måndag 3 februari 2014

Bildt och ayatollorna i Iran

Carl Bildt.b8dn3503382.jpg

"Världen måste hålla uppe pressen på Iran."

Lars Adaktusson har skrivit en debattartikel i Expressen om Iran inför utrikesminister Carl Bildts besök i Landet. Adaktussons slutsats är att:  "Världen måste hålla uppe pressen på Iran."  Hans artikel om Bildts besök i Teheran har fått den träffsäkra rubriken:

"Carl Bildt bör inte göra PR för ayatollorna.

 I sin artikel kritiserar Adaktusson Bildts hållning gentemot Iran ur tre perspektiv. Han skriver:

" Lockelsen i att vara en del av det storpolitiska spelet i Mellersta östern går att begripa. Samtidigt får svensk utrikes- politik aldrig kompromissa med mänskliga rättigheter i relation till omvärlden. "

 
Lars Adaktusson (kd)

Adaktussons artikel om Bildt och Iran

Adaktusson fortsätter:

" När det gäller just mänskliga rättig- heter är situationen alarmerande i det land som Bildt nu väljer att besöka. Fängslanden och övergrepp mot den egna befolkningen hör till vardagen, och för bara någon vecka sedan larmade FN om en dramatisk ökning av antalet avrättningar av oliktänkande. Åtskilliga av avrättningarna sker genom hängning på offentliga platser och inget tyder på att den mer moderata hållning som aviserats av den nye presidenten Hassan Rohani har lett till färre människorättsbrott."

Irans officiella politik mot Israel och judar över huvudtaget gör Adaktussons andra angreppspunkt ang. Bildts hållning gentemot Ayatollorna i Tehran. Adaktusson skriver:

 "Till detta kommer att den nye presidenten heller inte inlett någon omprövning av politiken gentemot Israel. Det är möjligt att Carl Bildt vet mer än andra om uppgörelsen med Iran, men i de uttalanden som gjorts finns inget som talar för att Israelhatet i Teheran har mattats.

Makten är och förblir hos det prästerskap som förnekar Förintelsen och vars uttalade mål under lång tid har varit att förvandla Israel till grus. Kring detta behöver ingen i Iran sväva i ovisshet. Vid besök i Iran har jag själv sett hur öppet antisemitiska föreställningar är en del av samhällslivet.

Mitt i centrala Teheran förkunnar regimens gigantiska väggmålningar att Israel måste försvinna från jordens yta."Bildts värd Irans president:
Hassan Rohani.

Adaktussons tredje huvudargument om Bildts Iranpolitik handlar om hans ovilja mot att sätta press mot regimen i Teheran genom ekonomiska sanktioner. På denna punkt riktar Adatusson hård kritik mot Bildt. Han skriver i artikeln:

"Sedan tidigare är det väl känt att Sveriges utrikesminister är uttalat skeptisk mot såväl FN:s som EU:s sanktioner mot Iran. På hösten 2012 pläderade Bildt i EU-kretsen mot sanktioner med sådan emfas att åtskilliga regeringar undrade över hur det står till med svensk Mellanösternpolitik. I tidningen Haaretz kallade en tysk diplomat det svenska agerandet för "pinsamt, absurt och
ologiskt." 

Det är bara att hålla  med Adaktusson om att Carl Bildts politik när det gäller Mellanöstern är märklig och på ett flertal viktiga punkter direkt felaktig. Det är också märkligt att Bildt som på många andra områden inom utrikes- och säkerhetspolitik kan vara både klok och insiktsfull, intar en okritisk och positiv inställning mot diktaturen Iran och hans minst sagt svala inställning mot demokratin Israel.

Adatusson sammanfattar sin kritik:

" Om svensk utrikespolitik uppfattats som svävande i relation till en av världens mest brutala diktaturer är det dags att ändra på det. Vi måste se och erkänna den verkliga karaktären hos regimen i Teheran - vad vi har att göra med är en islamistisk diktatur som anser sig ha ett gudomligt uppdrag att bli en regional stormakt och utplåna Israel."

Lars Adaktusson har tidigare varit yrkesverksam som journalist och konsult. Han är mest känd från sin tid som nyhetsankare på Aktuellt. Adaktusson är kristdemokraternas första namn på deras lista till Europaparlamentet.Fredrik Malm (fp).

