fredag 22 september 2017

Övervaka nazism och kommunismSom en reaktion på Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) aktiviteter i Göteborg har Ebba Bush-Thor (KD), partiordförande, och Andreas Carlsson (KD) gruppledare, skrivit en debattartikel där dessa två politiker föreslår att en lagstiftning införs mot samröre med kriminella organisationer och terrororganisationer.

Artikel av Bush-Thor och Carlsson  

Ett annat skäl till deras artikel är de samtal som regeringen har inbjudit med anledning av (NMR):s aktiviteter i Göteborg. Att Vänsterpartiet med sin historia i totalitär Marxist-Leninism bjuds in, men inte Sverigedemokraterna, med motivering av detta partis bakgrund i vit-maktrörelsen och nynazism. Är inkonsekvent.Firande av Östtysklands 40 års dag
1989, i regi av dess kommunistparti
SED, några månader innan Tysklands
återförening

(V) var ett av de få kommunist- och socialistpartier i väst som behöll sina konktakter med Östeuropas diktaturer ända fram till Berlinmurens fall. Några få veckor innan slutet på kommunismens välde i Östtyskland skickade (V) ett hyllningstelegram till landets kommunistparti SED.

Orkar inte (S) och (MP) ta konflikt med ny-kommunisterna i (V), vilket man naturligtvis bör göra, så ska (SD) behandlas på samma sätt. Tidigare har (S) motiverat att (V), och dess föregångare (VPK), bjuds in till samtal mellan partier och regering med att (V) är ett riksdagsparti. Men det är (SD) också. Men detta faktum, ursäktar verken (SD):s odemokratiska rötter eller (V):s.Kommunistiska Partiets fanor
1: maj. Ett exempel på ett
hot från vänster.
F.d. Kommunistiska
Förbundet Marx-Leninisterna
Revolutionärerna (KFMLR)

Det är lätt att hålla med Bush-Thor och Carlsson om att vi i Sverige måste ta hotet från demokratins fiender på större allvar. I detta sammanhang måste  islamism inkluderas och idé strömningar som dyrkar våld och revolutionens romantik  t.ex. AfA och den autonoma rörelsen, men även utsträckas till hårdförda veganer och extrema djurrättsaktivister.Antifascistisk Aktion (AfA)
demonstrerar i Bern 2006.

(NMR):s första demonstration i Göteborg var olaglig. Men den polisstyrka som fanns på plats valde att blunda och lät manifestationen fortgå. Ansvarigt polisbefäl motiverade detta i media med att ett ingripande hade resulterat i bråk och stök. Detta är minst sagt ett märkligt yttrande. Polisens främsta uppgift är att se till att lagen följs och att ingripa när brott begås. I detta fall hade inte ens någon ansökan lämnats in. Detta innebär att Göteborgspolisen accepterade ett ”olagligt beaktade av offentlig plats”, som den juridiska termen lyder. (NMR):s manifestation var dessutom ett brott mot ordningslag och flera lokala föreskrifter. Men polismyndighetens fataliteter tar inte slut med detta.


Poliser griper en person i Göteborg.

Som detta inte var nog så har stadens polisledning beslutat att bevilja en ansökan från (NMR) om att få genomföra en demonstration genom centrala Göteborg. Där tåget bland annat ska passera förbi synagogan, medan församlingen firar Yom Kippur (försoningsdagen), som är årets största religiösa högtid. Det är lätt att förstå den bestörtning och olust som detta väcker hos stadens judiska befolkning. I församlingen finns ännu personer kvar som överlevde Shoah (förintelsen) och som förlorade nära och kära i nazismens läger. Medan flera andra församlingsmedlemmars liv har direkt påverkats av Shoah genom att vara efterkommande till dess offer i första- eller andra led. För alla judar är naturligtvis är en nazist sammankomst i sig någonting som väcker avsky och det borde den även göra för alla andra i vårt land.

Församlingen har överklagat detta beslut tillsammans med några andra, t.ex. Bok- och Biblioteksmässan som berörs genom att (NMR):s demonstration ska passera utanför den mässhall där man då håller till. Det borde vara självklart att religionsfrihet och skydd av en följd minoritetsgrupp väger tyngre än att en politisk extremistgrupp ska få demonstrerar just där och då. Redan med gällande lagstiftning hade polisen kunnat föreslå en annan plats och tid. Men skärp gärna lagen för att göra detta mer tydligt. Även nazister och andra extremister kan få demonstrera men inte hur och när som helst.

Bildresultat för yom kippur

Firande av Yom Kippur i en synagoga.

