måndag 5 mars 2018

Ont om tid för KDen intervju i den kristna tidningen Dagen tror Roland Utbult, en enligt mitt tycke en av kristdemokraternas mest sympatiska riksdagsledamöter, att (KD) skall få 12 procent i nästa val. Dagens artikel har skrivit mot bakgrund att partiet i helgen genomförde sina kommun- och landspolitiska dagar i Jönköping.


Du kan läsa Dagens artikel om Utbult här
Det få tecken på att Utbults optimism har fog för sig. Kristdemokraterna har med några få undantag legat under 4 procent spärren under hela mandatperioden och löper stor risk att få lämna riksdagen.
Detta är allvarligt av flera orsaker.


Riksdag assembly hall 2006.jpg


Riksdagens plenisal.
Ur ett maktpolitiskt perspektiv skulle ett fortsatt maktinnehav för Löven och socialdemokraterna med (MP) och kanske även med (V) i regeringen blir en för landet mycket allvarlig konsekvens. Utan KD i riksdagen blir det helt omöjligt att blida en borgerlig regering. En annan följd av ett kristdemokratiskt uttåg från Blasieholmen skulle vara att den kristna humanismen inte längre skulle vara representerad i riksdagen. Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) har i dag ingen ledamot av den kristna gruppen i riksdagen. Centern och moderaterna endast några få.Jonas Sjöstedt (V), partiordförande.
Blivande minister?
Vår svenska tradition med frånvaro av ett kristdemokratisk parti med inflytande och makt märks inom flera samhållsområden. Socialisterna och liberalerna har fått härja fritt inom familje- och kulturpolitiken. Den sociala- och politiska ingenjörskonsten har släppts lös inom andra områden vilket inte minst våra förslummade bostadsområden i våra förorter bär vittne om. Nato och EU-nojan som fortfarande härskar i samhällsdebatten är tillika med 68-flummet inom skola och socialtjänst är andra exempel på att det behövs ett parti som förstår att vara svensk och europé har med arvet från Aten, Rom och Jerusalem att göra. Och ett parti som förstår varför man måste ta strid för dessa värderingar när socialism, ekologism, kulturradikal liberalism, populism och nationalism hotar vår kultur, vårt välstånd och vår demokrati.Familjen, en företeelse i samhället som utgör en
blind fläck för liberaler och socialister.
Men partiets allvarliga kris är till stora stycken själv förvållad. En viktig orsak till partiet djupa nedgång är att den utveckling och omdaning av partiet som den mångårige partiledaren Alf Svensson tog initiativ till trots ett hårt inre motstånd medvetet har övergivits under Göran Hägglunds och nu också under Ebba Bush Thors ledarskap. Ebba Bush Thor (KD)
partiordförande sedan 2015.


Kristdemokraternas utvecklingsstratregi att blicka bakåt in mot KDS-nostalgi och partiets ursprung har inte betalat sig i väljarkåren. Att återgå till att bli ett exklusivt parti med relevans endast för väckelsekristna och låg kyrkligt aktiva har visat sig vara en oklok strategi. Om partiledningen hade vågat att ta strid mot de grupper inom partiet som motsatte sig Svenssons Europainspirerade tankesätt hade situationen för partiet var ett annat.


Svensson hade en ambition att förvandla dåvarande Kristen Demokratisk Samling till ett brett, idologiskt medvetet, folkligt och allmänborgerligt parti grundad på en kristen inspirerad humanism. Detta med målsättning att bli ett kristdemokratiskt parti av västeuropeiskt snitt. Partiets återgång till KDS-kulturen har skämt bort många allmänborgerliga väljare som är positiva till EU och Nato, förespråkar regionalism, rättigheter för inhemska lokala-, regionala och nationella minoriter och som vill rösta på ett parti som förenar detta med traditionella europeiska värderingar, positiv inställning till en fri marknadsekonomi, humanistiska grundvärderingar och med en aktivism inom social- och kultur politik. Alf Svensson (KD).
Partiordförande 1973-2004.
EU-parlamentariker 2009-2014.
Att partiet tänker använda alf Svensson flitigt under detta val kan väcka en del hopp och är i bästa fall ett tecken på begynnande insikt i partiledningen om hur allvarlig krisen är för kristdemokraterna. Men det börjar bli väldigt ont om tid för KD.


Foto ovan:
Roland Utbult (KD)
Riksdagsledamot.
Etiketter:
KD, KDS, Kristdemokrater, Kristdemokraterna, EU, Nato, Alf Svensson, Göran Hägglund, Ebba Bush Thor, Roland Utbult, Kulturradikalism,  Dagen, Liberalerna, Centern, Socialdemokraterna, Socialisterna, moderaterna, Blasieholmen, Riksdagen,  Stefan Löven,  Miljöpartiet, 1968, Nationalism, Ekologism,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.