måndag 6 januari 2014

Skåne och Småland hör inte ihop!

 

 

Nej till ny storregion i Sydsverige!

Sydsvenska Dagbladet har en artikel om att fyra sydsvenska landsting håller på att bilda en ny storregion. I artikeln med rubrik: Skåne kan bli en del av Sveriges största region, intervjuvas ett socialdemokratiskt regionråd i Skåne, Rikard Larsson, om planerna. I artikeln uttrycker Larsson sitt gillande av en ny storregion med 1,8 miljoner invånare.

SDS artikel om en storregion

När man ute i Europa talar om regionalt självstyre och Regionernas Europa så är det s.k. Kulturregioner man talar om. Det vill säga ett område inom eller mellan nationalstater med egen gemensam historia och kultur, likartad fauna och klimat etc. Sverige anses allmänt ha 8-10 regioner av detta slag. Skåneland dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm räknas som en. En annan aspekt är man i flera länder medvetet strävar efter att inte skapa konstlade regioner utifrån en rad negativa erfarenheter av att slå sönder naturliga och historiska områden. Men också för att värna effektivitet i den offentliga förvaltningen, genom att ta stor hänsyn till frågor som rör identifikation, social sammanhållning och kultur etc. Småland och Skåne hör helt enkelt inte ihop. Men märkligt nog ses regionfrågan i Sverige i första hand som ett medel för att lösa sjukvårdens administrativa problem, som när Region Skåne bildades.

Exempel från Danmark försträcker. I vårt södra grannland skapade man en ny syddansk storregion som större delen av Jylland ingår i. Söderjylland kännetecknas av sin närhet till Tyskland och präglas av handel, hantverk och jordbruk. Medan norra Jylland har annan profil med en ekonomi som domineras av tillverkningsindustri, sjöfart och fiske. Denna ny storregion har inte slagit väl ut och skapat motsättningar mellan olika delar av Jylland bl.a. när det gäller relationen till norra Tyskland, t.ex. när gäller den dansktalande minoriteten i Schelswig-Holstein (Sydschelswig) och den tyska minoriteten i södra Jylland (Nordschelswig). Norra Jylland har av tradition orienterat sig mot Fyn och Själland, de dansk- tyska frågorna tillmäts därför inte samma vikt där som i Söderjylland. En annan konfliktfråga är turism och besöksnäring som är mer central för Söderjylland än för andra delar av Jylland. 

    

Sedan är det som Göran Hansson med all rätt påpekar (se nedan) att det redan finns en fungerande administrativ indelning av Sverige när det gäller ekonomisk och teknisk samverkan, t.ex. om näringslivsutveckling, infrastruktur och liknande frågor genom det europeiska NUTS systemet. Detta är ett krav från EU för insamling av statistik och för att kunna erhålla pengar från olika EU fonder, men denna indelning har tagits fram av svenska myndigheter under samordning av Statistiska Centralbyrån (SCB) och slagits fast genom politiska beslut av Sveriges Riksdag.

Den sydsvenska storregion som beskrivs i artikeln är helt klart ingen kulturregion och ingen naturlig region överhuvudtaget. Att det finns politiker främst i Växjö och delvis också i Kalmar som inte känner sig hemma i Småland, är inget skäl för att skapa en ny ohistorisk och en konstlad region. 

Den oro som landstingspolitikerna i Småland känner över att landskapet saknar universitetssjuk kan lösas på andra sätt. Det finns redan nu olika samverkansorgan för detta när det t.ex. gäller högspecialiserad sjukvård, Södra Regionvårdsnämnden där hela Småland och Skåne ingår. Men jag kan hålla med politikerna i Småland om att flera län i Sverige har för liten befolkning och för små resurser att axla något ansvar för regional utveckling. Antalet län kan med fördel bli färre. Men det finns redan en rad organ för regional samverkan mellan olika delar av södra Sverige.

Tillskillnad mot moderaterna säger jag ja till en regionförstoring, men inte med Småland, men gärna med övriga delar av Skåneland. Det är bara att hoppas att denna onödiga idé inte blir förverkligad. Men ännu är nog inte sista ordet sagt i denna fråga är jag rädd. En hel del personlig prestige har investerats i frågan från flera ledande politiker. Dessutom tycker Sydsvenska Industri- och Handelskammaren på för en regionförstoring för att man anser att detta skulle vara till fördel för exportindustrin i Södra Sverige. Så frågan lever nog ännu tyvärr.   

Denna artikel i sydsvenskan har kommenteras på Facebook bland annat av två andra personer som för fram kloka synpunkter:

Malte Lewan:
"Lite kul är uppgiften i artikeln att tågtider mellan Malmö Triangeln och Gamleby (i norra Kalmar län) kan vara upp till 6'49. Då är det väl bättre att bilda storregion med Gävle(borg)? Jag ser på SJ:s sajt att tågtiderna dit bara är upp till som mest 6'41. "

Göran Hansson:
" Region Skåneland (-2) finns redan som en EU-region inom ramen för NUTS2-systemet för strukturell utveckling - Skåne och Blekinge under namnet E22 Riksområdet Sydsverige. Ett samarbete med Småland förutsätts redan ske inom ramen för NUTS1. Varför man håller på att laborera med nya regioner är därför helt obegripligt. "

Om NUTS indelningen av Sverige på Wikipedia se:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksomr%C3%A5de

Bild ovan: Den Skåneländska flaggan.

Mittenbild: En typisk skåneländsk vy, ett rapsfält utanför Svedala i Skåne.

Bild nedan: NUTS 2 indelningen av Sverige.Etiketter: Sydsvensk region, Storregion, Ny region för södra Sverige, Region Skåne, Skåneland, Skåne, Blekinge, Halland, Bornholm, Rikard Larsson, Malte Lewan, NUTS, NUTS 1, NUTS 2, Universitetssjukhus, Kalmar, Växjö, Småland, Kronobergs län, Landstinget i Kronoberg, Kalmar län, Landstinget i Kalmar, Jönköping, Riskområde, Riksområde Sydsverige, Malmö, Triangeln, Gamleby, Regionförstoring, Danmark, Jylland, Rikard Larsson, Landsting, Regionförstoring, Regionområden,
Schleswig- Holstein, Högspecialiserad sjukvård, Sjukvård, EU, Europeiska Unionen, Jönköping, Regionernas Europa, Regionalt självstyre, Regional utveckling, Svedala, Sydsvenskan, Sydsvenska Dagbladet, SDS, Regionråd, Moderater, Socialdemokrater, Fyn, Själland, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Södra Regionvårdsnämnden, Söderylland, Södra Jylland, Norra Jylland, Göran Hansson, Sydschleswig, Nordschelswig,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.