onsdag 8 oktober 2014

Valfrihet ger egenmakt


 
Den nya regeringens politik på välfärdsområdet styrs av mytbildning. Dessutom tror jag att en ideologisk betingad rädsla för hur starka och självständiga individer påverkar politisk makt har fått styra regeringens beslut om vinster. Vinst är inget negativt i sig. Inte ens inom välfärden. Men omfattning av valfrihet är central för vår livskvalité och utgör därför ett positivt värde i sig. Det är tydligt att Löfvens regering här har en helt annan syn än Alliansen.  Dessutom vadå privatisering? Privat är det när verksamheten inte betalas via skatten. Att kalla offentlig finansierad verksamhet som utförs av alternativa aktörer, i ideella föreningar, i kooperativ, sammanslutningar av brukare eller av företag, för privatisering är ett ideologiskt betingat Orwellskt nyspråk.    
Några intressanta artiklar tar upp detta:
Jacob Forssmed (KD) riksdagsledamot, skriver i Expressen om detta under rubriken: "Den sjätte oktober var en dålig dag för de äldre." 
Dagens Nyheter kommenterar S-MP regeringens uppgörelse med vänsterpartiet om vinster i välfärden, i en ledare med rubrik:  "Sämsta tänkbara början."
DN:s ledare om uppgörelsen med V

Henrik L. Barvå kommenterar i Nya Wermlandstidningen uppgörelsen om vinster i en ledare med rubrik "Om vänster i om välfärden."

Barvås ledare i NWT
 
En holländsk skolgård.
Debatten om vinster är också en kvasidebatt ur perspektivet att om t.ex. en skola håller bra kvalité, så får denna skola genom sitt rykte en tillströmning av elever som ökar intäkterna och som i sin tur resulterar i vinst. Vinst är en bra värdemätare på kvalité och ger motivation för initiativkraft. Om vinst ifrån t.ex. en skola plockas bort från verksamheten i en omfattning som gör att kvalitén sjunker, så märks detta direkt på att tillströmning av nya elever minskar. Det märkliga är inte att det finns vinster i välfärden. Men det märkliga är att skolor med lång kvalité eller andra verksamheter inom vård-skola-omsorg  som få erfterfrågar får finnas kvar.
Argumentet om att alternativa aktörer skapar verksamheter som inte behövs stämmer inte. Snare är det tvärt om. Efterfrågar ingen sjukgymnastik i din stadsdel, i ditt kvarter eller på din ort, så kommer verksamheten inte att få några kunder och därför inga intäkter. Ur detta perspektiv spelar det ingen roll om verksamheten drivs i alternativ regi där det offentliga står för den största delen av kostnaden t.ex. inom primärvård eller i de få verksamheter som är privata t.ex. skönhetssalonger. Vinster ger en tydlig signal om en verksamhet håller hög kvalité, är sund och har framtiden för sig. Kunskap om vad en vinst rent faktiskt är, och hur den uppkommer, är allmänt låg hos medborgarna. Detta faktum utnyttjar de röd-gröna medvetet i sin mytbildning.
En kiroprakter behandlar ryggsmärta.
Kiropraktorer, liksom akupunktörer, är huvudsakligen verksamma inom alternativa driftsformer. 
Ta som exempel en verksamhet som jag ofta har anledning att besöka. Systrarna Clarstedt, sjukgymnaster (inte Kiropraktorer, i egentligen fysioterapeuter) utanför Malmö som behandlar min rygg. Klart att Stina och Solveig måste få ta ut vinst för att kunna ta ut lön till sin själv och till sin anställda receptionist, göra avsättningar till sina egna pensioner, som egenföretagare får står för själv, kunna göra avsättningar för avskrivningar och bygga upp ett reservkapital för framtida inventeringar.
Argument om att vinster skapar snedfördelning är inte sant. En stor del av nya friskolor, nästan hälften, i äldreomsorg mer än hälften, vänder sig specifikt till olika svaga grupper som t.ex. etniska minoriteter (t.ex. Finska hemtjänsten i Stockholm) eller elever/vårdtagare med särskilda behov och förutsättningar, t.ex. hjärt-lugn sjuka eller elever med neuropsykiatriska funktionshinder t.ex. ADHD.
Att makten under senare årtionden har överförts från politiker och tjänstemän till enskilda medborgare är en frihetsreform som vi ska rädda om. Jag vill kunna få välja sjukgymnast, välja vem som skall laga mina tänder, kunna välja vem som ska sköta hemtjänsten i mitt hem när jag behöver få hjälp med mina vardagssysslor samt med min personliga hygien, och som förälder vill kunna få välja dagis eller skola åt mitt barn. Valfrihet i välfärden ger oss medborgare egenmakt som den nya regeringen nu vill återföra till politiker och tjänstemän.
Bildkälla: Wikipedia
Bild ovan: Bild från ett svenskt äldreboende
Bild nedan: Tyska dagisbarn på utflykt.

 
Etiketter: Omsorger, Välfärd, Välfärden, Välfärdpolitik, Vård-skola-omsorger, Skola, Skolpolitik, Häslo-och sjukvård, S, Socialdemokraterna, MP, Miljöpartiet, V, Vänsterpartiet, KD, Kristdemokraterna, Jacob Forssmed, DN, Dagens Nyheter, Alliansregeringen, Alliansen, Löfvenregeringen, Vinster, Vinst, Alternativ, Alternativa vårdgivare, Alternativa utförare, Valfrihet, Egenmakt, Mytbildning, Politisk mytbildning, Vinst, Vinster i välfärden, Sjukgymnastik, Sjukgymnaster, Fysioterapeuter, Kiropraktorer, ADHD, Neuropsykiatri, Hjärt- och lugn sjuka, Nyspråk, Orwellskt nyspråk, 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.