fredag 10 januari 2014

Vårt välstånd är inte gratis!


 
Sex timmars arbetsdag är "en självförvållad katastrof!"

Mats Linder som är politisk chefredaktör på Gotlands Allehanda har skrivit en läsvärd artikel med rubrik: Ingen annan jobbar för vårt välstånd. I artikeln gör Linder en intressant analys om globaliseringens konsekvenser som t.ex. har medfört att flera länder, främst i Asien, har lyfts upp ur fattigdom och misär till en levnadsstandard och utbildningsnivå som inte ligger långt efter oss i västerlandet.  Linder har också rätt i att Europa står inför en ökad internationell konkurrens som vi måste vara beredda att möta för att bevara vår välfärd. I artikeln kopplas detta till den rapport om 6 timmars arbetsdag som Vänsterpartiet nyligen presenterade. Samma parti som i dag inleder sin kongress i Stockholm.

Linders artikel i GA

Linder har helt rätt i sin analys om att globalisering är positiv och har gjort mänskligheten rikare. Linders påpekande om att kunnande, grad av specialisering och utbildningsnivå alltmer jämnas ut mellan olika delar av världen är intressant och bör leda till eftertanke. Att denna utveckling skapar helt nya förutsättningar för vår välfärd tycks vara en insikt som ännu inte nått fram till Vänsterpartiet. Linder gör rätt i att lyfta ett varanande finger för populism av typ: välfärd är gratis eller välfärd kan bibehållas utan ansträngning. 

Jag gillar också Linders analys om att globaliseringens positiva konsekvenser för närvarade syns tydligast i Afrika. Ingen annanstans i världen utvecklas ekonomin snabbare än just där. Snart är även flera tiotals miljoner afrikaner med och tävlar om jobben och investeringar. Linder har också rätt i att förslag om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inte är speciellt realistiska mot bakgrund av denna internationella utveckling.      

Västerpartiets förslag om sex timmars arbetsdag är som Linder skriver:

Det är ett undergångsrecept för vilken nation som helst och om det skulle genomföras vore det en självförvållad katastrof.

Linder avslutar sin förtjänstfulla artikel med en varning för att denna populism kan bli regeringspolitik efter valet. Jag delar Linders oro. Jag är dessutom inte så säker att Löfven är så intresserad, vilket inte är så konstigt med tanke på hans bakgrund inom exportindustri och Metall. Jonas Sjöstedt har märkligt nog också en bakgrund inom metallindustrin. Så kanske det ändå finns det en risk för att detta kommer att förverkligas. Må det inte bli så.  
 

Bild ovan: En önskedröm om mer fritid illustrerad med hjälp
av P.S: Kröyers berömda målning från 1888:
Hip!, Hip!, Hurra!, kunstnerfest på Skagen.
 

Bild nedan: Jonas Sjöstedt, partiledare, Västerpartiet.
 
Etiketter: Mats Linder, Gotlands Allehanda, GA, Helagotland, Vänsterpartiet, V, Västerpartiets partikongress, Partikongress, Stefan Löfven, Jonas Sjöstedt, Globalisering, Afrika, Asien, Inventeringar, Jobb, Metall, Socialdemokraterna, S, Välfärd, Internationell konkurrens, Invensteringar, Internationella investeringar, Fattigdom, Misär, Sex timmarsarbetsdag, 6 timmars dag, 6 timmars arbetsdag, Stockholm, Specialisering, Utbildningsnivå, Levnadsnivå, Populism, Politisk populism, Arbetstidsförkortning, Arbetsdag, P.S. Kröyer, Hip!, Hip! Hurra!, Skagen, Kunstnerfest på Skagen   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.