torsdag 8 maj 2014

Nationella Fronten, SD och EU.I tidskriften Dispasch International, som drivs gemensamt av tryckfrihetsföreningarna i Sverige och Danmark, har jag funnit en intressant artikel som med stor kunskap beskriver partiet Nationella Fronten i Frankrike. I artikeln tar också upp detta partis historia och bakgrund. Klargör dess värderingar och förklarar varför andra EU negativa, invandringskritiska och nationalistiska partier som till exempel Dansk Folkeparti och United Kingdom Idenpendence Party (UKIP) vägrar att ingå i den partigrupp som Nationella Fronten håller på att bilda i Europa Parlamentet. Märkligt nog verkar det som Sverigedemokraterna (SD) väljer att ingå i denna grupp efter EU valet tillsammans med partier som t.ex. grekiska Gyllene Gryning och belgiska Vlaams Belang. Nyligen avslöjades att SD redan har betalat in en anmälningsavgift på 50 000 kronor till en kommitté som håller på att utarbeta partigruppens stadgar etc.

Trots att Dispach International, som verkligen inte kan anklagas för att vara en vänster tidskrift eller för att företräda någon form av liberal mångkultur, tar upp detta ämne ska tidskriftens redaktion ha all heder av. Frågan om vilket parti Nationella Fronten är? Har betydelse inte bara i Frankrike utan också i övriga Europa. Genom att belysa detta får man också  kunskap vilket parti SD verkligen är och vill vara. Denna viktiga demokratifråga har tyvärr våra medier ännu inte ägnat någon större uppmärksamhet.

Artikeln har rubrik: "Nationella Frontens mörka undersida",  och är skriven av Nidra Poller. 

Artikel om Nationella Fronten

När frågan tas upp om vilken grupp SD ska ingå i EU, efter valet, så hävdar partiets företrädare att man ännu inte har bestämt sig. Men allt pekar på att SD redan har valt att sätta sig i en partigrupp med nynazistiska och nyfascistiska partier, framför i en annan grupp som består av nationalistiska, EU kritiska men demokratiska högerpartier. Med tanke på SD:s bakgrund ur viktmaktrörelsen och nynazistiska grupper som skinskallarna i Bevara Sverige Svenskt (BBS) borde man inte vara förvånad. Men jag ändå inte sluta att förvånas över att vi i Sverige har två riksdagspartier som tycks ha svårigheter att skilja på diktatur och demokrati. Under SD:s partidagar i våras gjorde företrädare för Dansk Folkeparti och Sannfinländarna att helt klart att man bryter alla kontakter med partiet om man går med i Nationella  Frontens partigrupp i EU Parlamentet. Representanten för Dansk Folkeparti ledning var ofin nog att göra detta från talarstolen när media var närvarande. Norska Fremskrittspartiet har också uttalat sig i likande ordalag.

Det är klart att vi Sverige har en helt annan acceptans för politisk extremism än i andra stabila demokratier i norra Europa som t.ex. våra nordiska grannländer och i England. Janne Josefssons uppmärksammade reportage i SVT :s Uppdrag Granskning om svensk höger- och vänsterextremism visar detta på ett pedagogiskt sätt.

Jag har tidigare på denna blogg tagit upp vi Sverige aldrig hade en offentlig uppgörelse med fascism/nazism efter 1945 och med kommunism under det kalla kriget. Både i Danmark och Norge rensade man ut överlöpare ut ur den statliga administrationen, polis, militär, domstolar, universitet och radion. Men i Sverige fick nazister och kommunister sitta kvar och fortsätta påverka samhällsutvecklingen i det fördolda. Jag vill bestämt påstår att så dåligt reformerat kommunistparti som V och ett parti med ett rent nynazistiskt förlutet som SD skulle ha svårt att nå framgång i de flesta andra länder i norra Europa.

V:s kommunistiska historia gör partiet ganska unikt inom EU. Andra vänstersocialistiska partier som t.ex. danska Socialistisk Folkeparti eller norska Socialistisk Venstre har inte bildats av kommunister eller har en bakgrund ur ett kommunistiskt parti. I stället har dessa och flertalet andra partier kommit ur socialdemokratins vänsterflygel eller bildats av olika socialistiska, men demokratiska sammanslutningar som t.ex. fackföreningar, kooperationer, miljörörelsen och fredsorganisationer.

Samma sak gäller på högerut. Dansk Folkeparti och Fremskrittspartiet kommer ur olika intressegrupper som bildades i opinion mot höga skatter, ökad kriminalitet och kritik mot invandring- och flyktingpolitiken. I Danmark och Norge minns man ännu den nazityska ockupationen som gör flertalet norrmän och danskar helt immuna mot rasism och andra former odemokratiska ideal.

Att alliera sig med Dansk Folkeparti och dess nationalism är illa nog, men att samarbeta med Nationella fronten och dess antisemitism är en skandal. Detta borde väcka ett ramaskri precis som man bör uppmärksamma när politiker inom vänstern stödjer Putinregimen och dess aggressiva utrikespolitik, vilket faktiskt också Nationella Fronten gör i antikapitalismens-, antisemitismens- och i USA hatets namn.

Bild ovan:  Jean- Marie Le Pen (mannen i mitten) och Marine Le Pen.
fader och dotter, f.d. ordförande och nuvarande ledare av Nationella Fronten.

Bild i mitten: Europaparlamentets sessionsal i Strasbourg.

Bild nederst: Janne Josefsson, SVT:s Uppdrag Granskning.
Etiketter: Nationella Fronten, Sd, Sverigedemokraterna, EU, Europeiska unionen, Uppdrag gransking, Janne Josefsson, Vänsterextremism, Högerextremism, Sannfinländarna, Dansk Folkeparti, Vlaams Belang, Vladimir Putin, Ryssland, Det kalla kriget, Nationalism, Gyllene Gryning, Nazism, Fascism, Kommunism, Bevara Sverige Svenskt, BSS, Skinskallar, EU Parlamentet, Europa Parlamentet, EU val, Dispasch International, Tryckfrihetsföreningen, Sverige, Danmark, Norge, Finland, England, Storbritannien, UKIP, United Kingdom Idenpendence Party, Fremskrittspartiet, Socialistisk Folkeparti, Socialistisk Venstre, 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.