fredag 15 november 2013

Ryska hösten strategisk ryskt bombflyg mot SverigePå bloggen Jägarchefen kan man läsa en kunnig och intressant analys under rubriken Ryska hösten.
Inledningsvis ger skribenten följande sammanfattning:

"Den av Svensk media rapporterade flygövningen som genomfördes den 131028 i södra Östersjön bör ses i ett större sammanhang än som en begränsad övning enbart riktad mot de tre länderna, Sverige, Polen och Litauen, som det rapporterats om. Bedömt så har en mindre övningen liknande den som genomfördes på långfredagen 2013 mot Sverige genomförts. Övningen har bedömt varit ett svar mot den genomförda NATO övningen Steadfast Jazz 2013 som syftade till att öva Artikel 5 åtagande enligt NATO stadgan."

Artikel Ryska hösten

Skribenten framför i sin analys av ryska uppvisningen av sina ökade militära förmåga bl.a. följande:

"Således vad är det då som övades den 131028 på morgontimmarna i södra delen av Östersjön? Min bedömning är det som övades var att förhindra styrketillväxt av NATO stridskrafter sjövägen via Nordsjön in i Östersjön. Sverige bedömer jag ej var målet för den egentliga övningen med TU-22M flygplanen. Dock kan signalspaning genomförts för att inhämta data rörande hur dels Sverige agerade vid övningen dels NATO agerade så övningen kan ha fyllt flera syften. Men huvudsyftet bedömer jag var att öva hur man skulle kunna hindra en styrketillväxt sjövägen till området."
 

"Likväl bedömer jag att TU-160 flygplanen ingick i övningen dock var deras mål i Atlanten vilket är t ex fullt möjligt kan ha varit en simulerad hangarfartygsgrupp motsv. Således bör man se denna övning ur ljuset av NATO artikel 5 övning i Baltikum dvs Steadfast Jazz. Min bedömning är att Ryssland gjorde en tydlig motövning mot denna i form av att dels visa "flagg" i området dels visa att man besitter förmågan att kunna förhindra styrketillväxt i området sjövägen."
Russian Air Force Tupolev Tu-22M3 Beltyukov.jpg
 
TU22M ( Nato beteckning Backfaire) modernt ryskt strategisk bombflyg.
 
NATO, Baltikum, Östersjön, Steadfast Jazz, TU-22M, TU-160,  Sverige, Polen, Litauen, Kallingard, Jägarchefen, Ryska hösten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.