tisdag 23 september 2014

Storbritanniens väg efter folkomröstningen?


I den brittiska dagstidningen The Guardian ställs frågan om Storbritanniens överlevnad är säkrad efter den skotska folkomröstningen? I artikeln ställs också en annan huvudfråga om vilken väg den brittiska unionen nu ska komma att gå?

Denna artikel tar upp flera intressanta förställningar som t.ex. kommer Camerons regering i London snabbt att uppfylla sina löften till Skottland om utökat självstyre och vad händer om han sviker? Andra exempel: kommer den nuvarande unionen Storbritannien att förvandlas till en federation av tysk- österrikisk- eller belgisk modell, hur kommer regeringen i London att bemöta krav på decentralisering av politiskt makt inom England och hur länge kommer nuvarande modell för lagstiftning i Storbritannien att bestå?

En modell som innebär att underhusledamöter från Skottland är med och beslutar om lagstiftning som rör förhållanden i England eller övriga delar av unionen, men att brittiska ledamöter inte har samma rätt ang. skotska förhållanden. Skottland har ett eget juridiska system som skiljer sig från övriga Storbritannien. Den skotska juridiken påminner som det skandinaviska med en rättsskipning som styrs av skriftlig rättstolkning som bygger på germansk rätt medan den engelska är utformad utifrån en sedvanerätt som bygger på en romansk rättstradition.

The Guardians artikel om Storbritanniens framtidPremiärminister David Cameron till vänster från konservativa
Tories tillsammans med sin vice premiärminister Nick Clegg
från det Liberaldemokratiska partiet (i mitten).

I en annan artikel i samma tidning uppmannas de brittiska politikerna att utnyttja det tillfälle som de utlovade förhandlingarna med Skottland och den kommande folkomröstningen om fortsatt medlemskap i EU ger för att förändra det politiska systemet i grunden. I The Gaurdian:s artikel föreslås att Storbritannien förändras från en union till en federation mellan "länder" med ökat självstyre, en regionalisering och en kommunalisering av England samt att Storbritannien äntligen får en konstitution.

Artikel om ett federalt Storbritannien

Jag håller med om att detta är kloka förslag. Federalism byggd på subsidiaritetens principer (en filosofi för maktdelning som innebär att lägga beslut på lägsta möjliga nivå samt att klart definiera rättigheter och skyldigheter för olika politiska nivåer gentemot varandra) är framtiden för Europa, Sverige och utgör framtiden för Storbritannien. Jag gillar subsidiaritetens huvudprincip om att överordnad nivå har skylighet att stödja underordnad nivå och har en skyldighet att skapa förutsättningar för denna att  klara sina uppgifter, men att denna princip samtidigt gör klart, att överordnad nivå inte får ta över dess naturliga uppgift (t.ex. relationen familj- kommun, eller kommun och ideell organisation) och bevisbördan för överföring av makt och kompetens ligger på överordnad nivå.

Om de brittiska väljarna ska folkomrösta om sitt medlemskap av EU måste gränserna mellan vad som ska beslutats i Bryssel, i Westerminister och på olika nivåer inom Storbritannien först redas ut. Bara då blir en folkomröstning meningsfull. Detta är ett förslag som ett av de nuvarande två regeringspartierna, Liberaldemokraterna, kan acceptera. Men vad säger premiärministerns eget parti det konservativa Tories? Vilken uppfattning har socialdemokratiska Labour? Förespråkarna för fortsatt politisk centralism och de som förespråkar nationalstatens suveränitet kommer inte att ge sig utan strid. Vågar Cameron utmana nationalisterna sitt eget tory-parti och nej-sägarna i anti-EU partiet UKIP?

Läs mer: Andrew Duff f.d. ordförande för Europafederalisterna och f.d. brittisk EU-parlamentariker för liberalerna har på sin blogg skrivit ett intressant inlägg i detta ämne:

Suck it and See: Scotland and after

På Faccebook fann jag ett intressanta förslag, med en kartbild, till ett framtida federativt brittiskt styrelseskick med en regionalisering av England:

Ett federativit Storbritannien

Katalaner följer utvecklingen i Skottland: 
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/12/catalan-independence-referendum-demonstration-in-pictures?

Bild nedan: Från en demonstration i Barcelona till stöd för en folkomröstning
om självstyre för Katalonien. Lägg märke till den blå-vita skotska flaggan
här är tillsammans med den katalanska.

Etiketter: Skottland, Storbritannien, Skotska folkomröstningen, Folkomröstning,  Federalism, Subsidiaritet,  London, Westminister, Nordirland, Wales, Orkneyöarna. Shetlandsöarna, Cornwall, David Cameron, Nick Clegg, Lagstiftning Liberaldemokrater, Konservativa, Tories, Labour, EU, Författning, Germansk rätt, Romersk rätt, Juridik, Rättstradition, Rättsfilosofi, Maktdelning, Rättshistoria, Konstitutionell rätt, Grundlag, Belgien, Österrike, Tyskland, Bryssel, Katalonien, Barcelona, The Gaurdian, UKIP, Nationalism, Kommunalisering, Regionalisering, Andrew Duff, Europafederalisterna, EU-federalism, Nationell suveränitet, Suveränitet, EU-skeptisk, Brittisk politik, Europa skepticism, EU-skepticism, SNP, Skotska SNP, Katalonien,  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.