måndag 2 juni 2014

Sunt förnuft i bostadspolitiken!En så kallad Friggebod, en förebild för Attefallshus.
Uppkallad efter dåvarande bostadsminister
Birgit Friggebo (FP).

Stefan Attefall (KD) bostads- och civilminister är  inte bara ett en av regeringens mer produktiva statsråd, utan också en av de mest framåt syftande. Inom bostadsområdet har Attefall genomfört en rad reformer trots motstånd från en rad särintressen som t.ex. byggindustrin, fack, kommuner och bostadsföretag.

Jag gillar också att Attefall i sin politiska gärning är månar om allmänintresset och vi vanliga, vanligtvis så tysta, medborgare. För denna ideologiska klarsyn är Attefall värd att tillerkännas respekt.

Nu har Attefall presenterat ett nytt helhetsgrepp för att förkorta, förenkla och effektvisera byggprocessen. I en debattartikel på DN-Debatt presenterar Attefall denna den största reformen på svensk bostadsmarkand på decennier. I sin artikel kritiserar Attefall att Socialdemokraterna  säger nej till alla förslag samtidigt som man inte presenterar några egna alternativ. Det är med all rätt som Attefall konstaterar att någonting radikalt måste till med tanke på vi har bostadsbrist i över 220 kommuner och det faktum att vi Sverige endast bygger hälften antalet bostäder jämfört med våra nordiska grannländer Danmark och Norge.

Attefalls artikel på DN-Debatt
En föregåande till Attefallshus
så kallade Hulthstugor på Värmdö.
Uppkallade efter dåvarande borgarrådet
Mats Hulth (S) i Stockholm.

Men med tanke på (S) nära anknytning till en rad kooperativa särintressen som byggfack, hyresgäströrelsen, Riksbyggen etc. var kanske inget annat vänta. Men det är klandervärt att sätta intresseorganisationernas egenintressen före bostadlösa ungdomar, trångbodda barnfamiljer och äldres behov av snabbt få en bostad som passar både för plånboken och andra behov.

Som en råd tråd, genom den stora mängd förslag och beslut som Attefall har arbetat fram, går en tanke på att det sunda förnuft måste råda även inom bostadspolitiken. Exempelvis införande av Attefallhus, utvidgade Friggebodar som kan tjänstgöra som små ungdomsbostäder på villatomter. En rad förenklingar har genomförts för ut- och ombyggnader av vanliga enfamilj hus, när det gäller t.ex. takkupor och altaner. En annan generell tanke i Attefalls bostadspolitik är att man noga ska pröva om en bestämmelse tjänar sitt syfte och vilka konsekvenser den medför, för byggtid, hyreskostnad etc.

För att sedan i nästa led i analysen ta bort bestämmelser som medför mer olägenhet än allmännytta samt analysera när en regel bör tillämpas och när man kan låta bli. Attefall menar,  liksom mig och många andra, att t.ex. bestämmelser om buller, ljud, ljus och annat kan anpassas efter den gällande situation, liksom krav på när detaljplan kan behövas. Allt för att snabba på byggprocessen och därigenom få fram fler bostäder. Men också för att koncentra offentliga resurser för att noga granska prospektering och byggnation när detta särskilt behövs t.ex. i miljökänsliga områden, när kulthistoriska värden behöver skyddas eller när särskilda sociala behov finns.

Attefall skriver bl.a. i sin artikel:

- Vi ser nu att bostadsbyggandet ökar kraftigt – förra året ökade byggandet av flerfamiljshus med hela 55 procent. Och nyligen kom nya siffror från SCB som visar att uppgången fortsätter med kraft. Regeringen har lanserat en omfattande reformagenda inom bostadspolitiken. Förenklade regler och sänkta avgifter ska snabba på byggprocessen. Men S säger nej – samtidigt som deras egen bostadspolitiska verktygslåda är tom.

Satsrådet Attefall gör helt rätt i att våga utmana en rad särintressen och ta strid mot krafter som har medverkat till att skapa den största bostadsbristen i Sverige sedan 1950-talet. Bravo bostadsminstern, bravo Attefall!

På denna blogg har jag i år kommenterat svensk bostadspolitik och arkitektur i tre tidigare inlägg:

PM Nilssons artikel i DI om Attefalls politik

Modernismens arkitektur dödar våra städer

Ingen bostad nu

Detta senare inlägg är en jämförelse mellan bostadspolitiken i Köpenhamn, Bryssel och större svenska städer, bl.a. utifrån mina egna erfarenheter av dansk bostadsmarknad.

Bild ovan och i mitten: Från den 20 mars vid premiärvisning av Attefallhus på Sergels Torg i Stockholm.Bostads- och Civilminister Stefan Attefall (KD)

Etiketter: Stefan Attefall, (KD), Kristdemokraterna, Bostadsminister, Regeringen, Alliansregeringen,  PBL, Plan- och bygglagen, Detaljplaner, Attefallshus, Friggebodar, Bostadpolitik, Nybyggnation, Byggprocess, Byggplaner, Flerfamiljhus, Enfamiljhus, Byggindustrin, Byggfack, Kommuner, Bostadsföretag, Privata bostadsföretag, Kommunala bostadsföretag, Hyresgäströrelsen, Riksbyggen,  Dagens Nyheter, DN, DN-Debatt, Arkitektur, Byggplaner, Bostadsbrist, Bostadskörer,     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.