måndag 27 november 2017

Löfven svek Norden och Öresund

Europeiska läkemedelsmyndigheten

I Dagens Samhälle har Ann-Sofie Dahl docent och forskare i internationell politik skrivit en gästkrönika om den svenska vänsterregeringens märkliga och inkompetenta hantering angående lokalisering av Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA).

Du kan läsa Dahls artikel här

Dahls artikel har rubrik: I "Byen" (staden, d v s huvudstaden, Köpenhamn) ser man Sverige som en svikare. Hennes rubrik fångar en hel del av den omdömeslöshet som präglat Löfven regeringens agerande i frågan.

Bakgrunden är denna. EMA är en gemensam EU myndighet som bl.a. bedriver forskning och utfärdar licensiering av läkemedel inom Europa. Vilket innebär att om ett läkemedel har blivit godkänt i t.ex. Portugal blir detta läkemedel godkänt inom hela EU efter granskning av EMA. Detta är en stor myndighet med cirka 900 anställda. Läkemedel i form av kapslar
och tabletter.

På grund av Brexit måste EMA lämna London. 11 regeringar lämnade in ansökningar, därmed både Sverige och Danmark. Inför beslutet tog tre regeringar tillbaka sin ansökan. Men Stockholm och Köpenhamn fortsatte sin kandidatur. Stockholm åkte ut redan i första omgången trots en kampanjbudget på flera miljoner och att ett 50 tal har anställts av regeringskansliet för att på heltid arbeta med den svenska kandidaturen. Köpenhamn lyckades bättre och gick till "final" som man förlorade till Amsterdam som fick lokaliseringen av denna EU myndighet. I den avslutande omröstningen mellan Amsterdam, Milano och Köpenhamn fick Danmark stöd av de tre baltiska länderna, Finland och Frankrike, men sveks av Sverige som röstade på Milano. Amsterdam vann över Milano efter efter lottdragning.

Anders Samuelsen taler under Folkemødet 2016 (cropped to torso).jpg

Anders Samuelsen från 
nyliberala Liberal Alliance.

Sveriges svek i omröstning fick den danska utrikesministern Anders Samuelsen att gå i taket. I danska medier förklarade Samuelsen att Sveriges agerande i Bryssel kommer att få konsekvenser för det nordiska samarbetet och för Danmarks framtida relationer med Sverige. Den danska reaktionen är försåtlig. Danmark stöttade den svenska ansökan om att få den europeiska material forskningsanläggningen, The European Spallation Source (ESS), till Lund, vilket har påtalats av den dåvarande danska  forskningsministern och nuvarande parlamentarikern Bertil Haader från högerliberala partiet Venstre. Sveriges lyckades få ESS bl.a. tack vare det aktiva stödet från Danmark. Under EU toppmötet i Göteborg försökte den danska statsministern Lars Lökke Rasmusen (Venstre) att få ett avtal med Stefan Löfven om att när något av deras ansökningar var bort röstat skulle man stödja den andres kandidatur. Men Löfven vägrade. Varför kan man undra?

      

Lars Lökke Rasmusen.

Men egentligen borde man borde inte vara överraskad. Regeringens agerande ingår i ett tydligt mönster. Tyvärr har Sveriges två största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, en långvarig tradition av en Stockholm- och en Mälardalsk centralism. I detta ingår en ryggmärg reflex hos båda dessa partier av att det som kan tänkas vara bra för Stockholm och Mälardalen automatiskt måste vara bra för hela Sverige. Denna tanke är absurd. Det som fungerar bra för t.ex. Skåne behöver inte vara bra för Norrbotten eller tvärt om. Denna tradition medför också ett ointresse och en direkt ovilja att se till andra landsdelars intressen. I detta ligger också man inte riktigt förstår att Stockholm ligger geografiskt taskigt till i Europas utkant.Kukkolaforsen. I Tornedalen, 
en annan gränsregion 
mellan två nationer, 
.Sverige och Finland.

Enligt vad som har framkommit i dansk- och i annan europeisk media så hade Stockholm aldrig någon chans på grund av flera anledningar: 1. Stockholm var i praktiken diskvalificerad på grund av att staden redan hade fått EU:s smitt skyddsmyndighet (en mindre myndighet). Att Stockholm skulle få två EU myndigheter var otänkbart för flertalet av EU:s regeringar. 2. På grund av geografiska läget. 3. På grund av Stockholms ganska dåliga flygförbindelser med flera storstäder i Europa. 4. På grund av svårigheter med att ordna kvalificerad utbildning på engelska åt anställdas anhöriga. 5. På grund av problem med att lösa bostadsfrågan på ett tillfredsställande sätt i bostadsbristens Stockholm. Ett Öresundståg på Örestads station.
Byggnaden till höger är 
läkemedelsföretaget Ferrings 
norden kontor med många svenskar
i sin personal

Men Köpenhamn låg på samtliga dessa parametrar bättre till än Stockholm. Inte minst på grund av flygplats Kastrup, som är en betydligt större flygplats är Arlanda, Europas tredje- fjärde största. Danmark hade i sin ansökan föreslagit att EMA skall placeras i Örestad som ligger 45 minuter med Öresundståg från Lunds C och 25 minuter från Malmö C. Personligen tror att flera ledande socialdemokrater, inkl. Löfven själv, och många tjänstemän i regeringskansliet upplever Köpenhamn och Öresundsregionen som ett hot mot en Mälardalsk dominans i Sverige och mot sina hemliga ambitioner om att Stockholm ska bli Nordens huvudstad. Just detta har kommenterat i två tidigare inlägg på denna blogg:

Om en artikel av Gunnar Wetterberg ang Norden som en försummad källa till tillväxt och social utveckling

Om Arlanda, Kastrup, centralism och Sveriges och Öresundsregionens framtid

Dessutom måste man fråga sig vad som hade hänt om Sverige redan ifrån början hade enats med Danmark om föra fram Köpenhamn som en gemensam nordisk kandidat för EMA:s lokalisering?  Troligen har Samuelsen rätt i sin bedömning att en gemensam nordisk kandidatur för en lokalisering av EMA till Köpenhamn hade ökat möjligheterna för en dansk seger.  En sak är klar. Ett lokalisering av EMA till Örestad hade inneburit ett lyft för båda sidor av Öresund. Och detta borde inte vara ointressant för Sveriges regering. Vill inte Löfven och andra ministrar ge västra Skåne ett lyft så borde man på grund av sin uttalade vilja att stödja det nordiska samarbetet ha ställt sig bakom Danmarks EMA kandidatur. Terminal 3 på Kastrups flygplats        

Bild ovan:
EMA:s kontor i London.

Bildkälla:
Wikipedia

Etiketter:
EMA, EES, The European Spallation Source, Öresundsregionen, EU, Sverige, Danmark, Norden, Nordiskt samarbete, Lars Löke Rasmusen, Anders Samuelsen, Bertil Haader, Stefan Löfven, Ann-Sofie Dahl, Dagens Samhälle, Kastrup, Arlanda, Malmö, Lund, Köpenhamn, Amsterdam, London, Milano, Moderaterna, Socialdemokraterna, Stockholm, Mälardalen,  Gunnar Wetterberg, Brexit, Arlanda, Kastrup, Örestad,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.