fredag 12 december 2014

Nya ryska hot mot Sverige och Östersjön


Map showing incidents involving Russia and Nato

Under senare tid har Ryssland märkbart ökat sina militära aktiviteter i- och runt Östersjön. Det blir allt mer tydligt att Kreml medvetet vill provocera och testa hur andra länder militärt- och politiskt besvarar dessa aktiviteter. Även Sverige och Finland blir föremål för detta vapenskramel precis som de länder som är medlemmar i Nato.

I går släppte det holländska flygvapnet denna video som visar en närgången aktivitet av ryskt jaktflyg över Östersjön vid gränsen till baltiskt luftrum:

Holländska flygvapnets videofilm

I går publicerade BBC News Europe en artikel om detta under rubrik: 
 " Russia Baltic military actions 'unprecedented' - Poland. " 

BBC:s artikel om ryska militära aktiviteter i Östersjöregionen

Dagens Nyheter har publicerat en artikel, i samma ämne, under rubrik:
"Polsk minister: Sverige mest utsatt för rysk militär aktivitet."

 Tomasz Siemoniak (8241380551).jpg

Polens försvarsminister Tomasz Siemoniak.

I ett offentligt uttalande har Tomasz Siemoniak, polsk försvarsminister, framfört sin uppfattning om att ryska marinens och ryska flygvapnets aktivitetet i Östersjöområdet under den senaste veckan "saknar motstycke" och att Sverige är det land som varit mest utsatt. 

DN:s artikel om Polens uppfattning om ryska provokationer

Troligen är politiska motiv lika viktiga som rent militära för Moskvas fientliga agerande emot länderna runt Östersjön. Kreml och Putin vill visa att det är han som bestämmer och att andra länder måste ta hänsyn till ryska önskemål. Andra motiv finns säkert med och utformar det ryska agerandet. Förutom att skrämma politiker och den allmänna opinionen till att långsiktigt och successivt inta en undergiven attityd mot Moskva, en modern variant av kalla krigets Finlandisering, men som nu ska omfatta hela Västeuropa, har ledningen i Moskva också mer kortsiktiga mål.

Att förhindra att Sverige och Finland närmar sig Nato och på sikt blir medlemar är ett exempel från Kremls önskelista. Att försöka påverka utgången av de parlamentetsval som flera länder i regionen, inklusive Sverige, ska ha i början på nästa år, i en för Ryssland önskvärd riktning är säkert ett annat skäl. Förutom att skrämmas med hjälp av militära aktiviteter i luften och i vatten tycks det som att Kreml har satt i system att straffa länder när deras regeringar vidtar åtgärder som Putin ogillar. 

De senaste dagarna flygaktiviteter mot Baltikum kan ses som ett svar på att Polen och de baltiska ländernas regeringar samlades för att diskutera fram ett utökat militärt samarbete och för att enas om en gemensam strategi för att få fram mer militärt stöd från övriga Nato. Finland som i dagarna har drabbas av ryska kränkningar, straffades troligen efter beslut av dess regering att inkalla 230 tusen värnpliktiga i reserven till aktiv övningsverksamhet under nästa år. Aktiviteter mot Sverige har säkert förekommit, men ännu inte bekräftas av svenska myndigheter, som följd av regeringens beslut att återinföra en begränsad värnplikt och att utöka militär övningsverksamhet. Sverige och Finland har i dagarna, liksom tidigare de baltiska staterna, blivit utsatta för elektronisk krigsföring. Bild ifrån batterier som tillhör en datahall. 

I svenskspråkiga Vasabladet finns en intressant artikel om detta:

Vasabladets artikel om den ryska nätattacken mot Sverige och Finland    

De rödgrönas nederlag och den regeringskris som blev konsekvens av att budgeten röstades ned i riksdagen kan ha stimulerat Moskva till att passa på att visa sin dominans. Detta politiska maktvakuum uppfattar Kreml säkert som ett svenskt svaghetstecken som inger ett utmärkt tillfälle till att visa upp sina muskler. Precis som höstens undervattens kränkning i Stockholms skärgård som inträffade strax efter att den nya regeringens tillträde. 

