torsdag 18 december 2014

Äntligen förnuft och sans i flyktingpolitiken!DN-Debatt har kristdemokraternas partiordförande Göran Hägglund presenterat tre förslag till en omläggning av svensk flykting- och migrationspolitik.

Hägglunds artikel publiceras under rubrik: "Så kan vi minska kostnaderna för flyktingmottaget."

Hägglunds artikel på DN-Debatt

Hägglund föreslår bl.a. lägre bidrag, tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta och snabbare handläggning av asylsökande som sannolikt kan ges ett avslag. Förutom att minska antalet personer som ges permanenta uppehållstillstånd vill Hägglund öka ekonomiska incitament för nyanlända att snabbt skaffa sig en egen försörjning.

Bravo KD och modigt Hägglund! Dessa förslag kommer att väcka ilska hos en vänstern. Du och ditt parti kommer att beskyllas för svika flyktingar och gå Sverigedemokraternas ärenden. Men du har rätt i att nuvarande politik skapar spänningar i samhället som endast gynnar extrem vänster och extrem höger. Verken All Inn eller All Out utgör något trovärdigt alternativ för en svensk flyktingpolitik. Sans, eftertanke och en vilja till att lyssna in opinionen är viktigt även inom detta politikområde.

Med all rätt skriver Hägglund i sin artikel att "priset" för flyktingmottandet måste sänkas, dels för vi inte har råd att låta kostnaderna öka hur mycket som helst, men också för att fortsättningsvis kunna få acceptans för en fortsatt ambition om att Sverige ska respektera asylrätten och ge skydd åt dem som flyr undan krig och förföljelser.Ett läger med flyktingar från Darfur.

Hägglunds tankar ligger väl linje i linje med vad en majoritet av det svenska folket vill. Flertalet svenskar efterfrågar en human politik när det gäller flykting- och migrationspolitiken. Men är inte beredda att säga ja till en obegränsad- eller kravlös generositet.

Många gråsossar och inte minst värde- och kulturkonservativa moderater samt kristdemokrater har proteströstat på Sverigedemokraterna för att inget annat parti, än just SD, har vågat ta upp debatten om migrationspolitikens kostander och konsekvenser för samhället. Denna utveckling har lätt till frustration, oro och känsla av maktlöshet. Dessa känslor i folkdjupet är farliga och utgör en viktig faktor för den växande rasism som blir alltmer uppenbar i Sverige.

En frustation som många kommunpolitiker runt om i landet delar och som inte minst har kommit till uttryck inom moderaterna. Visst kan integrationen förbättras. Och visst måste den förbättras. Men ingen integrationspolitik kan klara hur många personer eller och hur stora kostnader som helst. Framför allt inte om man har några som helst ambitioner att detta skall kunna ske med kvalité, humanitet och ha folklig förankring.   

Det mer än välkommet att demokratiskt sinnande väljare kan lockas bort från rasistiska SD och att nuvarande dominans från kulturradikala-och vänsterextremistiska ideal får ett minskat inflytande på svensk migrations-och flyktingpolitik. Tyvärr har ytterlighetsståndpunkter hittills fått dominera debatten i Sverige. Det är hög tid att populist frisedlarna för SD och MP dras in och andra ståndpunkter presenteras och får utrymme i aktuell samhällsdebatt.  

Om KD vågar att fortsatt driva denna fråga kan kristdemokraterna se fram emot valet i mars med tillförsikt. Jag hoppas att Hägglunds tydliga signal om att nuvarande politik måste läggas om också påverkar övriga partier inom Alliansen och Socialdemokraterna.

Att läsa mer:
Ivar Apri kommenterar Hägglunds förslag i liberala nyhetsmagasinet Neo:

Apris artikel i Neo

I Smålands Posten kommenterar Marcus Svensson Hägglunds förslag i en ledarartikel:

Svenssons ledare SMP

Bild ovan: Civila som flyr strider i Syrien.

Bild nedan: Göran Hägglund från valrörelsen 2014.

Göran Hägglund, 2013-09-09 08.jpg

Etiketter: Göran Hägglund, KD, Kristdemokraterna, Flyktingar, Flyktingpolitik, Migration, Migrationspolitik, Integration, Integrationspolitik, Alliansen, Extra val, Nyval, Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, C, FP, M, SD, Ivar Apri, Neo, Darfur, Marcus Svensson, Smålands Posten,           

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.