tisdag 22 april 2014

Mer resuser till försvaretI Dagens Nyheter skriver Alliansens fyra partiledare en debattartikel med rubrik:

"Vi vill höja försvaret anslag med fem miljarder årligen."

I artikeln utlovar partiledarna en ökad satsning på försvaret. Äntligen vill man utbrista! Ända sedan Berlinmurens fall så har försvarets resurser urholkas. Nu bryts denna utveckling för första gången på 30 år. Det är uppenbart att folkpartister och kristdemokrater har tagit fajten med moderater och centerpartister och tvingat fram en omoriteringen av regeringens försvars- och säkerhetspolitik.

För M och C är denna en omvändelse, en omvändelse under galgen. M och C har givit med sig för att få bort försvaret från valrörelsen. Man är helt klart rädd för att förlora röster i valet på försvarspolitiken. Sedan har nog också det faktum att FP och KD har fått stöd från SD och även ifrån flera ledande företrädare inom S påverkat M och C. Man fruktar nog att sitt parti skall råka ut för ökad politisk isolering inom försvars- och säkerhetspolitik. Då både inom den allmänna opinionen som i riksdagen. Sedan har naturligtvis även M och C partikanslier noterat att den svenska opinionen blir alltmer vänligt inställd till ökade försvarsanslag och ett medlemskap av Nato. Det blir politiskt allt svårare att motivera nuvarande nivå på försvarsanlagen på 1,2 procent när flertalet andra jämförbara länder, t.ex. våra nordiska grannländer, ligger på en nivåer på mellan 2-3 procent av BNP.

För M har det också varit alltmer besvärligt att sin egen utrikesminister Carl Bildt och två tidigare försvarsministrar Mikael Odenberg och Anders Björck offentligt har kritiserat sitt eget parti för den förda politiken. Dessutom har två partier inom den egna Alliansregeringen alltmer kraftfullt protesterat och offentligt uttryckt sitt ogillande.    

Efter Putins aggressiva nynationalism och Rysslands annektering av områden i flera av sina grannländer, t.ex. i Ukraina, i Georgien och i Moldavien, blir 1980- och 1990 talens
försvarspolitik omöjlig att fortsätta att försvara.

Alliansens artikel om försvaret i DN

Saab JAS-39D Gripen, Hungary - Air Force JP6627802.jpg


I sin artikel skriver partiledarna bl.a.:

"Allianspartierna är nu överens om att det är önskvärt och nödvändigt att väsentligen öka resurserna till försvaret både under kommande mandatperiod och på längre sikt. På sikt uppgår de ökade resurserna till 5,5 miljarder kronor årligen.

Mot bakgrund av utvecklingen i vårt närområde kan det vara särskilt motiverat att markera svensk närvaro i Östersjön och på Gotland. Vi vill se en utökad övningsverksamhet i och över Östersjön för samtliga stridskrafter, till exempel genom större markstridsövningar och en ökad möjlighet till tillfällig basering på Gotland för marin och flyg. Vi kommer också att tillföra medel för att öka incidentberedskapen. Dessa tillskott bör fortsätta i nivå även efter 2018. Sammantaget kommer Försvarsmakten att kunna ha en högre närvaro i Östersjön och på Gotland vilket ger en förstärkt tröskeleffekt och därmed än bättre förutsättningar att tidigt upptäcka och avvisa eventuella hot. Hemvärnet ges ökade möjligheter att öva. "

Jag har tidigare skrivit på denna blogg som den borgerliga splittringen inom försvars- och säkerhetspolitiken och partiernas olika synsätt inom den pågående parlamentariska Försvarsberedningen. 

Ett tidigare inlägg om partierna och Försvarsberedningen

Det här tydligt att genom denna artikel i DN och regeringspartiernas gemensamma presskonferens  i dag att M offrar sina egna politiker försvarsminister Karin Enström och Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren, som nu måste anses vara politiskt döda, och att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har fått en prestigeförlust. Deras makt över försvars- och säkerhetspolitiken inom regeringen har minskat betydligt. Det är också uppenbart att nuvarande ordning där finansdepartementet styr över försvarspolitiken och att försvaret används som en budgetgenerator överges.

Men ännu återstår mycket att göra  innan vi har avvecklat årtiondens försummelser och önsketänkande. Nästa test blir om M och C är bredda att släppa igenom skrivningar i försvarsberedningens slutdokument där Rysslands fara för vår demokrati och säkerhet klart och tydligt redovisas. Hitintills har M och C vägrat. Cecilia Widegren har varit tydlig att hon inte ser att Ryssland utgör ett hot mot Sverige. KD och FP med stöd av SD har krävt just detta. S officiella partilinje har varit otydlig. S utrikespolitiske talesman Urban Ahlin har öppet givit stöd åt KD och FP på denna punkt och instämt i dessa partiers uppfattning om att säkerhetsläget kraftigt har försämrats för Sverige under de senaste åren.  S partiordförande Stefan Lövéns uppfattning ännu så länge oklar. Troligen vill S-ledningen inte få en strid inom sitt parti med sin vänsterflygel innan valet och försvåra en eventuell framtida regeringsbildning med MP och V.

Du kan se partiledarnas presskonferens om försvaret i efterhand här

Bildkälla: Wikipedia
Bild ovan: Partiledarna Göran Hägglund (KD) och Jan Björklund (FP)
Mellanbild: JAS Gripen
Bild från HMS Norrköping under övningen BALTOPS 2003
Etiketter:  M, KD, FP,C, Alliansens, Allisensregeringen, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern, Försvaret, Försvarspolitik, Säkerhetspolitik, Ryssland, Östersjön, Gotland, Ukraina, Krim, Moldavien, Georgien, Vladimir Putin, Ryssland, Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Cecilia Widegren, Försvarsberedningen, Karin Enström, Försvarsminister, Utrikesminister, Statsminister, Finansminister, Göran Hägglund, DN, Dagens Nyheter, Annie Lööf, Jan Björklund, Nato, Natomedlemskap, Urban Ahlin, Stefan Lövén, S, Socialdemokraterna, SD Sverigedemokraterna, Gotland, Miljöpartiet, MP, V, Vänsterpartiet,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.