måndag 2 december 2013

Avskaffa kommunernas planmonopol!I en intressant i artikel i den förtjänstfulla tidningen: Från Riksdag och Departement beskrivs olika åtgärder som bostadsminister Steffan Attefall (kd) tänker vidta för få fart byggandet av bostäder.


Artikel i RoD

Jag håller med Attefall om att byggprocessen måste snabbas på och förenklas. Jag delar också slutsatsen om att kommunernas planmonopol är ett problem. Bostadsförsörjning tillsammans med annan infrastruktur som järnvägar, motorvägar etc. måste ses i ett regionalt perspektiv och kan inte anses huvudsakligen vara en lokal fråga. Men detta är mycket politiskt kontroversiellt i Sverige. Tillskillnad mot de flesta andra länder i Västeuropa ses dessa frågor i Sverige enbart ur ett lokalt och ett nationellt perspektiv.

Vår fysiska planering är endast en av många samhällsområde där vi i Sverige inte inser den regionala nivås potential och kraft. Naturligtvis ska den fysiska planeringen beslutas av folkvalda politiker på regional nivå medan länsstyrelsens statstjänstemän roll ska renodlas till kontrollera att lagstiftning följs.

Jag delar den uppfattning som framförs i artikeln är det låga bostadsbyggandet i Sverige delvis kan förklaras på kommunerna är fel nivå att hantera dessa viktiga frågor på.

Det finns många exempel på bristande samplanering mellan kommuner, bl.a. personliga motsättningar mellan olika lokala starka män/kvinnor och olika politiska majoriteter har satt käppar i hjulet när det gäller byggandet av bostäder, etableringar av företag och handel, och planering av infrastruktur. Många  kommuner saknar dessutom resurser och kunskap för att hantera dessa viktiga frågor på bra sätt.

Tyvärr hotas Från Riksdag och Departement av nedläggning efter beslut av talmannen och riksdags förvaltningskontor.  Du kan läsa mer om detta på rod:s hemsida:
www.rod.se

Bild: Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (kd)

Stefan Attefall, kristdemokraterna, bostadsminister, civilminister, infrastruktur, kommuner, kommunerna, planmonopol, bygg- och planfrågor, bostäder, bostadsbyggandet, Sverige, regioner, järnväg, staten, länsstyrelser, länsstyrelsen, RoD, Från Riksdag och Departement.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.