tisdag 14 januari 2014

Allians kritik mot försvarets svarta hål


 

Borgerlig kritik mot Alliansens försvarspolitik!


I Dagens Industri har Tomas Nordenskiöld skrivet två intressanta artiklar om den förra moderata försvarsministern Mikael Odenbergs kritik av Alliansens försvars- och säkerhetspolitik. I artiklarna kritiserar Odenbergs nuvarande försvarsminister Karin Enström (m) och ÖB Sverker Göransson. Nordenskiölds andra artikel har den träffsäkra rubriken: Odenbergs sågning får stöd i Alliansen. I denna artikel intervjuvas även kristdemokraternas och folkpartiets försvarspolitiska talespersoner, Mikael Oscarsson respektive Allan Widman som båda ger Odenberg rätt i hans kritik.

DI:s artikel om Alliansens försvarspolitik

Nordenskiölds första artikel i DI om Odenbergs kritik:
http://www.di.se/artiklar/2014/1/14/m-profil-sagar-reinfeldt/

Det är tyvärr bara att instämma i att regeringen har misskött försvaret. Försvarsförmågan har inte blivit förbättrad sedan Alliansen bildade regering 2006 eller sedan Odenberg avgick som försvarsminister i protest 2007. Utvecklingen har snarare gått i en motsatt och i en mer negativ riktning.

Odenberg har också rätt i att försvarets finansiering är likt ett svart hål. Jag delar också hans kritik mot att regeringen inte följer upp sina beslut. Odenbergs formulering om att:

De grundläggande obalanserna, differensen mellan vad försvaret har för uppgifter och tilldelade resurser, finns kvar.

Har fog för sig. Dessutom är det bara att instämma i det stöd som Oscarsson ger åt Odenberg när han i DI:s andra artikel påpekar att:

Jag tycker att vi måste vara mycket ärliga mot svenska folket och säga att det inte blivit som vi tänkt oss. Nu visar det sig att det dröjer tio år innan 2009 års försvarsbeslut är uppfyllt. Då tror jag att vi måste lyssna på Mikael Odenberg och se till hur verkligheten ser ut och därifrån se till att skapa något som fungerar.

Mikael Oscarsson

Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson (Kd)

I samma artikel är inte heller Allan Widman nådig i sin kritik:

Vår försvarsförmåga är inte större i dag än 2006 och jag tycker att de utvärderingar som gjorts visar det. Det har inte blivit bättre.

Odenberg har också fått rätt genom att de planerade besparingarna i slutänden inte innebar besparingar.


 
Allan Widman, försvarspolitisk talesperson (Fp)

Det finns ett stort politisk- och ett demokratiskt problem i att inte heller den förra s- regeringen under Göran Persson tog sig ann försvarets långsiktiga problem. ÖB har rätt i att försvarspolitiken bör vara långsiktig och inte styras av en dags aktuell agenda. Men detta får inte innebära att verksamheten inte kontrolleras, utvärderas och analyseras. Att socialdemokraterna nu sänder ut signaler att man likt folkpartister och kristdemokrater är beredda att tänka om är bra. Men ny orientering av vår försvars- och säkerhetspolitik måste till. Den nuvarande försvarspolitiken som utformades efter Berlinmurens fall och det kalla kriget slut, har nått till vägs ände.

Det finns många skäl till att försvarspolitiken måste läggas om. Inte minst mot bakgrund att den nuvarande ensidiga inriktning av militära  insatser utomlands inte har varit en framgångsrik strategi. Insatserna i t.ex. Afghanistian, Somalia och Libyen har inte givit ett förväntat resultat. Fred, demokrati och mänskliga rättigheter är någonting som har visat sig svårt att uppnå genom utländska militära interventioner. Inte minst Den arabiska våren i Egypten, i övriga Nordafrika och i Syrien har visat att det är de drabbade ländernas egen befolkning som måste ta sitt egenansvar för en positiv social- och politisk utveckling av sina samhällen. I stället har fått en utveckling där terrorism, anarki och social oro har ökat internt och mellan länder. Denna utveckling har inte ökat vår egen nationella trygghet och dessutom kan inte vår säkerhet tryggas i Afrika eller i Asien. Det är på tiden att försvarets främsta uppgift åter ska vara att skydda vårt eget territorium. Att Stefan Löfven nu ansluter till denna insikt är bra. Försvaret fokus måste vara Östersjöområdet i första hand och övriga Europa i andra hand. Först därefter kan andra särskilt angelägna uppgifter komma i fråga.

Men man kan undrar om Löfven har med sitt parti på en tillnyktring och en ökad realism inom försvarspolitiken? Man undrar också om det finns en vilja att årligen tillskjuta miljarder i resursförstärkning som behövs?  Tyvärr tvivlar jag att denna vilja finns bland flera ledande socialdemokrater och partiets partners i en tilltänkt röd-grön regering: vänsterpartiet och  miljöpartiet. Centern har varit märkligt tysta i försvarsfrågan under flera år. Vad Annie Lööf och andra i centertoppen verkligen tycker är svårt att veta. Men märkligt nog verkar det som detta parti har varit ganska nöjda med den förda politiken.

Jag är övertygad om ett Nato medlemskap rycker allt närmare inte minst av ekonomiska orsaker. Jag välkomnar ett medlemskap av flera skäl. Jag har aldrig förstått den beröringsskräck som finns i flera svenska partier för Nato. Inom både s och c är den fortfarande stor. Jag har svårt att förstå det farliga i att gå med i en sammanslutning av västerliga demokratier där våra nordiska grannar, Danmark och Norge, tillsammans med Baltikum är medlemmar. Men däremot har vi ett behov att ha förpliktande garantier om att andra demokratier kommer med militär hjälp vid en konflikt med Ryssland. Detta kan vi bara få bara få genom ett medlemskap i Nato. Många har, med all rätt, påpekat att Ryssland aldrig skulle ha anfallit Georgien om landet var Nato medlem.

