politisk extremism bl.a. i form av radikal islam. Under senare år har dessa bostadsområden, enligt SÄPO och olika experter terrorism som t.ex. Magnus Norell och Magnus Ranstorp genomgått en ytterligare radikalisering som bl.a. kännetecknas en utveckling där ungdomar verksamma i kriminella gäng inom dessa zoner också löper stor risk att drags in i islamitiska sammanhang medan ungdomar av annat etnisk ursprung i ökad omfattning dras in i vänster- eller högerextremistiska sammanhang. Flertalet av de svenskar jihadister som krigar med IS/ISIS och al Quaida i Irak och Syrien kommer från dessa bostadsområden.

Jag har tidigare kommenterat detta på denna blogg:

Inlägg om de c:a 150 svenska jihadisterna

Att vi har tillåtet att kriminalitet, droger, islamism och vänster- och högerextremism får dominera utvecklingen i bostadsområden i 22 städer är en skandal och utmaning för den svenska demokratin. Men denna utveckling är också en utmaning för ett samhälle som byggs upp på rättstatens principer. Vilket bl.a. innebär alla medborgares rätt till skydd för sin egen person och egendom. Det måste tyvärr slås fast, men det borde stå klart för alla, att dessa grundläggande rättigheter även gäller för personer i nedslitna miljonprogramsområden som råka ha förnamn som Fatima eller Mohammed.Vy över västra Järvafältet med Kista och Akalla
(sedd ifrån Husby).

Tyvärr är utvecklingen i Sverige inte unik i västeuropeiskt perspektiv. Det blev en stor uppmärksamhet i europeisk media när den franska regeringen för 10 år sedan fanns 750 problemområden i Frankrike som benämndes: "Zones urbaines sensible." (ZUS) där fransk lag i praktiken inte längre var i bruk och där polisen endast kan rörasigmed kraftig eskort. Precis som i Sverige domineras dessa områden etniskt av en arabisk/afrikansk befolkning.

Även i Danmark har man uppmärksammat särskilt socialt- och kriminellt belastade områden. Landets förra borgliga regering genomförde en kartläggning likt den svenska. Som resultat listades 33 "Saerligt udsatte bolinområden". Dessa problem områden som i den danska debatten ofta felaktigt kallas för "Ghetton" av vänster- och högerpopulistiska krafter uppfyller samtliga tre krav:

1. Andelen av befolkning med en icke etnisk västerländsk härkomst i första eller andra generationen överstiger 50 procent. 

2. Andelen i åldergruppen 18-64 år utan fast anknytning till arbetsmarkand eller utbildning övertiger 40 procent. 

3. Antalet dömda enligt strafflagen, vapenlagen eller narkotikalagstiftning över 270 per 10.000 invånare.   

En följd av denna rapport började bostadsområden som t.ex. Vollsmose, Gellerup och Blågårdsplads  allmänt benämnas i folkmun som No-go-zones. 

Norell och Ranstorp:
Magnus Norell forskningsledare vid Utrikespolitiska Institutet (UI) i frågor som rör terrorism och politisk extremism i Mellanöstern och i Centralasien. Har tidigare varit verksam vid den militära underrättelsetjänsten MUST, SÄPO, Försvarshögskolan (FHS) och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

Magnus Ranstorp forskningsledare vid FHS i frågor som rör analys av asymmetriska hotbilder kopplade till terrorism och politisk extremism. Var tidigare universitetslärare vid ansedda Sankt Andrews i Skottland och har anlitats som expert av CNN, EU och World Economic Forum.  Bild ovan:
Foto tagit vid upploppen i Husby. 

Bild nedan:
Rosengårds centrum (Herrgården tillhör statsdel Rosengård)   

Etiketter:
Rikspolisstyrelsen, RPS, Polisen, SÄPO, BRÅ, Brottsförebyggande Rådet, Miljonprogramsområden, Kriminalitet, Terrorism,  Integration, Jihad, Syrien, Irak, Muslimer, Nordafrika, Mellanöstern, Magnus Ranstorp, Magnus Norell, Försvarshögskolan, MUST, FOI,  Husby, Rinkeby, Tensta, Järvafältet, Herrgården, Rosengård, CNN, World Economic Forum,  Danmark, Frankrike, Säkerhetspolitik, Västerextremism, Högerextremism, Akalla, IS, ISIS, al Quaida, Biskopsgården, Hammarkullen, Majorna, Saved, Oxie, Södertälje, Landskrona, Kristianstad, Uppsala, Enköping,  Utrikespolitiska Institutet,     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.