fredag 13 december 2013

Skolans kris är politikens krisI en klok och intressant artikel i svenskspråkiga Hufvudstadsbladet från Helsingfors jämför Maria Wetterstrand, f.d. språkrör för Miljöpartiet, debatten om skolan i Sverige och i Finland. Hennes artikel har fått den träff säkra rubriken: Syndabok sökes.
Wetterstrands artikel

Maria Wetterstrand skriver bl.a.:

"Utbildningsminister Jan Björklund och socialdemokraterna beskyllde varandra.  Lärarnas organisationer skyllde på politikerna, på eleverna och föräldrarna.
 Sverigedemokraterna skyllde, i vanlig ordning, på invandringen.
Reaktionerna på Pisaundersökningen 2013 är klargörande. "

Längre ner i sin artikel lämnar Wetterstrand följande klargörande analys:

"Avskaffa det fria skolvalet så blir allting bra, skanderar några och menar att problemen beror på att duktiga elever väljer bättre skolor. Men även duktiga elevers resultat har försämrats, så analysen har sina brister.
Förbjud företag att driva skolor, menar andra, trots att faktiskt inget i resultaten tyder på att det skulle vara just driftsformen som är problemet.
Förstatliga skolan och ge mer resurser, säger andra, som menar att kommunerna skurit ner på skolan. Anställ fler lärare. Sanningen är dock att skolan hade mindre resurser när den var statlig och även lärartätheten har ökat. Sverige tillhör de länder som lägger allra mest resurser på skolan och lärarna.
Alla har sina egna enkla lösningar, ideologiskt anpassade. "

Precis! Vill man utbrista.Wetterstrand har rätt.  Tyvärr är det som hon skriver: "I Finland är skolan församarbete och politikerna eftersträvar en professionell approach."

I Sverige är det inte så. Lära lösa lektioner, krav på att ta bort betyg, avskaffandet av lektorstjänster och att undervisningen i klassiska språk har tagits bort på många håll, är exempel på det klimat av förakt för bildning och kunskap som har rått i Sverige under efterkrigstiden.  Den moderna grundskolan som är en gemensam skapelse av socialister och liberaler kännetecknasav en blind tillbedjan av det moderna. Grupparbete i stället för traditionell kaderundervisning (som naturligtvis bevarats i Finland) var ett av många kännetecken på en överpolitiserad och över ideologisk skola.

Plötsligt slås jag var en insikt. Kanske är det inte den svenska skolan som är i kris utan den svenska politiken med sin överdrivna tilltro till olika sociala floskler, pedagogiska experiment och politiska reformidéer som är problemet.

Jag delar Wetterstrands uppfattning att det inte är synd om den skolan i Finland men att man har all anledning att känna oro för den svenska.

Maria Wetterstrand, Skola, Utbildning, Bildning, Kultur, Klassiska språk, Lektorer, Det fria skolvalet, Förstatliga skolan, lärare, Sverige, Finland, utbildningsminister, Jan Björklund, Pisa, Grupparbeten, Pisaundersökningen, Sverigedemokraterna, Sd, Socialdemokraterna, Folkpartiet Liberalerna, Fp, Utbildning, Lärartäthet, Grundskola, Utbildningspolitik, Pedagogik, Experiment, Reformidéer, sociala floskler, Pedagogiska experiment, Modernism, Invandring, Invandrare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.