Vi måste också fråga oss om inte försvarsindustrins behov har fått styra alltför mycket utformingen av vårt försvar? I en internationell jämförelse märker man att det är mycket ovanligt att länder med en befolkning under 25-30 miljoner på egen hand utvecklar avancerade vapensystem eller har en omfattade försvarsindustri. Detta faktum inser t.o.m. vänstern som annars inte brukar vara ett parti som kännetecknas av insiktsfullhet i frågor som rör försvars- och säkerhetspolitik.

Jag anser att det är något av en politisk skandal att industri- och sysselsättningspolitik i det fördolda har fått utforma vårt militära försvar. Avveckla JAS projektet, försvarets gökunge, köp in utländska plan och annan militär utrustning av högsta Nato standard, och samordna vår nya och nedbantade försvarsindustri med våra nordiska grannländer. Dessutom är moderna krig korta. Årslånga väpnande konflikter mellan stater tillhör det förgånga. Denna utveckling gör det inte lika nödvändigt som tidigare att säkerställa tillgång på vapen och ammunition genom egen tillverkning.

En nerbantad försvarsindustri skulle frigöra resurser genom kraftigt minskade kostnader för forskning, utveckling och produktion, och därmed skapa ett ökat utrymme inte bara för det som kallas förförbandsverksamhet, dvs övning, utbildning och material, utan också skapa utrymme för att äntligen kunna ge våra yrkessoldater anständiga anställningsvillkor.Dagens ingångslöner på c:a 18 000 per månad tillsammans och ett nyinfört förbud mot att bo på kasern är inte acceptabla villkor om man ska kunna rekrytera nya soldater till försvaret.

Dessutom måste försvarets personalförsörjningen i stort ses över. Jag gillar förslaget från Fp om att lösa försvarets personalproblem medan ett yrkesförsvar byggs upp genom att delvis, under en period, återinföra en begränsad militär värnplikt.  Avvecklingen av värnpliktssystemet misskötes och gick för snabbt. I stället för en successiv avveckling som Kd föreslog infördes ett yrkesförsvar från en dag till en annan. Runt om i landet skickades värnpliktiga hem från olika förband och redan inkallade slapp tjänstgöring. Dagens stora problem för försvaret att rekrytera sina soldater bevisar att denna politik inte var rätt.

Till slut. Lite kul fakta: Singapore har en yta stor som Södertälje kommun och har en försvarsmakt på: 70 000 aktiva delat på 38 000 anställda och 42 000 värnpliktiga, 800 000 i reserv, 3 armé divisioner,17 skvadroner i flygvapnet delat på 4 flottiljer och en marin på 12 större ytfartyg och 6 ubåtar. Budgeten är 6 % av BNP. År 2009 var Svenska försvarsmaktens anslag 1,23% av BNP.
Tankvärt eller hur?

JAS 39 Gripen
SAAB, 39 Gripen (JAS)

Mer artiklar och nyhetsinslag:
Artikel i Svenska Dagbladet om Odenbergs kritik mot regeringen i DI:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/odenberg-sagar-ms-forsvarspolitik_8892124.svd

Mikael Odenberg på SVT:s Nyheterna
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/odenberg-sagar-ms-forsvarspolitik_8892124.svd

Anders Björck, f.d. moderat försvarsminister kritiserar nuvarande försvarsminister Enström i Expressen:
http://www.expressen.se/nyheter/anders-bjorcks-harda-kritik-mot-enstrom/

Bildkällor: Wikipedia.
Bild ovan: Mikael Odenberg, generaldirektör och f.d. försvarsminister (m)Försvarsminister Karin Enström (m)

Etiketter:
Mikael Odenberg, Allan Widman, Karin Enström, Mikael Oscarsson, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt, Sverker Göransson, Anders Björck, Stefan Löfven, Göran Persson, Expressen, Svenska Dagbladet, Sälen, Folk och Försvar, Rikskonferens, Överbefälhavare, ÖB, Statsminister, Försvarsminister, Försvarspolitisk talesman, Försvarspolitisk talesperson, Försvarspolitik, Regeringen, Alliansen, Borgerliga partier, Folkpartiet, Fp, Moderaterna, M, Kristdemokraterna, Kd, Generaldirektör, Militär, Militärt försvar, Yrkesförsvar, Dagens Industri, Tomas Nordenskiöld, DI, Försvarsminister, Försvarsministern, Försvarskapacitet, Försvarsförmåga, Försvarsbeslut, Förbandsverksamhet,  Finansdepartement, Finansminister, Finansministern, Försvarsmakten, Försvaret, Socialdemokrater, Socialdemokratern, S, Vänsterpartiet, Vänstern, Miljöpartiet, Försvarsindustri, JAS, JAS-projektet, SAAB, Gripen, Saab 39 Gripen,  NATO, Nato, Nato-medlemskap, Nordisk försvarsindustri, Centern, Centerpartiet, Annie Lööf, Europa, Östersjön, Östersjöområdet, Danmark, Norge, Baltikum, Estland, Lettland och Litauen, Det kalla kriget, Berlinmuren, Den arabiska våren, Egypten, Libyen, Afghanistan, Somalia, Syrien, Värnplikt, Yrkesförsvar, Georgien, Ryssland, Personalförsörjning, Personalrekrytering, Rekrytering, Anställningsvillkor, Materialanskaffning, Produktutveckling, Forskning, Utveckling, Produktion, Singapore, Södertälje, Södertälje kommun, Försvarsanslag, försvarsanalg av BNP, BNP,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar