tisdag 17 april 2018

Nu skallrar ropen moral åt alla!I tidningen Dagen ställer Alf Svensson, f.d. partiordförande för Kristdemokraterna, f.d. EU-parlamentariker och tidigare verksam inom Kristdemokraternas europeiska organisation EUCD, en viktig fråga: Var kommer moralen ifrån?  I sin artikel som är publicerad med rubrik: Vårt viktigaste kulturarv, svarar Alf Svensson.

Svenssons artikel i Dagen


Slas på Berns i Stockholm som årets Bernsstipendiat 1966.

Författaren och konstnären Stig Claesson "Slas". 

Författaren Stig Claesson, även känd under signaturen Slas, skrev en parafras på de tio budorden. I sin presentation skriver han: ”De tio budorden innehåller i all sin korthet människans sen tidernas morgon samlade erfarenheter hur vi kan leva tillsammans och gemensamt på detta klot. Vi har stora svårigheter att respektera varandra då vi ju avsevärt skiljer oss till klädsel, till vanor, till uppförande, till utseende, till hudfärg och tro. Men den respekten måste vi lära oss och budorden försöker med enkla råd sammanfatta hur den respekten bör se ut. De tio budorden är kanske vårt viktigaste kulturarv. Gemensamt och tillsammans får vi försöka ha budorden som riktmärken i en förvirrad värld, i ett förtvivlat kaos.”

"I 50 års tid har jag fått höra att Bibelns första bud inte kan höra hemma i samhällsdebatten. Säg inte det. Man kan allt undra om det inte finns alldeles för många gudar både i den ena och andra kretsen eller akademin."Svenska Akademins lokaler i Gamla Börshuset.

Svenssons fråga som har en allmän relevans blir särskilt tydlig i det som nu händer inom Svenska Akademin. Där det har uppdagats allt ifrån misstankar om rena brottsliga handlingar som sexuella övergrepp på minderåriga flickor och ekonomiska brott som jäv och trolöshet mot huvudman. Till påståenden om vänskapskorruption och missaktsamhet gentemot Akademins stadgar och traditioner.

För min egen del tycker jag att det är märkligt att en majoritet av Akademins ledamöter tycks sakna insikt om vilken slags institution man är satt att sköta. Då tänker jag inte, i första hand, på att den är over 300 gammal och utdelar Nobelpriset i litteratur. 

Jag har i ett tidigare inlägg tagit upp krisen inom Svenska Akademin.

Du kan läsa detta inlägg här

Sara Danius 2017.jpg
Akademins f.d. sekreterare
Sara Danius tillkännar ger
Nobelpriset i Litteratur 2017.

Att Akademin är en kunglig institution som har särskild offentlig rättslig status, som bl.a. innebär att Akademin inte betalar någon skatt och på uppdrag av bl.a. Vetenskapsakademin, universitet och kulturdepartementet, förvaltar fonder och utdelar stipendier. Just detta ansvar ställer extra höga krav på opartiskhet, intigritet och saklighet i beslut och förvaltning. Sedan kan jag inte upphöra att förvånas över att en majoritet av ledamöterna tycks ha svårt att förstå vilken belastning Akademins relation med den så kallade Kulturprofilen är för verksamhetens rykte och trovärdighet.

Om detta skriver Svensson i sin artikel:    

"Akademin har ”sjunkit under botten” sa största tidningens kulturredaktör i tv, och kvällspressens dito efterfrågade ”hög moral”. I radioprogrammet Godmorgon, världen! hävdade tillkallad expert: ”Moral och etik är oerhört angelägna i vår tid.”

Så finns det då gränser för liv och leverne, en botten att stå på och något att sträva efter på höjden. Tänk om statsråden hade varit så kloka att de trätt fram och sagt sig förorda en värdekommission. Tänk om innevarande valrörelse hade innehållit ett rejält stråk av hur vi människor ska leva tillsammans, vilka värden och värderingar det är som gör livet lättare och relationerna oss emellan mer harmoniska.

The-Brotherhood.jpg

Brödarskapet ett ökänt s.k.
fängelsegäng.

I sin artikel gör Svensson en tydlig skillnad mellan moral och etik. Och detta gör han alldeles rätt i. Moralism behöver inte alls betyda någonting som är bra utan är oftast någoting negativt. Maffia familjer har moral. Man mördar de som har brutit mot tystnadslöftet och talat med myndigheter. Maffia klaner som den sicilianska maffian Costa Nostra eller dess motsvarighet i Kalabrien´Ndrangheta har starka moraliska koder men saknar etik.

Vad moralister ofta saknar är en förståelse för att värderingar om vad som är rätt eller vad som fel, bra eller dåligt inte hänger löst i luften. En insikt om att vad som är acceptabelt eller oacceptabelt beteende måste förankras i någonting som ligger utanför en själv och den grupp man tillhör eller de grupper man identifierar sig med. Just denna insikt tycks saknas allmänt i vårt samhälle. Kriminella MC-gäng har sina egna moraliska koder liksom kulturradikala personer inom media och kultur. Men jag ser få tecken på någon medvetenhet om en etik som är grundad i några högre allmänna värden.

Struttura ndrangheta.jpg
´Ndranghetans organisation enligt den italienska
federala åklagarmyndigheten. 
      
Svenson uttrycker denna aspekt på följande sätt i sin artikel:"Jo, kära nån, nog vet jag att det finns risk för moralism. Det har jag upplevt i kyrkor och utanför kyrkor och i mitt eget liv och beteende. Och vi har väl åtminstone, på sistone, kunnat ana att moralister också kan hålla till både innanför och utanför de eleganta salongerna och tyckaretablissemangen?

Den tiden är åtminstone för nuet förbi, då individuell frihet proklamerades som självklart, då moral betraktades i det närmaste som nonsens, och då friheten presenterades som gränslös."


Alice Bah Kuhnke 2014-12-17 001.jpg
Alice Bah Kunkhe (MP), Kulturminister,
vars deltagande i den så kallade Knutblus
prosten mot Sara Danius avgång, har
väckt diskussion om hur ministrar ska
agera offentligt och i sociala medier.  Etiketter:
Alf Svensson, Svenska Akademin, Moral, Etik, Akademin, Kulturprofilen, Knutblus, Budorden, Bibeln, 10 Guds bud, Budorden, Kristdemokraterna, Maffia, MC-gäng, Costra Nostra, ´Ndrangheta, Sara Danius, Alice Bah Kunkhe,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.