I Tyskland hade detta hanterats helt annorlunda. Utifrån erfarenheter av sin dramatiska 1900-tals historia, finns i vårt södra grannland en helt annan vilja och beredskap att hantera hot mot demokratin. Olika tvångsmedel används, inom ramen för en rättsstatlig ordning, för att skydda författningen och dess ideal. Organisationer och sammanslutningar kan efter en rättsprocess i en särskild författningsdomstol förklaras olagliga vilket innebär att alla aktiviteter i dess namn blir föremål för åtal. 

Östtysklands kommunistparti SED och nazismens statsparti NDSAP är exempel på partier som domstolen har förbjudit. Domstolen kan också besluta att en sammanslutning skall föras upp på en särskild övervakningslista, vilket innebär att medlemsregister och finansiering måste hållas tillgänglig för rättsvårdande myndigheter. En listning innebär att sammankomster och andra aktiviteter måste anmälas i god tid och personal från säkerhetspolis och den vanliga polisen har rätt att närvara, föra anteckningar, spela in vad som sägs och filma mötet.

Parteiflagge
NDSAP:s partiflagga.

Även enskilda personer kan bli föremål för rättsprocesser i domstolen efter att åtal har väckts av en särskild författningsåklagare. Precis som i en vanlig domstol finns åklagare, advokater och domare. Och rättshjälp utgår. Att förneka förintelsen, som (NMR) gör, anses vara ett författningsbrott som kan ge fängelsestraff. Antisemitism, eller hets mot någon etnisk- eller annan särskild befolkningsgrupp, är ett allvarligt brott som kan resultera i ett flerårigt fängelsestraff. 

I Tyskland hade aldrig en manifestation med uniformslikandande klädsel, som i (NMR):s fall, accepterats. Deltagarna hade blivit gripna och åtalats.  Sköldar, kängor och symboler som kan anses utgöra ett politiskt ”vapen” på kläder och flaggor, och som fanns i (NMR):s Göteborgs manifestation, hade blivit föremål för åtalsprövning enligt ett förbud som finns emot kårliknande verksamhet, vilket har tvingat flera MC-gäng att sluta bära klubbväst i offentliga sammanhang. I Danmark övervägs en likartad lagstiftning, enligt tysk modell, för att bekämpa MC-gängens kriminalitet.


Bildresultat för MC gäng

Klubbmärken ifrån olika MC-gäng
.
Troligen hade (NMR) förklarats utgöra en ”författningsvidrig” organisation och tvingats att upphöra med sin verksamhet. Eller så hade (NMR) redan varit listad och då hade författningsåklagaren väckt åtal, för brott mot de särskilda villkor som följer av detta. I Tyskland hade myndigheterna aldrig sett mellan fingrarna med det som skedde i Göteborg. Men inte nog med detta.

Författningsåklagarämbetet hade dessutom hört av sig till polismästaren för att inleda en förundersökning med möjlig brottsrubricering ”underlåtelse att förhindra författningsbrott”. Offentligt anställda, t.ex. poliser, militärer och lärare, har ett särskilt utökat juridiskt ansvar för att förhindra författningsbrott. I dessa fall kan domstolen utdöma arbetsrättsliga straff som t.ex. avdrag på lön, tidsbegränsad avstängning eller avsked, men också ge offentlig rättsliga straff som t.ex. böter, yrkesförbud eller fängelse.


Bildresultat för fängelse
Fängelse staket med taggtråd.

Att hoppas att denna tyska naturrättsliga tradition kommer att utgöra en allmän förebild för partiernas representanter när de träffas för att diskutera (MNR):s aktiviteter i Göteborg, är nog hoppas för mycket av våra parlamentariker. I vårt fredsskadade och konflikträdda land blir nog kristdemokraterna tämligen ensamma att diskutera detta utifrån ett rättsfilosofiskt perspektiv. Men i Tyskland fegar man inte och man lär av historien. Och detta gillar jag.Bild ovan:
(NMR) demonstrerar
i Falun 2017.

Bild nedan:
Entré till synagogan i Göteborg.

Etiketter:
Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, Nazism, Göteborg, NMR i Göteborg, Shoah, Förintelsen, Antisemitism, Synagoga, Synagoga i Göteborg, Göteborgs Synagoga, (KD), Kristdemokraterna, Ebba Bush-Thor, Anderas Carlsson, Partiordförande, Gruppledare, Författningsskyddet, Tyskland, Karlsruhe, AfA, IS, Veganer, Djurskyddsaktivister, Autonoma, Författningsdomstolen, Författningsåklagaren, Författningsåklagarämbetet, Göteborg, bokmässan, Göteborgs Bok- och Biblioteksmässa,  Bokmässan, Bokmässan i Göteborg, Göteborgs Bokmässa, Kommunism, Anti-fascisk aktion, Nordiska Motståndsrörelsen i Göteborg, Naturrätt, Klubbvästar, harkors, Antifascistisk Aktion,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.