fredag 20 december 2013

Islamofobi, den arabiska våren och mord på kristna.En tankvärd debattartikel i Skånska Dagbladet av den välkände journalisten Kjell-Albin Abrahamsson med rubrik Mördade kristna, en icke nyhet, inledes med:

"I des­sa gläd­jens jul­da­gar mås­te det på­min­nas om hur si­tu­a­tio­nen för krist­na har för­säm­rats på se­na­re år "

Abrahamsson skriver vidare:

"I län­der som Sy­ri­en och Egyp­ten mör­das, våld­tas, kid­nap­pas och för­följs krist­na i en ti­di­ga­re ald­rig skå­dad om­fatt­ning. Den ara­bis­ka vå­ren har för de krist­na för­vand­lats till dö­dens höst. I Sverige gäl­ler ändå man­trat: visa to­le­rans, ar­be­ta bort din för­doms­full­het, be­käm­pa is­la­mo­fo­bi. Var­för törs så få vet­ti­ga män­ni­skor pro­te­ste­ra mot sa­ker­nas till­stånd? "

Abrahamssons artikel

Visst har Abrahamsson rätt i att det är märkligt att den omfattande förföljelsen av kristna i Mellanöstern anses av svensk media vara en icke nyhet. Abrahamsson ger en rad intressanta siffror som borde mana till eftertanke. Han skriver i denna artikel:

"För hund­ra år se­dan var 20 pro­cent av be­folk­ning­en i Mel­lan­ös­tern krist­na, i dag bara 5 pro­cent."

"Årets ba­lans­räk­ning över mör­da­de krist­na lig­ger kring 105 000 män­ni­skor. Glo­balt dö­das en kris­ten bro­der el­ler sys­ter var fem­te mi­nut för sin tros skull. Det be­ty­der tolv män­ni­sko­liv i tim­men. 287 slock­na­de liv per dag. Var­je dag, 365 da­gar om året. Värst är si­tu­a­tio­nen i Mel­lan­ös­tern, de krist­nas ur­hem. Alla des­sa mord och för­föl­jel­ser är i det post­re­li­giö­sa Sverige underrapporterade hän­del­ser, icke-ny­he­ter."

Abrahamsson tar upp en viktig sak i sin artikel. Det internationella samfundet har en skyldighet att skydda befolkningsgrupper som förföljs och dödas även om deras egna regeringar motsätter sig detta. Och med all rätt konstaterar Abrahamsson att kristna i Mellanöstern inte är undantagna denna rätt till skydd, även om militärt våld måste användas.

Dessutom har Abrahamsson rätt i att det finns en märklig dubbelmoral bland våra politiker och media också i det avseendet att om man påtalar att det orättfärdiga i muslimska straffskatten, Jizya, som kristna tvingas betala i Gaza och på Västbanken, inte automtiskt behöver stämplas som Islamofobi. Jag undrar man om denna märkliga ryggmärg reflex kan förklaras av den svenska mentaliten av Teofobi (Gudsskräck) för allt som har med kristendom att göra.

En intressant artikel på den engelska dagstidningen The Spectators blogg beskriver på ett klart sätt det bristande engagemang som finns i väst för de kristnas situation i Mellanöstern:
 http://blogs.spectator.co.uk/edwest/2013/12/britains-refusal-to-defend-christians-in-the-middle-east-is-shameful/

Tänk på alla som riskerar förföljelse och i värsta fall sina liv om de vågar fria jul. Just i år bör vi särskilt tänka på alla dessa barn och vuxna runt om i Mellanöstern. Man undrar vilken jul dom kommer att få?  Sedan finns det som Abrahamsson nämner även förföljelse av kristna i andra länder utanför Mellanöstern.  I kommunistiska länder som Nordkorea och Kina och i andra muslimska länder som t.ex. Sudan, Pakistan och Indonesien.

Till alla oss, som kan fria jul utan risk och särskilt för alla dom som riskerar förföljelse på grund av denna helg, önskar jag en god jul och gott nytt år!

Jag har följt upp detta i en senare publicerad kommentar, på denna blogg, där Lars Adaktusson kräver att Sverige och EU måste kopplas bistånd till religionsfrihet och att ett gemensamt europeiskt asylsystem för religiöst förföljda införts:
http://www.skanepaug.blogspot.se/2014/01/eu-och-sverige-maste-sta-upp-for.html

Etiketter: Kristna, Mord, kristna i Mellanöstern, Kristna minoriteter, Mellanöstern, Syrien, Egypten, Sudan, Pakistan, Indonesien, Nordkorea och Kina, Kjell-Albin Abrahamsson, Skånska Dagbladet, SkD, Islamofobi, Sverige, Islamism, Förföljelse, Icke-nyhet, Jul, Jizya, Jihad, Teofobi, Nigeria, Mark Simmonds, Utrikesminister, Storbritannien, Brittiska regeringen, Organisation of the Islamic Conferences, Alan Johnson, The Telegraph, The Silence of our Friends, Christianophobia, Kristusskräck, Kristusfobi, The Global of War on Christians, Den arabiska våren, Betlehem, Västbanken, Gaza, Palestina, Palestinska myndigheten, Hamas, Terror, Antisemitism, Israel

Bild ovan: Kjell-Albin Abrahamsson.
Bild nedan: Bild från en kristen ortodox kyrka i Syrien när den plundras av islamistiska rebeller. Lägg märke till att krucifixet saknar Kristus figur som redan har tagits bort när korset avlägsnas.

религия христианство крест христиане католическая церковь

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.