torsdag 28 november 2013

Heja Lambertz!


 

 Vadå rättsskandal?
Äntligen! Säga vad man vill om advokat Claes Borgström men här har han rätt.
Jag har tidigare framfört kritik mot Göran Lambertz, Justieråd och domare i Högsta domstolen och f.d. Justiekansler, men nu måste jag träda in till hans försvar. Det går ett näst intill hatiskt drev mot honom i medierna med klara inslag av pöbelvälde. I nedanstående artikel i Svenska Dagbladet träder Borgström fram till försvar för Lambertz. Visst har Borgström har rätt i att Lambertz civilkurrage är beundransvärd.  

Svenskans artikel

Högsta domstolen skylt 2010.jpgTrots vad som nu idag framförts i media har faktiskt inte Lambertz sagt eller fört fram åsikten att Thomas Quick är skyldig trots att han friats för de åtta mord han tidigare varit fälld för. Vad Lambertz har framfört är sin uppfattning att de poliser, åklagare, domare och nämndemän som agerat i fällande domar mot Quick inte varit korrupta, inkompetenta etc. som flera kända samhällsdebattörer t.ex. polisprofessoren Leif GW Persson vill påstå.

Om Lambertz vill föra åsikter om hur rättsväsendet fungerar har han, liksom du och jag all rätt all rätt att göra detta i offentligheten, utan att behöva bli smutskastad i media. Om Lambertz har rätt i sak är en helt annan sak. Det framgår inte av de beslut som fattas att upphäva tidigare domar mot Quick att juridiska insatser har dömt Quick på felaktig grund. Utan dessa domslut har upphävts på grund av att nya fakta tillkommit bl.a. på grund av Quicks mentala hälsa har blivit bättre. Men detta har inte kommit fram i debatten. Även för en icke juridisk skolad person, som jag själv, borde inte vara svårt att förstå att om två domstolar fattar olika beslut i ett samma ärende kan båda ha agerat rätt utifrån de fakta som respektive domstol då hade att tillgå.

Även en domare i högsta domstolen har rätt att framföra sina åsikter och försvara flera tiotals personer inom rättsväsendet och de svenska domstolorna mot vad Lambertz anser vara felaktig kritik utan att krav skall riktas på hans avgång. Att politiker som t.ex. Morgan Johansson socialdemokraternas rättspolitiske talesman i riksdagen mer eller mindre kräver att Lambertz ska avgå är anmärkningsvärt. Opolitiska domstolar och ett rättsväsen fri från de politiska partierna är en grundbult i en demokrati. Det är de politiker som kräver Lambertz avgång och som inte klarar av att skilja på sak och person som ska avgå.

Jag hoppas att Lambertz orkar stå upp för sin rätt att framföra sina åsikter (även dom uppfattningar jag inte själv delar). Jag hoppas också att andra inom rättsväsendet och offentliga tjänstemän inte har skräms till tystnad när deras åsikter kan anses vara kontroversiella, politiskt obekväma eller gå emot den allmänna menings tyranni.

Heja Lambertz! 

Bild överst: Göran Lambertz
 

Göran Lambertz, Thomas Quick, Sture Bergwall, Claes Borgström, Leif GW Persson, Högsta Domstolen, Justieråd, Justiekanslern, Domare, åklagare, polis, domstolar, rättsväsende, Rättspsykiatri, Säter, Morgan Johansson, Socialdemokraterna.

 

 

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.