tisdag 17 juni 2014

Löfven, Kastrup, Arlanda och Sveriges framtidI Sydsvenska Dagbladet uttalar Stefan Löfven: "Arlanda bör växa förbi Kastrup".

Löfven om Arlanda och KastrupKastrup Lufthavn.

För det första varför då? Jag är inte förvånad för att S- ledaren ger uttryck för det i Sverige vanliga tänket av Mäldardals fokusering och Stockholmsfixering. Inget utrymme för någon regionalism här inte. Du Löfven; För oss i Skåne är Kastrup också vår flygplats men det är inte Arlanda. Och för oss skåningar är det inget problem att både Kastrup och norska Gardemoen är större än Arlanda.

Jag blir trött. För detta tankeklimat är inte endast ett uttryck för kulturell nationalism som sitter i ryggmärgen hos svenska politiker, administratörer och samhällsdebattörer. Förutom att det finns odemokratiska inslag i denna  kultur, så är den dessutom ineffektiv och innehåller en omodern tilltro till nationalstatens suveränitet. Internationell forskning visar ganska entydligt att av tradition centralstyrda länder kommer att få svårare i ett längre perspektiv att möta globaliserings möjligheter och utamningar, som t.ex. Sverige, Frankrike och Storbritannien, jämfört länder med decentralisering och verklig regionalism som t.ex. Schweiz, Belgien och Österrike. Eller för att uttrycka det hela på ett annat sätt: nationalstaten klarar sig inte längre själv och blir allt mindre relevant för kunna påverka vår utveckling och vår framtid. Flertalet nationalstater, likt den svenska, är för stor för vissa samhällsfrågor och allt för liten för andra. I en globaliserad värld innebär detta att alltfler frågor som vi av tradition har hanterat på central nivå i nationalstaten behöver antigen regionaliseras eller hanteras på international nivå. Vy från Arlanda flygplats.

Till detta kommer vad som inom framtidsforskning kallas för Internationella utvecklingskorridorer som innebär en tanke på det finns naturliga geografiska områden över nationalstats gränserna i Europa för forskning, teknisk utveckling, kultur, arbetsmarkand och högre utbildning. Skåne anses allmänt ingå i en korridor som består av Köpenhamn, Roskilde, övriga Själland, Lolland, Falster ner till Schleswig- Holstein i norra Tyskland med Lübeck, Kiel och Hamburg. Göteborgs korridor består av norra Halland, Västergötland, Värmland, Bohus län och in i Norge med Sarpsborg, OsloVästlandet, Sörlandet till Bergen och Stavanger. För Stockholm gäller en korridor med Östergötland, Södermanland, Uppland, Gotland, in i Finland med Åland, Nyland, Helsingfors, till Riga och Estland. På längre sikt kan även S:t Petersburg tillhöra denna utvecklingskorridor men det kräver att förändrat klimat i Ryssland med demokratisering och mänskliga rättigheter, införande av rättskipning och lagstiftning som bygger på rättstatens principer, att marknadsekonomi införs och att den omfattande korruptionen avskaffas.Interiör från plenisal i Schleswig-Holsteins delstatsparlament (lantdag) i Kiel.
Hamburg är en egen delstat (förbundsland).

Med det är inte endast Ryssland som behöver ett nytt politiskt- och kulturellt klimat, även Sverige måste förändras, andra tankar och nya tankesätt behöver ersätta vår nuvarande bild av Sverige som är ett arv från Gustav Wasas reformation, Stormaktstiden och en kvarlevande 1800-talets nationalism. En annan sak är nu helt tydlig att även med en S- led regering med Stefan Löfven så har vi ingen anledning att förvänta oss ett uppvaknade till realiteter i modernt Europa. Mitt budskap till Löfven blir: Släpp Sveriges olika delar loss, avskaffa detaljstyrningen från Rosenbad och inför en verklig regionalisering av politik och samhällsplanering.

Bild källa: Wikipedia.
Bild överst: Stefan Löfven, partiledare (S)
Bild nederst: Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn.  

Öresundsbron.jpg

Etiketter: Stefan Löfven, S, Socialdemokraterna,  Regionalisering, Danmark, Öresund, Skåne, Norden, Norge, Röd-grön regering, Statsministerkandidat, Regional utveckling, National utveckling, Nationalism, Stockholmsfixering, Stockholm, Mälardalen, Mälardalsfokusering, Kastrup, Arlanda, Internationella utvecklingskorridorer, Utvecklingskorridorer, Naturliga utvecklingskorridorer, Utvecklingsområden, Nationalstater, Nationalstas gränser, Köpenhamn, Roskilde, Själland, Roskilde, Själland, Lolland, Falster, Schleswig-Holstein, Lübeck, Kiel, Hamburg, Göteborg, Halland, Västergötland, Värmland, Bohus län, Sarpsborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Norge, Tyskland, Finland, Estland, Ryssland, Västlandet, Sörlandet, Bergen, Östergötland, Södermanland, Uppland, Gotland, Åland, Nyland, Helsingfors, Riga, S:t Petersburg, Samhällsplanering, Framtidsforskning, Gardemoen, Kastrup Lufthavn, Kastrups flygplats, Arlanda Flygplats, Europa, Nationalstater, Schweiz, Österrike, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Rosenbad,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.