torsdag 30 oktober 2014

150 svenska jihadister krigar med IS


Vår nye justitieminister Morgan Johansson (S) har meddelat i en intervju i Sydsvenska Dagbladet att han vill införa en ny lagstiftning som ska göra det straffbart att delta i väpnat våld för organisationer som har stämplats som terroristorganisationer av FN. Johansson kan också tänka sig att snabbt införa en lag mot jihadistresorna.

Johansson i SDS
Morgan Johansson (S)

Bra och helt rätt. Men detta är inte tillräckligt. Jag kan inte förstå varför den nya västregeringen inte vill införa möjligheter att efter rättslig prövning kunna återkalla pass för de som deltar i olika terrororganisationers- eller i olika staters folkrättsbrott. Ett sådant förslag har redan införts av Storbritannien, Kanada och är på gång i flera andra västländer. Det finns dessutom redan nu en bred parlamentarisk majoritet för detta i riksdagen. Samtliga fyra Allians partier är numera för (sedan moderaterna har svängt) plus Sverigedemokraterna. Jag förmodar att S-ledningen har valt att inte vill ta strid med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i denna fråga. Jag beklagar detta djupt. 

Tillsammans med folkpartiet och kristdemokraterna skulle S kunna också får igenom att möjligheter att återkalla medborgarskap för svenska medborgare som döms för krigs- eller folkrättsbrott. Flera västländer har redan en sådan lagstiftning. USA införde detta efter andra världskriget för att kunna återkalla medborgarskap för personer som bevisligen hade deltagit i nazismens brott. Danmarks S-ledda regering överväger en liknande lagstiftning.


Ett nytt foto från IS i Irak som organisationen medvetet
sprider på sociala medier.

Schweiz har infört en lag som förbjuder alla aktiviteter i Kalifatets namn. Vilket innebär även aktiviteter som finansiering, rekrytering av soldater och medlemmar eller att sprida propaganda för IS eller liknande organisationer. Jag skulle välkomna om Sverige och andra demokratier också vidtog liknande drastiska åtgärder emot islamistiska organisationer som Muslimska Brödarskapet, IS och al-Quaida.     

Det finns flera skäl för att stoppa jihadistresorna till Mellanöstern.
Säkerhetspolisen (Säpo) tror att så många som 150 personer från Sverige kan ha rest ner till det syriska inbördeskriget för att strida med grupper inspirerade av al-Qaida. Säpo har bekräftade uppgifter om 90 av dem.

Källa: The Economist, augusti 2014
Länk till The Economist
Tyvärr har siffrorna klart i underkant för Sverige och de flesta andra länder.

I Washington Post finns en intressant kartläggning av den norske islamistforskaren Thomas Hegghammer om varifrån de utländska jihadisterna kommer och hur många de är. Hegghammar uppskattar att mellan 1000-1700 jihadister kommer ifrån Europa.

Hegghammers artikel i Washington Post

Vid en presskonferens på onsdagen uppdaterade den operative chefen vid Säpo Anders Kassman lägesbilden gällande jihadresenärer från Sverige. Kassman sade att resandet ökat sedan sommaren, och att det tycks vara Islamiska staten (IS, tidigare ISIS) som har den starkaste dragningskraften på krigarna från Sverige.
I början av sommaren 
angav Säpo att antalet jihadresenärer uppgick till runt 80. Under sommaren växte siffran till minst 85. På senare tid har Säpo också börjat nämna att det finns ett mörkertal, dock utan att någonsin presentera en uppskattning av detta. Nu anger Kassman att 90 personer hitintills har rest till Syrien, men påpekar att detta tal gällde individer vars resor Säpo anser sig kunna verifiera enligt en rad egenformulerade kriterier, och att det verkliga antalet jihadresenärer "är betydligt många fler". Kassman tilla att mörkertalet antas ligga i linje med vad Magnus Ranstorp ,internationellt välkänd terroristforskare och numera professor vid Försvarshögskolan, tidigare har uppgivit; det vill säga att runt 150 personer har rest för att strida i Syrien och i Irak.  

Kassman uppgav vidare att Säpo har utgifter om att 23 namnangivna svenska jihadister har stupat.

En annan fara är naturligtvis när stridvana och traumatiserade jihadister återvänder hem till sina länder i västvärlden. Olika säkerhetstjänster, t.ex. brittiska MI-5, har bedömt att minst var tionde återvändare kan anses vara särskilt benägen att begå terroristbrott även på hemmaplan. 

Bild ovan: Ett foto på en samling internationella jihadister i Syrien.

Bild nedan: Ett avskyvärt foto från IS i Irak.Etiketter: Islamism, Terror, Terrorism, Mellanöstern, IS, ISIS, Irak, Syrien, al-Quaida, Säkerhetspolisen, SÄPO, Säpo, Jihad, Jihadister, Jihadistresor, Morgan Johansson, Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan, Anders Kassman, S, Socialdemokraterna, Vänsterregeringen, Löfvenregeringen, Svenska regeringen, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Riksdagen, Kanada, Storbritannien, USA, Danmark, Schweiz, FN, Muslimska Brödarskapet, Thomas Hegghammer, Washington Post, Sydsvenska Dagbladet, Kalifatet, MI-5,    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.