tisdag 31 december 2013

Jan Guillou som KGB agent


RIAN archive 142949 Lubyanka Square in Moscow.jpg

Känd avhoppare från KGB bekräftar Guillous spioneri!

I en intressant artikel i Expressen med rubrik: "KGB chefen om fallet Jan Guillou ", intervjuvas Oleg Gordievskij  som hoppade av KGB och som nu lever med skyddad identitet i Storbritannien. Gordievskij vars avhopp blev mycket uppmärksamhet hade tidigare varit KGB agent i Danmark under två perioder 1965-1970, 1972-1978 och hade arbetet på den skandinaviska avdelningen på KGB högkvartet i Moskva. 1982-1985 var Gordievskij placerad i London där han blev rekryterad av brittiska MI6. Under de sista åren av sin tjänstgöring i Storbritannien var Gorievskij befordrad till chef för KGB:s verksamhet i landet. I  Expressens artikel beskriver Gordievskij sin kollega  överste Jegenij Gergels rekrytering av Guillou som en framgång för KGB. Gergel var Gordievskijs chef under hans tid på den skandinaviska avdelningen.

Expressens artikel om Guillou

 Oleg  Gordievsky
 Oleg Gordievskij

Gergel som under några år var chef för KGB:s politiska sektion i Stockholm ansågs vara framgångrik vilket hans senare karriär inom KGB:s ledning vittnar om. Vi vet från dokument som har läckt ut efter Berlinmurens fall och från uppgifter från andra avhoppare, att KGB hade en medveten strategi att rekrytera inflytelseagenter genom att ta kontakt med opinionsbildare inom t.ex. politik, fackliga organisationer, statsförvaltning, ideella organisationer och media. Särskilt journalister angås ha ett stort värde för KGB.  En framgångrik journalist som Guillou var en källa som man beredd att satsa resurser på i form av kontaktmän, hemliga brevlådor och utbildning. Troligen har Gordievskij rätt i att Guillou styrdes direkt från den skandinaviska avdelningen i Moskva.

Emblema KGB.svg

KGB:s vapensköld

KGB.s strategi att medvetet satsa på journalister i väst hade utformats av den världsberömde dubbelagenten Kim Philby som var en av de agenter som sovjet rekryterade inom den brittiska säkerhetstjänsten som ingick den berömda spionringen Cambridge Four (som sedan kom att kallades för Ring of Five eller Cambridge Five). Philby (med ryskt kodnamn Stanley) var en period yrkesverksam som journalist i sin ungdom och sedan en andra period efter att han hade lämnat sin tjänst på den militära säkerhetstjänsten MI6. Han flydde till Sovjetunionen när han avslöjades som rysk dubbelagent 1963. Burgess (med kodnamn Hicks) och MacLean (kodnamn Homer) flydde redan 1951 när deras roll som sovjetiska spioner inom ringen hade blivit känd. Philby fortsatte att arbeta aktivet åt sovjetisk underrättelsetjänst flera år efter sitt avhopp och blev så småningom utnämnd till KGB general. Blut (med kodnamn Johnson) blev chef för drottningens konstsamling och adlad. Både titel och befattning tog ifrån honom när hans roll som sovjetisk agent kom ut i media.

Philby hederades med ett frimärke med hans proträtt så sent som 1990. Philby kan ha användes som rådgivare av Gergel angående hans kontakter med Guillou.  Det var Gordievskij som avslöjade att spionringens femte medlem var John Cairncross (med kodnamn Liszt) som hade varit verksam inom utrikespartementet och inom MI6. En av Cambridge Fives ryska kontaktman och kontrollör KGB officeren Yuri Modrin har beskrivit Liszt som den mest betydelsefulla medlemen av spionringen.Det ryska frimärket med Kim Philbys proträtt.
Lägg märke till att detta frimärke är från 1990.

Han undrar vilka fler inflytelseagenter som Östblocket och senare Ryssland har haft inom svensk media? Man kan också undra om hur Guillous kontakter med KGB har påverkat hans journalistiska arbete och därmed påverkat opinionsbildningen i Sverige? Hans avslöjande av den hemliga svenska militära underrättelse tjänsten IB ska ses mot bakgrund av hans relationer med KGB. Man undrar också om Guillou på KGB:s uppdrag har spridit dessinformation och spionerat på kollegor inom media? Dessutom bör detta får oss vara beredda att ompröva behovet av en effektiv underrättelse- och säkerhetstjänst som bl.a. använder sig av signalspaning för att komma åt spioner och terrorister. FRA, SÄPO och MUST är kanske inte så dumt ändå.En annan välkänd medarbetare i KGB, Vladimir Putin,
som var stationerad i Östtyskland under 1980-talet.

Bildkälla: Wikipedia.

Bild överst: KGB:s högkvarter Lubjanka i Moskva
(nu FSB:s högkvarter).

Läs gärna mer:
I Expressen skriver den forne IB agenten Gunnar Ekberg en debattartikel om Guillous spioneri för KGB.

Ekbergs artikel i Epressen

I Aftonbladet finns en annan intressant artikel om Guillou och KGB där Gunnar Ekberg intervjuas.

Aftonbladets artikel


Ring of Five
Kim Philby, Donald MacLean, Guy Gurgess, Anthony Blut, John Cairncross, som alla rekryterades när dom studerade i Cambridge 1930-talet och samtliga fick sedan tjänster vid MI5 och MI6. Cairncross var en av kodknäckarna i Bletchly Park under kriget som knäckte en tyska koden med hjälp av ENGIMA.

Jan Guillou på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2013.

Jan Guillou

Etiketter: Jan Guillou, KGB- agent, Kim Philby, Oleg Gordievskij, Jegenij Gergel,  Donald MacLean, Anthony Blut, Guy Gurgess, John Cairncross, KGB, FSB, Expressen, MI5, MI6, Brittisk säkerhetstjänst, Storbritannien, Sverige, IB, IB- affären, Ring of Five, Cambridge Four, Cambridge Five, Danmark, Spioner, Dubbelagenter, Dubbelagent, Landsförrädare, Östblocket, Kommunister, Kommunism, Stanley, Hicks, Liszt, Homer, Johnson, Skandinaviska avdelningen, Skandinavien, Köpenhamn, Stockholm, Foreign Office, Bletchly Park, Engima, Media, Journalister, Statsförvaltning, Fackliga organisationer, Inflytelseagent, Yuri Modin, Kontrollant,  Övervakare, FRA, Signalspaning, SÄPO, MUST, Gunnar Ekberg, Aftonbladet, Informationsbyrån, Vladimir Putin, Östtyskland, Lubjanka,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.