Jag kommenterade, då i ett inlägg, situationen runt Östersjön under pågående ubåtsjakt på denna blogg: 

Inlägg om rysk höst runt Östersjön     

Norrköpings Tidningar har publicerat en mycket läsvärd ledare, under rubrik:
" Kärnuppgift i skakigt läge", i detta ämne. Denna artikel av Mattias Olsson tar upp flera intressanta aspekter.

Olssons artikel NT

Olsson skriver i sin artikel bl.a. följande:

"Beslutet kan ses utifrån flera perspektiv. Dels är det ett underkännande av den försvarsreform som ligger till grund för värnpliktens avskaffande (vilande) och införandet av ett frivilligt yrkesförsvar. Uppenbarligen har rekryteringen inte varit tillräcklig och luckorna ute på de förband som finns kvar gapar tomma. Dels är det ett kvitto på det allt allvarligare säkerhetsläget som råder i vårt närområde. Regeringen tar uppenbarligen, numera, detta på allvar.

Stridsfordon 90 Revinge 2012-2.jpg

Stridsfodorn 90, en svensk pansarskyttebandvagn.

Ett par frågor inställer sig. Varför fattas beslutet just nu? Den ryska övningsfrekvensen i Östersjön har varit hög en längre tid och kunskapen om utvecklingen i Ukraina har funnits länge. Kommer regeringen också att omvärdera budgeten för det svenska försvaret? Beskedet hittills har varit nej på den frågan. Finns det något samband mellan repmånadsbeslutet och att Finland i dagarna skickat ut krigsplaceringar till 230 000 soldater i reserven? Hur ser regeringen på den cyberattack som slog ut Telias bredband i Stockholm och på Gotland i veckan? Försvarsmakten kommenterar inte händelsen. "  

Men uppfattning är att man inte kan undvika att dra slutsatsen av detta att vi måste under flera år kraftigt öka våra militära resurser, bli medlemmar av Nato och att Sverige tillsammans med övriga europeiska demokratier måste ha både en politisk- och en militär beredskap för att möta den ryska aggressiviteten med aktiva motåtgärder. T.ex. genom att återinföra ett psykologiskt försvar. Men också åtgärder som även kan innebära användning av militära tvångsmedel.

På min blogg har jag i inlägg kommenterat frågan om att införa en ny ordning för försvarets personalförsörjning, enligt dansk eller norsk modell, där frivillighet kombineras med en begränsad värnplikt. Ett förslag som försvarsminister Peter Hultkvist (S) har lanserat. Ett förslag och en problembeskrivning som jag instämmer i. 

Inlägg om att värnplikt och Natomedlemskap behövs     

Bild nedan: Peter Hultkvist (S).Etiketter: Östersjön, Försvar, värnplikt, Nato, Natomedlemskap, Medlemskap i Nato, Försvarsförmåga, Personalförsörjning,  Baltikum, De baltiska staterna, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Holland, Holländska flygvapnet, Ryssland, Kreml, Vladimir Putin, Ryska flygvapnet, Ryska marinen, Marina kränkningar, Flygkränkningar, Peter Hultkvist, Värnplikt, Finland, Övningsverksamhet, Militärt försvar, Militära kränkningar, Danmark, Telia, BBC, BBC World Service, BBC Europe, Norge, Gotland, Stockholm, Stockholms Skärgård, Undervattens aktivitet, Undervattens kränkningar, Ukraina, Krim, Kalla Kriget, Kallt krig, Cyberattack, Nätattack, Elektronisk krigsföring, Försvaret, Försvarsreform, Det svenska försvaret,  Yrkesförsvar, Värnpliktigt försvar, Professionellt försvar, Försvarsmakten, Norrköpings Tidningar, Tillys Blogg, Västerregeringen, Den rödgröna regeringen, Mattias Olsson, Vasabladet, Kreml, Moskva, Finlandisering, DN, Dagens Nyheter, Tomasz Siemoniak, ELN, Det kalla kriget,   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.