måndag 8 december 2014

SD tar över glesbygden

Riksväg 19 passerar Brösarp

SvD Brännpunkt har etnologen Anders Vestlund skrivit en debattartikel som är läsvärd och väcker en del tankar. Vestlund menar att SD:s starka ställning på "landet" inte enbart ska ses dels som ett demokratisk problem utan också som ett tydligt tecken på en ökad obalans i hur olika delar av Sverige utvecklas.

Vestlunds artikel på Brännpunkt


Blåsippa

SD:s partilogga.

Jag håller med Vestlund i hans analys om att SD:s starka ställning i glesbygd ska ses som en berättigad protest och en känsla av maktlöshet inför fenomen som avfolkning, arbetslöshet och att samhälles service ständigt försämras. I byn slås lanthandeln igen, skolan stänger, den sista bensinmacken läggs ned, bussen går allt mer sällan eller inte längre alls o.s.v.Lanthandel i Vitaby, Simrishamns kommun, Österlen
i sydöstra Skåne.

Jag håller också med Vestlund om att det finns en von Oben attityd gentemot lands- och glesbygd från storstadens makthavare i form av media, byråkrater och politiker. Glesbygdens folk ses, av storstadens kulturella etablissemang, som ens fattiga och okultiverade kusin från landet som man skäms för. Ens gamla tant som göms undan för de "fina" i stan. Att denna respektlöshet föder opposition är lätt att förstå. Likt Vestlund tycker jag att detta märks tydligt i flera samhällsfrågor, inte mist när det vargjakt.

Jag håller också med Vestlund om att det inte är en fråga om att SD har tagit Sverige som gisslan – utan i stället att "landet" har blivit SD:s gisslan. Eftersom övriga partier, mer eller mindre, har övergivit dessa delar av Sverige. Liksom tagit bort dessa bygder ifrån den mentala kartan, avlägsnat glesbygden från det politiska finrummet. Europeisk gråvarg.

Jag är övertygad om att en fortsatt utveckling präglad av okritisk dyrkan av det urbana kommer att leda till ökade motsättningar mellan stad och landsbygd, vilket kommer att göra SD ännu starkare.

Det måste sägas att dåtidens Sverige där mjölkbilen hämtade upp även hos småbrukaren, med endast ett fåtal kor, var inte endast var av ondo eller är utslag av en hopplös dröm om en för alltid passerad Sörgårdsidyll. Det finns inget bra i nuvarande utveckling där flertalet mindre gårdar endast har folk under några få sommarmånader, eller där samtliga mindre samhällen i mellersta- och norra Sverige (i Skåne gäller detta främst på Österlen och i Göinge) snart helt saknar samhällsservice. Att detta inte är en acceptabel utveckling borde vara självklart för alla. Dessutom är det tveksamt om detta är förenligt med vår svenska ambitionen om ett samhälle för alla. Vi måste kunna visa att demokratin kan bättre och är ett politiskt system som även är till för boende i lands- eller glesbygder. Ett klassiskt mjölkbord från Bunge på Gotland.

Därför borde dessa sakfrågor uppmana övriga partier till diskussion, engagemang och inge insikt om att detta är ett alvarligt samhällsproblem som måste och kan lösas. Kan Danmark och Norge  klara av att ha en levande landsbygd så kan också Sverige hantera denna utmaning. Om bara viljan finns vill säga. Utarmning av lands- eller glesbygd är ingen naturlag för ett modernt Sverige eller en automatiskt konsekvens av vårt medlemskap i EU som SD påstår. Men att motbevisa denna argumentering kräver att nuvarande politik läggs om och en attityd förändring hos övriga partier. Inom Alliansen vilar ett särskilt ansvar på centern och kristdemokraterna att så sker. Dessa partier har historiskt visat en större förståelse för de boende i dessa bygder än moderaterna och folkpartiet.   

Bild ovan: Från Riksväg 19 genom byn Brösarp, Tomelilla Kommun,
på Österlen i Skåne.

Bild nedan: Ett idyllisk djurfoto från svensk landsbygd.


  

Etiketter: SD, Sverigedemokraterna, Regional utveckling, Regional balans, Avfolkning, Landsbygd, Landsorten, Landet, På landet, Glesbygd, Urbanisering, Modernisering, Vargjakt, Småbruk, Lantbruk, Näringsliv, Arbetsmarknad, Strukturomvandling, Regional jämnvikt, Sörgården, Sörgårdsidyll, Anders Vestlund, Svenskan, SvD, SvD Brännpunkt, Norge, Danmark, Modernism, Urbanitet, Det urbana, Brösarp, Tomelilla kommun, Österlen, Göinge, Skåne, Sverige, Gotland, Vitaby, Simrishamns kommun, Gotland, Bunge, EU, EU-medlemskap, Modernitet, Riksväg 19, Gråvarg, Europeisk gråvarg, Varg, Lanthandel, Centern, C, KD, Kristdemokraterna, FP, Folkpartiet, M, Moderaterna, Alliansen,            

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.