lördag 7 april 2018

Svenska Akademin är ett Babels hus!I en läsvärd ledarartikel i Borås Tidning under rubrik: " Svenska Akademin dör utan sitt oberoende", kommenteras den akuta- och djupa kris som Akademin just är mitt inne i. I artikeln kommenteras att de välkända ledamöterna litteraturforskaren Kjell Espmark, historikern Peter Englund och författaren Klas Östergren har meddelat att de med omedelbar verkan lämnar Akademin.

Du kan läsa ledaren om Akademin i Borås Tidning här


Författaren Klas Östergren.

Det finns flera orsaker till den djupa spricka som nu finns inom Akademin. Ett skäl, enligt Peter Englund, är "den djupt orättvisa kritik" som hans efterträdare på posten som ständig sekreterare, Sara Danius har fått utstå." I detta sammanhang tar Englund upp bl.a. att Danius har informerat Kungen, i hans egenskap av att vara Akademins beskyddare, om krisen inom Akademin och den diskussion som förts bland ledamöterna om att utesluta en ledamot, poeten Katarina Frostenson, för de läckor som upptäckts inför utdelandet av Nobelpriset i Litteratur och som har relaterats till henne. 

Danius agerande i denna sak ogillas av flertalet av ledamöterna. Men som enligt Englund helt ligger i linje med vad som står i Akademins stadgar. Där framkommer tydligt att ledamöterna under deras livstid ej får avslöja någonting om detta för att bevara Akademins oberoende ställning. De tre ledamöter som nu har valt att lämna Akademin är för en uteslutning, men fick inte en majoritet av ledamöterna med sig. Särskilt Englund har reagerat stärkt emot detta beslut.

Peter Englund vid tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur 2013.
Historikern Peter Englund.

En annan motsättning är olika synsätt på hur avslöjandet kring den så kallade "Kulturprofilen" ska hanteras av Akademin. Kulturprofilen beskylls för sexuella övergrepp på 18 kvinnor, vilket han själv förnekar. Flera av dessa ska enligt vad som framkommit varit minderåriga när övergreppen ska ha inträffat. Saken ska komplicerats av att Kulturprofilen är gift med en av Akademins ledamöter.

I samband med dessa avslöjande har Akademin låtit en advokatfirma göra en oberoende undersökning om Kulturprofilens relation till Akademin och den verksamhet han har bedrivit på en av Stockholms kulturscener "Klubben". En verksamhet som Akademin har lämnat ekonomiskt stöd till. Detta stöd har de tre ledamöterna kritiserat. 

Det som fick bärgaren att rinna över var att en majoritet av ledamöterna inte vill acceptera de slutsater som advokatfirman lämnar i sin slutrapport om att Akademin bör polisanmäla Kulturprofilen för de övergrepp som bl.a. ska skett på Klubben och för hur det ekonomiska stöd har används inom hans verksamhet som Akademin har bidraget med.

Sara Danius tillkännager nobelpriset i litteratur i Börshuset i Stockholm den 8 oktober 2015.
Sara Danius, Akademins ständiga 
sekreterare.

Att Danius under de senaste dagarnas trubblens har uttryckt förståelse för de tre ledamöternas kritik om hur Akademin har agerat och hanterat Kulturprofilen har knappast stärkt Danius ställning bland den majoritet som vi sopa allt under matten för att skydda sig själv och varandra. Allt för komma undan offentlighetens ljus och kritisk granskning. Frågan är hur länge det dröjer innan Danius själv också kastar in handduken och lämnar Akademin.

Denna dunka i ryggen mentalitet och de alltför många inslagen av tystnadens kultur skakar Akademin i dess grundvalar. Det är bra att Kungen har kallat Danius till ett personligt möte. Man kan hoppas att Hans Majestät låter meddela sitt stöd för Danius. 

Hur som helst är de tre ledamöter som nu har lämnat Akademin är värd all respekt för deras etiska och moraliska hållning. Integritet och en strävan efter att agera i sanning är värden som inte endast bland Akademins ledamöter behöver en renässans. De utgör värden som behöver återupptäckas av vår samtid och få ett ökat genomslag i vårt svenska samhälle.


Akademins beskyddare,
Hans Majestät,
Kung Carl XVI Gustaf.


Foto överst:
Akademins lokaler i Börshuset.


Etiketter:
Svenska Akademin, Kung Carl Gustaf, Sara Danius, Kulturprofilen, Kuben, Peter Englund, Klas Östergren, Kjell Espmark, Katarina Frostenson,   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.