måndag 20 oktober 2014

Rysk höst runt Östersjön
Pågående utbåtsjakt (man ska kalla saker vid dess rätta namn) i Stockholms skärgård är en tydlig indikation på hur spänningarna i och runt Östersjön har ökat. Sverige är i högsta grad en del av denna nya hotfulla miljö. Sveriges regering och riksdag måste erkänna att situationen har förändrats och vårt säkerhetspolitiska läge har försämrats.


På kort sikt måste miniubåten lockaliseras och om nödvändigt bekämpas med vapenmakt. Endast en tydlig signal om att vi menar allvar med att försvara vårt territorium är ett språkbruk som går hem i Kreml. På medelkort sikt, det vill säga i år och under de närmaste åren, måste en märkbar förstärkning av försvarets resuser tillföras för att vakta våra gränser och för att avvisa när kränkningar sker, den så kallade insidentberedskapen.

Artiklar:
Sanna Rayman har skrivit en intressant ledare i Svenska Dagbaldet om det svenska försvaret och dess bristande resurser:
Rymans artikel


I Norrköpings Tidningar har Hans Stigsson Michaljov skrivit en ledare om att Sverige nu får betala notan för vår illusion om en evig fred efter Berlinmurens fall och vår ovilja att lära av våra egna misstag ifrån 1920-talets nedrustning: 
Michaljovs ledare i NT 

En osignerad ledare i Dagens Nyheter om att det är dags att säga farväl till neutralitetspolitiken:
DN:s ledare


På sin blogg skriver Gunnar Hökmark (M) EU-parlamentariker ett inlägg om att varför vi bör gå med i Nato:
Hökmarks blogginlägg

I Aftonbladet finns för ovanlighetsskull en insiktsfull ledarkrönika om Putnismen och dess hot mot demokratierna i väst. I artikeln slås fast att Putnism är facism:
Lindbergs ledarkrönika i Aftonbladet

I Svenska Dagbladet har Mats Johansson, ordförande för tankesmedjan Frivärld, skrivit en artikel om de rödbruna ideologier som utgör Putins vänkrets:
Johanssons artikel om Putin rödbruna vänkrets

På denna blogg har jag skrivit flera inlägg om Putnismens allians med europeisk höger- och vänsterextremism. Ett exempel på när denna oheliga allians manifisterades med all oönskad tydlighet var när man i Europa Parlamentet skulle rösta om EU:s avtal med Urkaina. Jag kommenterade denna omröstning i ett inlägg på denna blogg:                                                             

Mitt inlägg om omröstningen i EU-Parlamentet
Karnholmsfjärden i Stockholms mellersta skärgård där de första oberverationerna gjordes.

Under denna mandatperiod måste vi övervinna vår natonoja och ta beslut om medlemskap. Detta kommer att vara ett smärtsamt beslut för socialdemokratin och centern. Pacifistiska miljöpartiet och kommunisterna i vänsterpartiet kommer aldrig att acceptera ett medlemskap. Ett Natobeslut kan leda till att nuvarande vänsterregering spricker och att socialdemokratins pågående process mot neo-socialism av 1970-tals modell avbryts. I nuläget har endast Folkpartiet och Kristdemokraterna verkat för ett medlemskap medan moderaterna har svajat i frågan. Sverigedemokraterna har uttalt sig för ett starkare försvar men är mot ett Natomedlemskap av nationalistiska skäl. Det ska bli interssant och se om relalism och militära fakta äntligen ska få påverka vår försvars- och utrikespolitik.  Och om tiden äntligen är mogen för att öppet erkänna vår naturliga hemvinst bland västvärldens demokratier.

En annan omprövning som ett ökade hotet mot Sverige framtvingar är att vi öppnar upp för en delvis återgång till en värnplikt tills försvaret har löst sina rekyteringsproblem. FP och KD har redan förslagit detta. Här kan vi lära av Danmark och Norge som har behållt en begränsad mönstering och som kallar in värnpliktiga till vissa nyckelbefattningar och ger dessa soldater lön under sin värnplikt. Det borde vara uppenbart för alla att Sveriges militära beredskap måste öka kraftigt nu och under flera år. Detta kräver naturligtvis att försvaret har tillräckligt med personal.

Peter Hultqvist.jpg
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

En sak är helt klart att vår självständigt och frihet äventyras av underlåtenhet och kryperi för Moskva precis som Storbritanniens och Frankrikes passivitet mot Hitlers ambitioner under 1930-talet. Valdimir Putin kommer att gå så långt som man vi låter honom att gå. Här har den nya försvarsministern Peter Hultqvist (S) talat klarspråk medan utrikesminister Margot Wallström (S) har intagit en defensiv och överslätande attityd. Statsmister Stefan Löfven (S) har varit ganska tyst och regeringens miljöpartiskiska statsråd har uttalt sin ovilja att ens uttala sig.