Fredrik Malm som är riksdagledamot och folkpartiets officiella talesperson i utrikesfrågor har skrivit en debattartikel i Aftonbladet där han kritiserar Bildts hållning utifrån en likartad syn om Adaktusson. Malms artikel har fått rubrik:

"Fokus måste ligga på iraniernas framtid.

Även Malm varnar för att Ayatollorna i Teheran och deras politiska representanter ska utnyttja besöket för att göra PR för sin regim på hemmaplan och utomlands. Likt Adaktusson manar Malm till försiktighet och vaksamhet gentemot den iranska regimen och att mänskliga fri- och rättigheter inte får glömmas bort. 

Malms artikel: 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article18273317.ab

Malm tar också upp kritiken från Adaktusson om att de eftergifter som Iran har gjort ang. sitt kärnprogram, har man gjort på grund av omvärldens tryck mot landet bl.a. i form av sanktioner, men dessa har regimen inte genomfört på grund av någon politisk kursändring mot ökad demokrati och öppenhet.

En annan intressant infallsvinkel i Malms artikel är hans kritik mot landets utrikespolitiska aktivism som har ett negativt inflytande i hela regionen. Malm skriver:

"Det pågår en rad konflikter, freds- och försoningsprocesser i Mellanöstern idag; Israel-Palestinakonflikten, samtal mellan Turkiet och PKK, samtal mellan parter i Syrien, dialog mellan centralregeringen i Bagdad och kurderna i Erbil samt försök att få Libanon att stå på benen när Syrien slits i stycken. I samtliga dessa processer agerar den iranska regimen destruktivt och motarbetar lösningar som skulle kunna leda till avspänning och utveckling i regionen."

Malm fortsätter:

" Iran är inte ensamt om att motarbeta fred och utveckling i regionen, de är i gott sällskap med bland annat det saudiska kungahuset. Men detta tar inte ifrån den iranska regimen dess ansvar för den katastrof regionen befinner sig i.
 
Irans stöd till Bashar al-Assad är lika stort idag som tidigare, liksom till libanesiska Hizbollah som al-Assad har outsourcat delar av dödandet till. Det är det iranska folkets oljepengar som finansierar en stor del av regeringssidans krigföring i Syrien."

Min uppfattning:
Denna resa är onödig och Bildt borde inte åka till Tehran. Bildts besök kommer att utnyttjas av regimen för att legitimera sin politik både på hemmaplan såväl som internationellt. Västvärlden behöver inte vidta några åtgärder för att stärka denna brutala diktatur. I stället ska Sverige ha en tydlig inriktning på att Iran får en ny och demokratisk regim.

Läs mer:
Jag har funnit en annan artikel, i tidningen Världen i dag, om Adaktusson och hans kritik av Bildt inför utrikesministerns besök i Iran:
http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/02/03/Adaktusson-kritisk-till-Bildts-Iranbesok/

Jag har tidigare skrivit ett inlägg på denna blogg om Sveriges hållning gentemot Iran:

http://www.skanepaug.blogspot.se/2013/11/per-gudmundson-har-skrivit-en.htmlIrans verklige ledare: Ali Khamenei,
ordförande i det islamska väktarrådet.

Bild ovan: Utrikesminister Carl Bildt (m)
Bildkälla: Wikipedia.

Etiketter:
Lars Adaktusson, Carl Bildt, Iran, Teheran, Utrikesminister, Hassan Rohani, FN, Mänskliga rättigheter, Dödsstraff, offentliga avrättningar, Hängning, Sanktioner,  Mellersta Östern, Ayatollor, Israel, Judar, Förintelsen, Antisemitism, EU, Haaretz, Mellanösternpolitik, Tyskland, FN, Islamism,  Islamistisk diktatur, Europaparlamentet, EU-val, Kd, Kristdemokraterna, Aktuellt, Fredrik Malm, Fp, Folkpartiet, Riksdagledamot, Palestina, Kurder, Kurdistan, Erbil, Turkiet, PKK,  Bagdad, Syrien, Libanon, Hizbollah, Bashar al-Assad, Saudiska kungahuset, Saudi Arabien, Expressen, Aftonbladet,  Ali Khamenei,  Världen i dag, 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.