lördag 1 februari 2014

Kommer ryssen?
Utgör den ryska militära upprustningen ett hot mot Sverige?

I dag den 1 februari sändes ett intressant program på Sveriges Radio, Konflikt, om Rysslands militära upprustning. "Kommer ryssen" är programmets intressanta rubrik. Detta program presenteras med följande ingress på Konflikts hemsida på P1:

"Om Iskanderrobotar, gotländsk sand och hotet från öst. Hur rädda bör vi vara för den ryska militära upprustningen? Och hur mycket borde vi investera för att försvara oss mot den? Hör försvarspolitiker, gotländska bönder och en rysk U-båtsveteran i Kaliningrad om det ryska spöket som än en gång sveper genom den svenska försvarsdebatten. "

Länk till hemsidan:

Konflikts program om Ryssland

Programmet kan du lyssna på i efterhand här:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1300

I programmet ställs en rad viktiga frågor som t.ex. Ska mönstering och värnplikten återinföras? Ska vi ska satsa mer på vårt försvar som ett svar på den ryska upprustningen, inte minst när det gäller Gotland?

Man tar upp den stora ryska- och vitryska militära storövningen Zapad (som betyder väst) 2013 i Östersjön och längs gränserna till Baltikum, Finland och Norge.

En annan  intressant frågeställning är hur vi i Sverige påverkas av den nya ryska inriktning från ett försvar som bygger på massmobilisering till en inriktning på ett modernare och mer insatsberett försvar på 1 miljon man?

I programmet tar man också upp uppgradering av Rysslands fjärförmåga med mindre strategiska kärnvapen i from av utplaceringen av Iskanderrobotar.

I programmet framträder bl.a. Rolf K. Nilsson f.d. moderat riksdagsledamot från Gotland, Sven Hirdman tidigare svensk ambassadör i Moskva, Jan Leijonhjelm (FOI) och Carolina Wendy Perlin (FOI).

I diskussion mellan främst Leijonhjelm och Hirdman, där den sist nämnda som vanligt argumenterar för en förstående- och underfallande hållning gentemot Ryssland.  Medan Leijonhjelm tar upp Ryssland aggressiva och militanta hållning mot sin omvärlden, sin militära upprustningen och den alltmer negativa politiska utveckling i totalitära riktning, i form av nationalism, utrikespolitisk aktivism och användning av ekonomisk krigföring. Leijonhjelm anser att Sverige bör satsa på luftförsvaret och anser att de ryska kärnvapen är ett reellt hot mot Sverige som vi måste bygga upp resurser för att kunna möta. Medan Hidman tar upp att Sverige måste skaffa sig resurser för att möta elektronisk krigföring. Hidman fäller två intressanta kommentarer om att det har gått för långt med att finansministern och finansdepartementet som styr över försvarets resurser och att det inte finns någon naturlag om att Sverige endast ska satsar 1,2 procent av BNP på sitt försvar som dessutom är en lägre nivå än flertalet andra västländer.  Leijonhjelm och Hidman är överrens om att ökade försvarsaslag behövs.

Flera av partiernas olika talesmän i försvars- säkerhetspolitik intervjuvas. Folkpartiets talesman Allan Widman uttrycker en stor oro för rysk revanschism med inslag av sovjetnostalgi, och drömmar om ett nytt Sovjetunionen. Widmans slutsats är att Sverige måste bli medlemmar av Nato. Peter Hultkvist (s) tar upp att ryska satsningen om att förnya 70 procent av sitt material, övningsverksamhet på en allt högre nivå en utökad underrättelse verksamhet. Cecilia Widgren från moderaterna anser att Sverige inte står inför något allvarligt militärt hot under överskådlig tid.

Man lyssnar på allt detta blir man beklämd. Att så många tycks ha svårt att förstå att ett lands politiska och militära utveckling hör ihop och att om ett land kraftigt ökar sin militära förmåga så har man ett syfte med detta. Rolf K Nilsson, Allan Widman och Jan Leijonhjelm har alla rätt i att den politiska utvecklingen i Ryssland under Vladimir Putin utgör i sig ett militärt hot. Tid för önskedrömar är länge sedan förbi, Widman har rätt Sverige måste bli medlemmar i Nato.

Bild ovan: Ryska Tu160 världens största flygplan
(som användes av ryska flygvapnet under den så kallade
påskinsideten 2013).Rysk U-båt med Nato beteckning: Delfin klass.

Etiketter:
Ryssland, Iskanderrobotar, Gotland, Kalliningrad, U-båtar, Kommer Ryssen, Upprustning, Militära Resurser, Sverige, Sveriges försvar, Östersjön, Påskinsideten, Sveriges Radio, P1, Konflikt, Kallingrad, Zapad, Militärövning Zapad (väst), Zapad 2013,  Karlskrona, U137, Karlskrona Skärgård, Kärnvapen, Boris Jeltsin, Lumpen, Värnplikt, Mönstering, Lennart Wahlin, Stridsvagn, Leopard, FOI, Totalförsvarsets Forskningsinstitut, Georgien, Georgienkriget, Kallt krig, Johanna Melin, Carolina Wendy Perlin, Vladimir Putin, Rolf  K Nilsson, Allan Widman, Åter militarisering av Gotland, Peter Hultkvist, Cecilia Widegren, Nato, Försvarpolitik, Säkerhetspolitik, Försvars- och säkerhetspolitik, Ekonomisk krigsföring, Medlemskap i Nato,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.