söndag 6 april 2014

katoliker flyr från Krim"Den rysk-ortodoxa kyrkan i Krim visat sig redo att ta över den grekisk-katolska kyrkans fastigheter och annan egendom."

I Tidningen Dagen har Anna Bieniaszewski Sandberg  skrivit en artikel om att katoliker* flyr Krim efter Rysslands ockupation.  Denna artikel publiceras under rubrik:

"Ukrainska katoliker flyr från Krim."

Bienianszewski Sandberg skriver i sin artikel bland annat:

"Den grekisk katolska minoriteten i Krim känner sig allvarligt hotad efter den ryska annekteringen. Allt fler säljer sina bostäder, packar ihop vad de har och flyttar från halvön."

BS artikel om Krim

Jag är inte förvånad över vad som händer på Krim. I Putins alltmer totalitära och nationalistiska Ryssland inskränks medborgarliga friheter alltmer. Under senare har en rad religiösa institutioner stängs, en rad organisationer och oberoende medier har tvingats att avveckla sin verksamhet, t.ex. Moder Teresas kärleks missionärer har tvingats lämna landet. Dessa "slumsystrar" i modern mening bedrev social verksamhet bland hemlösa, drogmissbrukare och prostituerade i några större städer. Katolsk mission motarbetas och flera andra ordnar har lämnat landet. Liknande är situationen för en rad väckelsekristna och andra protestanter vars kyrkor och intuitioner stängs eller begränsas alltmer. Situationen är likartad för andra religiösa minoritetsgrupper som t.ex. muslimer och judar. Antemistismen är av tradition är stark i Ryssland och har tyvärr har ökat under Putins styre och får en alltmer tydlig uppbackning av ledande ryska politiker.

Det har blivit tydligt att Putin  har stärkt den ortodoxa kyrkans ställning och under senare år har en medveten stävan om att begränsa alla andra religiösa riktningar. Putin har i flera offentliga framträdanden framfört åsikten om att vara ortodox är att vara sann ryss. Denna religiösa introlerans är farlig för demokratin och mänskliga rättigheter både inom Ryssland och för befolkningar inom andra länder vilket nu katoliker, protestanter och muslimer på Krim får uppleva. Den ortodoxa kyrkan i Ryssland blir alltmer en del av Putins nationalistiska agenda. Som konsekvens isolerar sig Patriarkatet i Moskva alltmer från internationella kontakter med andra kyrkor och samfund. Den ryska kyrkan får alltmer ansträngda relationer t. o. m. med andra ortodoxa kyrkor som den rumänska, den bulgariska, den serbiska och den grekiska. Flera internationella organisationer som Europarådet, EU och Kyrkornas Världsråd uttrycker oro för utvecklingen när det gäller religiösa minoriteters rättigheter i Ryssland.

Bieniaszewski Sandberg skriver vidare i sin artikel:

"Relationen med den rysk-ortodoxa kyrkan, som även tidigare varit ansträngd, uppges nu vara allvarligt skadad. Enligt fader Michailo Milchakovskij, .... .  har den rysk-ortodoxa kyrkan i Krim visat sig redo att ta över den grekisk-katolska kyrkans fastigheter och annan egendom.

Enligt Milchakovskij är så gott som alla präster och diakoner nu på flykt undan FSB.
I Sydvästra Ukraina har flera attacker mot grekisk-katolska kyrkor noterats mellan den 15 och 26 mars. Bland annat brändes ett kloster ner till grunden."

* I artikeln talas om "Den grekisk katolska kyrkan" som  också kallas för: "Den ukrainska grekiska katolska kyrkan". Med detta menas katoliker med ortodox rit som är i union med övriga katoliker, det vill säga katoliker med latinsk- eller orientalisk rit och med påven i Rom. Västra Ukraina domineras av katoliker med latinsk rit.

Att läsa mer:

På denna blogg har jag kommenterat muslimernas situation på Krim efter den ryska ockupationen:

Om Krimtatarerna

Jag vill rekommendera några andra artiklar om Ryssland, Ukraina och Putin:

Om Putins vägran att acceptera det presidentvalet i Ukrina   (på engelska)

Om en varning för Putins propaganda

En debattartikel i SVD om att använda ekonomisk påtryckning på Ryssland

Bild ovan: En biskop som firar mässan i en grekisk katolsk kyrka
i östra Slovakien.  
Bild nedan: Ärkebiskop Sviatoslav Shevchuk,
ledare för Den ukrainska grekiska katolska kyrkan.Tags: Ryssland, Ukraina, Krim, Religion, Religionsfrihet, Mänskliga rättigheter, Demokrati,  Vladimir Putin, Ortodoxa kyrkan, Patriarkatet i Moskva, Moskva patriarkatet,  Katoliker,  Väckelsekristna, Protestanter, Judar, Muslimer, FSB, Ryska säkerhetstjänsten, Grekisk ortodoxa, Serbisk ortodoxa, Bulgarisk ortodoxa, Rumänsk ortodoxa, Grekisk katolska kyrkan, Anna Bieniaszewski Sandberg, Dagen, Den ukrainska grekiska katolska kyrkan, Ärkebiskop Sviatoslav Shevchuk, Moder Teresa, Påven, Serbien, Bulgarien, Grekland, Rumänien, EU, Europeiska unionen, Europarådet, Kyrkornas världsråd,              

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.