Margot Wahlstrom Sveriges EU-kommissionar.jpg
Utrikesminister Margot Wallströn (S)

I Moskva har man noterat att priset för den ryska aggressionen hittentills har varit låg. Väst har inte agerat kraftfullt mot Moskva för deras övergrepp mot Gerogien, Moldavien och nu även mot Ukraina. Inte ens ockupationen av Krim har fått västvärlden till kännbara motåtgärder. Ska inte Gotland, sydvästra Finland och de baltiska staterna bli nästa etapp i putnismens ambitioner om att återskapa sovjetväldet måste vi stätta hårt mot hårt även om detta innebär bruk av militärt våld. En annan sak är fullt klar, att ensamma kommer vi aldrig att ha en chans att försvara oss vid en väpnad konflikt. Men tillsammans med våra nordiska- och baltiska grannar, och med stöd från USA och Storbritannien, kan vi få militära resusrer som kan möta upp det ryska hotet.

Efter invasionen av Ukraina har Rysslands aggressiva beteende intensifierats. Främst har luftrumskränkningarna blivit fler. Den 21 maj i år kränktes finländskt luftrum, veckan därpå gick ryska plan in i lettiskt luftrum fyra gånger på två timmar. I slutet av augusti kränkte ryska militärflygplan Finlands luftrum tre gånger inom loppet av en vecka, och den 17 september inträffade den allvarligaste kränkningen av svenskt luftrum hittills. Även till havs har det ryska beteendet blivit allt mer närgånget. De upprepade störningarna av finländska forskningsfartyg med svensk SMHI-personal ombord samt helgens troliga undervattenskränkning vittnar om detta.

Redan 2005 klargjorde president Putin sina ambitioner genom att hävda att Sovjetunionens kollaps var 1900-talets största geopolitiska katastrof. Uttalandet kan ses som början på en rad aggressiva ryska handlingar mot grannländer, några exempel:

2007 uppstod en diplomatisk kris mellan Estland och Kreml efter att det estniska parlamentet röstat igenom att flytta en sovjetisk staty från centrala Tallinn till en närbelägen militärkyrkogård. Efter bråket följde en massiv rysk cyberattack mot Estland som pågick i flera veckor.

2008 startade Ryssland ett krig mot Georgien. Liksom på Krim och i östra Ukraina i år hävdades i Georgien att de militära handlingarna var en nödvändighet för att skydda rysktalande minoriteter i landet. Sedan dess har Ryssland genomfört en massiv militär upprustning. Den förbättrade militära förmågan och aggressiva ambitionen har märkts av i ett antal militärövningar.

2009 genomfördes den ryska övningen Zapad (som betyder väst) som avslutades med en simulerad kärnvapenattack mot Warszawa. Långfredagen 2013 genomfördes ytterligare en bombövning, denna gång var måltavlan Sverige.

Listan på aggressiva ryska övningar och övertramp kan göras betydligt längre. Sammantaget pekar de på hur Ryssland försöker öka sitt inflytande i närområdet. Utvecklingen den senaste tiden visar att Sverige inte på något sätt är undantaget dessa ambitioner.

Bild ovan: En miniutbåt. Det är troligen av farkost av detta slag som svenska marinen nu jagar i skärgården.

Bild nedan: Soldater ifrån ifrån den militära underrättelsetjänsten GRU i Gerogien 2008. GRU har trupper för särskilda operationer, Spetzsnas. Troligen är det Spetzsnas som används för operationer av det slag som nu pågår i Östersjön. Etiketter: Östersjön, Putin, Sverige, Utbåtsjakt, Stockholms skärgård, Nynäshamn, Fösvaret, Utbåtar, Miniutbåt, Ukraina, Baltikum, Lettland, Estland, Litauien, Nato, Kränvapen, Natomedlemskap, Medlemskap i Nato, Värnplikt, Ukraina, Krim, Vänsterregeringen, Peter Hultkvist, Margot Wallström, Stefan Löven, Socialdemokraterna, S, Moderaterna, M, FP, Folkpartiet, Kristdemokraterna, KD, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, C, Centerpartiet, Peter Hultqvist, Margot Wallström, Georgien, Krim, Moldavien, Värnplikt, Insatsbredskap, Mönstering, Danmark, Norge, Militära resusrer, Försvarsanslag, Insatsförsvar, Zapad, Polen, Warszawa, Karnholmsfjärden, Spetzsnas, USA, Storbritannien,
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.