lördag 20 september 2014

SD och extremismens anti-Ukraina allians

Anton Shekhovtsov skriver om det block av nationalist- bolsjevikiska partier i EU-Parlamentet som röstade emot EU:s associationsavtal med Ukraina. Denna nej-allians är en snygg samling med extremister som svenska SD, antisemiter i franska Front National och i ungerska Jobblink, nynazister i tyska Nationaldemokratische Partei Deutschlands och i grekiska Gyllene Gryning med flera på den högerradikala sidan och nykommunister i tyska Die Linke (som har sina rötter östtyska kommunistpartiet), nationalist-socialister i IRA:s politiska gren Sin Féin och stalinistiska gammelkommunister från Spanien och Portugal med flera på den vänsterradikala sidan. I hans artikel finns en lista på samtliga EU-parlamentariker som röstade nej till avtalet. Lägg märke till att SD i denna fråga röstade emot, tillskillnad mot svenska V och FI. 

 Shekhovtsov artikel

Lägg också märke till att endast Peter Lundgren och Kristina Winberg från svenska SD och ledamoten ifrån Folkebevaegelsen mod EU (en vänstersocialistisk valkoalition för yttersta vänstern i Danmark), var ensamma att rösta emot av EU-Parlamentets skandinaviska ledamöter. Jag har bara en invändning mot Shekhovtsovs lista. Sin Féin kan inte räknas som ett socialdemokratiskt parti. Sin Féin är medlem av partigruppen för kommunister och vänstersocialister, likt som danska Folkebevaegelsen och svenska Vänsterpartiet, och har en ideologi som förenar katolskt nationalism med radikal vänstersocialism.  

Att Sverigedemokraterna trivs i detta sällskap är inget att förvånas över. Dikaturens kreatur, väster- och högerradikala partier, var under 1930-talet förenade sitt motstånd mot demokratin och folkrättens principer. Historien går igen. Ideal om nationalism, antisemitism samt i ett gemensamt motstånd mot frihet och marknadsekonomi. Dessa partier förenas i ett stöd för Putins planslavistiska imperialism, uppbyggt kring ett USA-hat, ett gemensamt engagemang mot EU och Nato. Det är samma kamp nu som då. Och denna kamp måste vi ta. 

Parlamentets konservativa grupp: ( Partigruppen för europeiska konservativa och reformister) ECR som bl.a. innehåller brittiska Conservative Party (Tories), Dansk Folkeparti och Sannfinländarna intog en klart mer sund inställning till avtalet än extremhögerns partigrupp med SD och brittiska UKIP som medlemmar, och röstade för. ECR:s medlemspartier antog följande röstförklaring i frågan:
ECR:s röstförklaring om stöd för UkrainaParteivorsitzender Jimmie Åkesson

Bild nedan Jimmie Åkesson (SD) partiledare.

Bild ovan: Tyska Euroasiatiska Enhetspartiet, 
ett fotokollage med nej-alliansens partier i Tyskland.
Namnet är en tydlig anspelning på det officiella namnet
på kommunistpartiet i dåvarande Östtyskland, SED,
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, vars logga
Shekhovtsov har haft som grund för sitt kollage.
Lägg märke till den ryska flaggan i bakgrunden.
I SED:s logga var denna flagga mörk röd. 

Etiketter: Ukraina, EU, Europa Parlamentet, EU-Parlamentet, Associationsavtal,  Die Linke, Gyllene Gryning, Sin Féin,  Jobblik, Front National, Nationella Fronten, Le Pen, Kommunister, Stalinister, Nationalister, Radikaler, Västerradikala, Högerradikala partier, Vänsterradikala partier, Högerradikala partier, EU-motstånd, EU-skepticism, Portugal, Spanien, Frankrike, Tyskalnd, Ungern, IRA, Irland, Nordirland, Storbritannien, Sverige, SD, Sverigedemokraterna, Anti-EU, Anti-Nato, Nato, Anton Shekhovtsov, Vladimir Putin, Planslavism, Imperialism, 1930-talet, Extremism, Extremiska partier, Diktatur, Demokrati, Europa, Europapolitik, EU-politik, Danmark, Folkebaegelsen mod EU, Tyska Euroasiatiska Enhetspartiet, Vänsterpartiet, Östtyskland, SED, Östtyska kommunistpartiet, Jimmie Åkesson, FI, Feministisk Initiativ, Peter Lundgren, Kristina Winberg,  Imperialism, UKIP, Dansk Folkeparti, Sannfinländarna, Konservativa, Extremhöger, ECR, Konservativ Partigrupp., Konservative Party, Tories,         

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.