onsdag 28 maj 2014

Civlisation är bättre än barbari

Sanzio 01.jpg

Kenneth Clark gjorde en mycket se värd TV-serie om de största ögonblicken för vår europeiska civilisation. Brittiska BBC gav serien rubriken: Civilisation.  Axcess sänder avsnitt ur denna underbara serien då och då.

Så här skriver PJ Anders Linder som denna serie på Axcess sajt.

" Serien, som sändes av BBC 1969, skrevs och presenterades av konsthistorikern Kenneth Clark, som tecknar Västerlandets framväxt med suveränt breda penseldrag och lika suveränt självförtroende. Efter att programmen först visats fick Clark för alltid heta "Lord Clark of Civilisation" när han omnämndes i satirtidningen Private Eye.

Clark tackade ja när han fick frågan över lunch av David Attenborough, trots att han inte riktigt var på det klara med vad civilisation egentligen var: "Jag ansåg att det var att föredra framför barbari och tänkte att nu var stunden att säga det." Sepcatator påminner om historien i ett av sina senaste nummer."

Artikeln i The Specatator  och en länk till ett avsnitt av serien som handlar om renässansens största artister Rafael, Michelangelo och Leonardo da Vinci 

Det är bara att hålla med Kenneth Clark i hans budskap att vi i västerlandet har en civilisation att vara stolta över, att denna civilisation är någonting som vi ömt måste vårda och vara beredd att försvara.

I början av detta inlägg kommenterade jag vad PJ Anders Linder skrev om denna serie på Axcess sajt. Hans rubrik är talande: "Civilisation i det 21: århundradet."

Linders artikel på Axcess

Linder avslutar sin artikel med att framföra följande:

"Civilisation är bättre än barbari. Budskapet tål onekligen att upprepas. Ändå fylls man minst lika mycket av onda aningar som entusiasm när man hör att BBC planerar en ny version. Ingen begär att 2014 års version ska låta precis som den från 1969. Men det är glest mellan the lords of civilisation nuförtiden. Medan det är desto tätare mellan relativisterna som tycker att en rykande, kulsprutesmattrande automobil är lika vacker som Nike från Samotrake. "

Och detta har Linder helt rätt i. Och som sagt Clarks budskap tåls onekligen att upprepas.

*Nike var segergudinnan i den grekiska mytologin som i sin romerska version döptes om till Victoria.

Bild ovan: Rafaels berömda fresk Skolan i Athen. Här framför Rafael ett budskap i form av en allegori om att lärdom, visdom och kultur behövs för att få en civilisation och att denna civilisation dels bygger på arvet från antiken och är nödvändig för ett samhälle som är värdig människan. Rafael placerar antikens och medeltidens mest kända filosofer och vetenskapsmän, som symboler för människans strävan efter kunskap och sanning. Upphöjd över övriga står de två största av dom alla.  Platon som symboliserar idealismen, hans finger pekar uppåt, och Aristoteles med en värdsligt förankrad kunskap, empirism, vars kropphållning pekar neråt.

Bild nedan: Den vitruvianske mannen, troligen från 1491, av da Vinci, som i denna teckning undersöker den mänskliga kroppens proportioner utifrån cirkelns radie och kvadratens sida. I denna teckning använder da Vinci Det gyllene snittet som är en berömd formel för att dela upp en given sträcka i en geometrisk figur i två segment- en större och en mindre- som står i ett visst matematiskt förhållandetill varandra- t.ex. att dela in ytor i en bild enligt 2:3, 3:5, 5:8 o.s.v. I denna teckning som är en hyllning till den romerske arkitekten Vitruvius och hans ideal om att använda den mänskliga kroppens proportioner som norm för arkitektur och estetik, använder da Vinci Det gyllene snittet för att bevisa den mänskliga kroppens gudomlighet. Da Vinci har i denna tanke insparats av platonsk filosofi och dess tankar om rationella idéer som bärare av verklig kunskap om kosmos och av pythagoreisk matematik tankar på mystiska, andliga tal som avslöjar alltings innersta väsen. Det gyllens snittet används av flera andra kända konstnärer. Rembrandts verk Nattvakten är ett exempel från konsthistorien på inflytande från detta antika ideal om perfekta matematiska proportioner.

Bild källa:Wikipedia.Etiketter: Rafael, Michelangelo, Leonardo De Vinci, BBC, Konsthistoria, Kulturhistoria, Vetenskapshistoria, Idéhistoria, Västerlandets historia, Civilisationshistoria, Västerlandets civilisationshistoria, Kenneth Clark, Nike, PJ Anders Linder, Axcess, Relativism, Kulturrelativism, Europa, Europas historia, Europas kultur, Europas kulturhistoria, Filosofi, Konst, Arkitetur, De Gudomliga propositionerna, Det gyllene snittet, De sköna, Det sanna, Det rätta, Det Gudomliga,  Europeisk kultur, Europeisk civilisation, Europeisk vetenskap, Konst, TV-serie, Kritik, Kulturkritik, BBC, Idé- och vetenskapshistoria, Matematik, Filosofi, Geometri, Idealism, Platon, Aristoteles, Empirism, Anatomi, Människokropp, Skolan i Aten, Allegori, Fresk, Estetik, Den vitruvianske mannen, Platonsk, Pythagoras, Platonsk filosofi,  Pythagoreisk matematik, Kosmos, Kosmologi, Renässans, Florens, Rom, Vatikanen, Rembrandt van Rijn, Nattvakten, Konsthistoria,      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.